KORINT DILAG NAI 2 PAULUS YOM
1
PAULUS NUG KAYAKNU ENA HEME AUM
Da Paulus amu Kayak Nug nuḵa da totol danab meiḏe, da Kristus Jesusnu totol danab daaṯem. Da ig lainig Timotius ele i ad uḏug imu yaaṯep amu i ag danab ah Kayaknu kristen tamaniak Korint daaṯeb ahilagnu amu Kayaknu danab ah oh Grik wanp̱a ap̱a daaṯeb amu oh dilagnu ele yaaṯep. Ig Mamenig Kayak amu Naḏi Jesus Kristus ele, ahilah ehaniṯak oḵai hamu megṯep amu ahilah maḏoḏ ele ahilagp̱a daaglahnu oonih daaṯe.
Ig Kayak binag humatu! Nug am Kayak ihinig, Naḏi Jesus Kristus Mameg. Nug am oo gai iiṯa doyak kobol diig. Nug danab oh ag ug ele daaṯeb amu Nug he, ag oolag maḏoḏ meṯe. Ug oh ihinigp̱a beṯe, Nug he, ig oonig maḏoḏ meṯe. Anam amunu ig danab ug diigdiig ele dooṯeb amu, ig hep̱ut, ag oolag maḏoḏ meḵunu elele daaṯem. Aḏinu? Kristus Nug guiṯak naḏi mawom, amubia ig ele amu maoṯem, anamib Kristusnu oo maḏoḏ oḵai amu ig oonigp̱a am ba, laa ehanadḵunignu leta neṯe. Am haen ig ug maoṯem ele amu, ug mawak amunu diig am ag Korint ag ig amu maoṯem anidna, ehaniṯak aona, ag oolag maḏoḏ meeb, Kayak Nug ele laip̱u daaglag. Aria haen Kayak Nug he, ig oonig maḏoḏ meṯe amu, haen amup̱a ag ele ag oolag maḏoḏ me, ag ahan elele daanna, ug ig maoṯem bia ag oolag maḏoḏ elep̱a maoglagnu g̱agaṯag aoṯeb. Amu ig ag ena daaglagnu oonigp̱a genab g̱agaṯag dooṯem. Aḏinu? Ag ig ele oh guiṯak maoṯem anam bia ele ag ig ele oh oo maḏoḏ laip̱u aoṯem.
O lailad, ag imu dooglagnu oonig daaṯe. Asia taliliakp̱a ihinigp̱a ug beum amu ug amu oḵainab, ig toniḵa, g̱agaṯag ihinig oh eḏiṯom. Ig anam anidta, dab mak ihinigp̱a amu ig, “Geha ig mauhḵunig,” anam doomut. Genabnab, ig ug doota, “Ig mauhḵunig,” amut amge anam beumnu diig am ig iḵa ihinig g̱agaṯagnu am ii dab memata, ig Kayaknu g̱agaṯag dab meḵunignu beum. Nug danab mauhp̱ig amu heeb, ag eḏun hip̱aidḵulagnu Kayak. 10-11 Ig mauhḵunignab doomut amge Kayak Nug ig eḏua awiḵom, gemu ele anamib ehanigṯe. Ag ahilag unuqiṯakp̱a ehanigp̱eg, Kayak Nug geha ig eḏua awiḵeb, ig ena daagnignu nuhignu oonigp̱a genab dooṯem. Anam hep̱eg amu geha danab ah kuḏum laa ag ele unuqidp̱eg, Kayak Nug ig ehaniḵeb, aria geha danab ah kuḏum ag ihinignu dab menana, Kayak Nug keeke heṯe amunu Nug amegp̱a, “Ena heme,” aon aḵulag.
