4
KRISTUS NUḴA NUHIG UḎAT DANAB TITUANADḴU
Aria ag ihinignu inam dab meḵulag am ena. “Ag am Kristusnu uḏat danab, Kayak nug ig aḏi heḵunignu nuhig naip̱a aṯe amu ag ap̱eg doognignu daaṯeb. Uḏat amu ag gumaṯeb,” aon aḵulag. Ag inam anidḵulag. Begbeg danab nug nuhig oḵai noobp̱a ena daaḵunu, nug nuhig danab oḵai uḏat aḏi aḏi heḵunu aṯe amu nug uḏat amu oh anamnab heḵu. Begbeg danab ena heṯe bia da ele anamib hei uḏie, gemu ele heṯemtai? Eetai, danab laala ag da epeḏilna, amunu aḏi aṯeb amu da ii dooṯem. Amu ag aḏi aṯeb da amunu ele da dab mak oḵai ii aoṯem. Genab, da daḵa ele da epeḏilen, amunu aḏi dab mak aoṯem amu da amunu genabnab dab ii meṯem. Da Naḏi noobp̱a keeke laanu da eheḏ hemi, amunu laa da ii dooṯem amge amu Naḏi noobp̱a da genabnab da beḏulp̱a ab iiṯa ii ip̱unigṯe. Naḏi Nugib da epeḏilṯe. Nug da beḏulp̱a am ab iiṯa aum amunu da anam genab dooṯem. Epeḏiak uḏat amu ig gemu ii gumaṯem amunu haen gamag imup̱a ig anam ii hemata. Ag Naḏi uḏiḵunu haen ameg meig! Nug uḏia, keeke oh gatatup̱a loḵumak daaṯeb amu heeb, amahlakp̱a miag atip̱eg, aria geha heeb, danab oh dilag dab mak aḏinu keeke laala hep̱ig amu miag beḵu. Haen amup̱a geha Kayak Nug ig danab oh laib laib ihinig haknu nob tutuḵu megaḵu.
KORINT AG AḴA BINALAG MEP̱IG
O lailad, da ahilag dab makp̱a nai imunu meu adeḵu daaṯe amu anidḵulagnu, da Apolos ele i beḏunihp̱a yen aṯem. Amup̱a ag nai laa, “Yak niiṯe aaḵuib ag dab menan oiyeg!” nai amunu diig doonna, ag danab laa onig ii humana, laa onig tabap̱eg ii nema. Aun na danab oḵai meiṯom? Keeke aḏi laa na Kayak nuhigp̱anu ii aome? Kayak Nug na keeke oh meṯom amunu aḏinu na binan mena, keeke amu diig daaṯem bia dooṯem?
Ag Kayak nai elelenab aop̱ig daaṯeb bia dooṯeb amge amuam genab iiṯa. Ag keeke laanu daḏek ii daaṯeb bia dooṯeb amge amuam genab iiṯa. Ehaniṯak ihinig iiṯap̱a ag king bena daaṯeb dooṯeb amge amuam genab iiṯa. Ag genab king daalob amu ig ag ele oh king daalom amunu da ag king daaglagnu ool daaṯe. Deḏ laala da inam dab meṯem. Kayak Nug ig totol nuhig otiḵom, ig uḏat amup̱a oiṯem ele amu, Nug laa oh dimulagp̱anab, ig danab banp̱a aḏualadna aqap̱eg mauhḵulagnu otiadp̱ig, amubia daaṯem. Genab ig wan atu ohp̱a, engel danab oh ele noolagp̱a eheḏ anigḵulagnu meiḵe daaṯem bia deḏ laala anam dooṯem. 10 Ig totol danab ig wan imup̱an danab amelagp̱a, Kristusnu kaaka danab, danab g̱agaṯag iiṯa, danab binalag ele iiṯa daaṯem amge ag Korint danab ag aḵa ahilagnu amu ag, “Ig am Kristusnu doyak danab, ig am danab g̱agaṯag ele, ig am binanig oḵai ele,” aon aṯeb. 11 Yo, ig totol ig uḏat imu wan imup̱a heutut, dig ma uḏie, gemu ele enug iqeqe, baanig qaḏa edaṯe, beḏunig hautaknu lamen ele ena iiṯa daaṯem. Laa ag ep̱elag bitaḵan beḏunig ohp̱a oigṯeb. Ig dayaknu aben ele iiṯa. 12 Keeke aognignu amu iiḵu ep̱enigp̱a uḏat naḏi heṯem. Laa ag ihinignu awa awa qeṯak nai maṯiegeg, ig nai enap̱a ahilag nai nob meṯem. Ag ig eheḏ heiḵegeg, ig amu maot oiṯem. 13 Ag ihinignu nai nau eheḏnab aegeg, ig nai bodo eṯakp̱a ag amelagp̱a aṯem. Ig am wan ohp̱anu kinipan daaṯe amubia daaṯem. Ig danab oh dilag kinipan daaṯem. Ig anamib daaut uḏie, gemu ele daaṯem.
14 Da hep̱i, ag uḏalag neḵunu ii yaaṯem. Iiṯa! Ag nid naunau dahiladnab bia, ag eheḏ gomananu amu da ag ib ip̱uanadḵulnu heṯem. 15 Ag kristen daanna, ag ip̱uniṯak danab kuḏumnab ag ehanadḵulagnu aoglagtai. Ag aoglagnu dayeb am aoglag amge amuam heeb, keeke laa ii baolima. Keeke ii baoliḵu amuam da Jesusnu Nai Ena amu mehuqi, ag oolagp̱a genab doop̱ig amunu da ag mamelag daaṯem amunu ag dimp̱a mamelḵad kuḏum ele ii daamna. 16 Da ag mamelag daaṯem amunu ag oiyak dahil anidṯeb ele amu, ag kobol amup̱a oiglagnu unuqadṯem. 17 Diig amunu da Timotius mep̱i, ahilagp̱a goḵunu heṯem. Nug dahil nid, da nuhignu ool huana mauhṯe. Nug Naḏinu uḏat dab meṯa auta aoṯe. Nug da Kristus Jesusnu kobol dim lamidṯem ele amu ip̱uanadḵu. Da kobol anamp̱aib kristen tamaniak aben ohp̱a ip̱uanadṯem.
18 Da Timotius mep̱i ahilagp̱a goḵu amge dimp̱a da ele gumaṯe goḵul. Da tatam ii gomi, dimp̱a goḵul amunu ag laala, “Nug eḏua ig gumiḵa ii uḏima,” anana amu ag da nai doyak ena ele amelagp̱a aṯem amu ag nai amu di meṯan, ag aḵa ag binalag humaṯeb. 19 Ag anam heṯeb amge, Naḏi Nug oo dayeb amu da ag gumaṯe goḵul. Uḵena amu nai tap̱e nak danab amu ahilag ham bup̱uak amu anṯena, g̱agaṯag ahilag ele amu genab daaṯe o iiṯa, amu ele da anidḵul. 20 Aḏinu? Kayaknu ḏo maḏoḏ amu naip̱aib ii beṯe. Iiṯa. Kayak ebehip̱a beṯe. 21 Aria ag aṯemtai? Ag kobol ahilag ii bap̱aidp̱eg amu da bu aḏe ahilagp̱a goḵulnu oolag daaṯete? O iiṯa ag eḏun ena hep̱eg amu da oo doyak kobol, kobol bodo eṯak elep̱a gumaṯen goḵulnu oolag daaṯetai?