3
Iḷaqatigiich
Taatnatullapiaq nuliaŋuruasrii kamaksrisitchi uipsitñik. Iḷaŋichaasiiñ ukpiqsriñġitpata uqałiġmik mumiksitauviaqtut nuliamiŋ iñuuniallautałhatigun iliŋisa qiñiġumitruŋ ipqiññiałiqsi taluqsrił̣iqsiḷu iñuuniałłapsitñi. Qiñiyunaqusriqsuqasri qaałhiñakun, nutchiqiłłapsigun naagaqaa kaviqsaanik maniŋñik uyamitqualiqsułikun suli atnuġaaġiksuanik atukkapsigun. Aglaan piññaqnałiqsi ititchiuŋ iriqsimaaqtuakun qamuuna uummatipsigun, piunġiġanġitchuakun piññaqnaqutaanik irrutchim piisaanġitchuaŋupluni qiñuiññaqaqhuniḷu. Taamna kamanallapiaqhuni akisuruq qiñiłhani Agaayyutim. Taatnatuntuuq taipchua ipqitchuat aġnat ukpiqsriruat Agaayyutmik iñuuniusriqaqtut piññaqnaqutiqaqhutiŋ qamuuna kamigiplugich uisiŋ, Sarah-tun tupiksriruatun Abraham-mik taipḷugu aŋaayuqaġmiñik. Ilipsi ilaan panigigaasri nakuuruanik savaaqaġupsi iqsitchanġitchupsiḷu tupaŋanaqtuatigun.
Taatnatuntuuq uiŋuruasii iñuuniaqatigisigiŋ nuliasri kaŋiqsimaugaġlusri aġnat sayaktuitḷuktuaŋutilaaŋatnik aŋutiniñ suli paitchaktaaqatigiplugich iłuaqqutaanik iñuułhum. Taatnaġupsi piñaiḷutaitkisiruq iŋiqsrułiqsi.
Nagliksaałiq Piqutigiplugu Nalaunŋaruałiq
Pakmapak uqallautilapsi uumiŋa, iluqasri atunim isrumaqaġitchi, kaŋiqsiqutiniuraġusri avatmun, piqpakkutilusri aniqatigiisun, iḷunŋukkutilusri, iłuaqqutilusriḷu atchił̣ikun. Akisaqtuqnagich pigiitchuakun atniiyummatmiglu naagaqaa uqamaqłuutmiglu uqamaqłuutrigikkasri, aglaali iŋiġusri tamatkua ikayuusriaqaqulugich iḷisimalugu tuqłukkaułiqsi iŋiqsruutraksraġiplugich, aasriiñ taatnaġupsi ikayuusriaqaġisipmiusri, 10 aglausimaruatun Agaayyutim makpiġaaŋiñi,
“Iñuk piqpaksriruaq iñuułiġmik
suli uvliḷḷautaġuktuaq quviasrukhuni
qaunagiliuŋ qaniġikkani uqałiksraŋaniñ pigiitchuamik
suli qaqłuuŋni uqałiksraŋakniñ sagluuqtuanik.
11 Savanġiġḷi pigiitchuanik aglaan savagli nakuuruanik.
Pakaaġiliuŋ qiñuiññaq pigiliutiniapiaġlugu.
12 Atakkii irrak Atanġuruam qaunaksriruk iñuŋnik nalaunŋaruanik,
suli siuttak naalaġniruk iŋiqsrułhatnun,
aglaan kigiñaŋan Atanġuruam akiḷḷiḷiqsimagai tamatkua
savaaqaqtuat pigiitchuamik.” Psalm 34:12-16
13 Aasriiñ kia atniaġisiñiqpasri nakuuruanik savaaqaġupsi. 14 Aglaan nagliksaaġupsi pisigilugu nalaunŋaruaq quvianamiugisirusri. Iqsiginagu iñuich tatamnaqsiraġałhat, unniiñ iłuiḷḷiuġutiginagich tamatkua. 15 Kamagisriuŋ Atanġuruaq Christ uummatipsitñi, Ataniġikkaqsi. Itqanairrutilugu ataramik kiggutiqałiksraqsi iñuum apiqsruqpasri niġiugakun pigikkapsigun. 16 Aglaan kiuyumagiksi piisaanġił̣ikun taluqsrił̣ikunlu, ataramik patchisaisillugich qauġrimmaaġiutillautasri. Taimmali kisut uqamaqłuutigikpasri savaaqaġniḷusri pigiitchuamik, iliŋich kanŋutchałhiñaġumuut iḷitchuġilutiŋ iñuuniallautałipsitñik Christ-kun. 17 Tarra iłuatluktuq, Agaayyutim pisułiġikpauŋ, nagliksaaġutigigupsiuŋ savaaqallautałiqsi uumakŋa savaaqałiġmiñ pigiitchuamik. 18 Christ-tuuq nagliksaaqmiuq. Ilaa tuquŋaruq pisigiplugich killuqsautit atausriġmiaqługu, nalaunŋaruaq iñuk pisigiplugich nalaunŋaitchuat tikiutisrukhuta Agaayyutmun. Timaa ilaan tuqqutaugaluaqtuq aglaan irrusia iñuuruqsuli. 19 Aasriiñ irrusriupluni ilaan utlaŋniġaa irrutchich tigutaaqsiuviŋmiittuat quliaqtuaġiaqhuni tusraayugaaġiksuamik. 20 Taipchua irrusrich tupiksriñġitchut Agaayyutmik iŋiḷġaanimma uvluŋiñi Noah-m, Agaayyutim anuqsrutikkaġmigun utaqqikamigich isrummitqiquplugich Noah umiaqpalipkaqługu. Ikituurat iñuich, tallimat piñasruuplutiŋ, annautikkaurut umiaqpaŋmi uliqpakman. 21 Taamna atriŋuruq paptaaġutmun pakma anniqsuutigikkapsitñun. Paptaaġutigun iñuk salummakkaunġitchuq puyaŋanik timim, aglaan iñuk iŋiqsruqtuq Agaayyutmun salummaquplugu qauġrimmaaġiutillautani killuqsautipayaaniñ, pisigiplugu aŋitqił̣ha Jesus Christ-ŋum, 22 qiḷaŋmuktuaq aquppipḷuni taliqpian tuŋaani Agaayyutim. Israġulgiḷḷu saŋŋiqutiqaqtuatlu saŋŋiqaqtuatlu ataniġigaat ilaa.