PAULUS NUG KORINT DANAB II HAM BUP̱UALAṮOM
12 Aria ig iḵa amu keeke laip̱unu am binanig meṯem. Ihinig ulum oonigp̱a daaṯe amu ele keeke amuam genab ip̱unigṯe. Keeke amuam inam. Ig wanp̱a oiṯem amu ig Kayaknu op̱ia awak kobol amu nuhig ham bup̱uak iiṯa kobol ele aot oiṯem. Ig danab dab makp̱a ii heṯem. Iiṯa. Ig Kayaknu ehaniṯak oḵai, hamu megṯe, amup̱a hetata amu ig ag Korint daaṯeb ele amu, ag oolagp̱a huana hemut. 13-14 Ig nai laa ii yaaṯem. Iiṯa. Nai ag eb qena, diig dooglagnu elele amuib ig yaata, ag gemu nai amu laihib dooṯeb ele amu, ag geha nai amu diignab dooglagnu ool ele daaṯe. Ag anam heḵulagnu diig amu Naḏi Jesusnu deḏp̱a ag ihinignu oolag gamag ahebeb, ig ahilagnu ele anamib doognig. 15 Da ag ahilag dab mak dahilnu am enaib oolp̱a genab doye, ag ehaniṯak aḏit aoglagnu amu da ahilagp̱a haen aḏit goḵulnu dab memi. 16 Da inam dab memi. Da ahilagp̱a tatam uḵena, da ag uuaṯen, Makedonia uḵoya, geha da Makedonia uuaṯe eḏue, ag gumaṯe gop̱i, ag da meiḏp̱eg, Juda goḵulnu dab memi. 17 Da anam heḵulnu dab memi amge anam ii beum amunu da oḏelp̱a nai eḏuak eḏuak hamu madiṯemte? O da nai keeke heḵulnu aṯem amu da hamu naiibtai, wanp̱an danab nai aṯeb amubia amu da, “Ao,” o “Iiṯa,” hamu madiṯemte? Anam iiṯanab. Da nai oh genabib aṯem.
18 Kayak Nug aḏi keeke heḵunu aṯe amu Nug genab heṯe amubia genab ig nai oh ag amelagp̱a aṯem amu ig ao, iiṯa ele, nai aḏit amu oh ou aqata ii madiṯem. 19 Aḏinu? Silas, Timotius amu da ele ig ag oolagp̱a nai mehuqmut amu, nai amuam Kayak Beḵa, Jesus Kristusnu nai. Amu ag dooṯeb, Kristus Nug ao amu iiṯa ele ii ou aqatom. Iiṯa. Kristus nuhigp̱a amu nai aoib daaṯe. 20 Ao, Kayak Nug keeke oh heḵunu nai qaḵa aum amu Kristus nuhigp̱a nai amu oh meu beḵunu, “Ao,” awa aṯe. Nug anam heṯenu diig amu ig Kristus onigp̱aib nai amu genab atata, nai amup̱a ig Kayak binag meṯem. 21 Amu Kayak Nug, ig ag ele g̱agaṯag megeḵe, ig oh Kristusnu danab g̱agaṯag daaṯem. Kayak Nug ig tituaniḵa, 22 Nug ig nuhignab daaṯemnu ep̱onak keeke nuhig amu ele ihinigp̱a mewowa, ig keeke Nug megaḵun babaiṯom amu genab aognignu amu doognignu, Nug nuhig Ouḏi, hapin paniak bia, ig oonigp̱a meum.
23 Da ham bup̱ualadṯem dayeb amu aria Kayak Nug dahil ham bup̱uak amu heeb, miag atiḵu. Amge iiṯa. Da nai genabib aṯem, da ag ug madaḵulnu ool ii daye, da paha ahilagp̱a, Korint ap̱a ii gomi. 24 Ag ahilag oop̱a genab doyakp̱a ahan g̱agaṯag daaṯeb amunu ig ahilag oop̱a genab doyak gumagnignu ii heṯem. Iiṯa. Ig ag ele uḏat heṯem amu ahilag gamag ahak amu miag atiak daaḵunu heṯem.