8
KRISTEN AG LAILḴAD EHANADḴULAGNU NAI
O lailad, ig Kayak Nug Makedonia Kristen tamaniak ehaniṯak oḵai maṯe, ag amup̱a aḏi heṯeb amu ag amu dooglagnu aḵunignu heṯem. Ug oḵai ahilagp̱a beum amge ag oolag nauha autanab ii awom. Haen amup̱a am ag keekenu nena qena tutu mep̱ig amge ag amunu bitumtum ii gop̱ig. Iiṯa, ag haen amup̱a ele oolag gamag ahak oḵainab ele doona, ag Kristen laa dilagnu dab mena, ehanadḵulagnu amu ag men doḏo huanak qag mep̱ig. Da amu anṯen doomi amunu iiḵu da amu awe miag meṯem. Ag men doḏo nakokib, ag meḵulagnu elele daap̱ig aaḵuib ii mep̱ig. Iiṯa, ag amuam tuḏiṯak, laa ele, amu eḏiṯak oḵainab mep̱ig. Ag ig ena ap̱ut, Kayaknu danab ah Juda daaṯeb ele amu, ag ehanadḵulagnu ii daye daye unuqigp̱ig. Ig anuḵa Makedonia danab dilagnu, “Geha ag men doḏoib laala meḵulag,” amut amge ag men doḏoib ii mep̱ig. Iiṯa. Makedonia danab ag aḵa ag beḏulag oh ele aon, ag aḵa Naḏi ep̱egp̱a mewona, Kayak oo daaṯe amu dim lamidna, aaḵu ihinigp̱a ele anamib hep̱ig.
UḎAT DANAB LAALA GEHA KORINT UḎIGLAG
Anam daaṯe amunu ig Titus, nug ag Korint danab ag oolagp̱a uḏat heehe, ag ehaniṯak amu bap̱aidḵulagnu dig mep̱ig ele amu, nug heeb, ag uḏat amu paha malaglagnu amu ig amegp̱a amut. Amge keeke ohp̱a, ahilag oop̱a genab doyakp̱a, Kayak nai mehuqakp̱a, ahilag doyakp̱a, Kayaknu uḏat elelenab hakp̱a amu ihinignu oo mauhak kobol ahilagp̱a ele, ag kobol ena eleleib heṯeb, amubia aria gemu ag danab ehaniṯak uḏat ena imu ele enaib heig!
Imu da ag ḏo ii madaṯem. Iiṯa. Amge da danab laala ag uḏat ena heṯeb ele amu andeṯe, ag Korint ag aḏi hep̱eg ele anṯena, da ahilag oo mauhak am keeke hamutai o iiṯa keeke genab eletai dooḵul. Ag ihinig Naḏi Jesus Kristus, Nug ag ehanadḵunuib dab meum ele amu, ag kobol nuhig amu dooṯeb. Nug am keeke ohnu diig amge Nug ag ehanadḵunu ha, Nug keeke iiṯa ele dayom. Nug anam heumnu diig am Nug wanp̱a uḏia, danab keeke iiṯa ele oiyaya mauheb, ag ib amup̱a Kayak noobp̱a enub danab daaglagnu heum. 10 Imu dahil dab mak amu iiḵu ag amelagp̱a aṯem. Maḏ laa amup̱a ag Korint danab, ag uḏat amu anuqna heeg, dig ma beum. Amge anamib iiṯa. Ag uḏat amu heḵulagnu, laa oh ii dab mep̱ig haenp̱a, ag dig men dab mep̱ig amunu 11 gemu ag uḏat amu hena, gog teig! Anuḵa uḏat amunu ag oolag paha oṯaiom, anamib gemu ag amu hena maleg! Ag ahilag keeke gane amu melemelp̱a heig! 12 Am danab nug layag ehaniṯa, keeke medaṯe, kobol amunu oo huan daaṯe amu Kayak Nug kobol amunu am elele ena dooṯe. Kayak Nug am danab nug nuhig keeke aḏi aḏi ele, amu ohnu aaḵu dab maama, danab amu kobol amunu heṯoḏidṯe. Danab nug keeke nakokib amge nug laa ehanadḵunu nuhig keekep̱anu nakok madaṯe amu Kayak noobp̱a am danab keeke kuḏum ele am nug laa ehanadḵunu nuhig keekep̱anu keeke kuḏum madaṯe bia daaṯe. 13 Da Juda danab, gemu ag tutu mena daaṯeb ele amu, ag ena daap̱eg, ag Korint ag am eheḏ daaglagnu ii aṯem. Iiṯa. Ag oh keekenu laip̱u eleleib daaglagnu ool daaṯe. 14 Am gemu haen imup̱a am ag Korint ag keeke oḵai ele daaṯeb amunu ahilag keeke amup̱anu amu ag hep̱eg, danab ag gemu keekenu tutu daaṯeb ele amu, ag aoglag. Aria anam daap̱eg amu dimp̱a ag Korint ag tutu mep̱eg, aria danab ag Juda daaṯeb ele amu, ag keeke kuḏum aona aria ag eḏun ag ehanadḵulag. Kobol amup̱a am geha ag oh keekenu laip̱u eleleib daaglag. 15 Amuam Kayak naip̱a yak daaṯe bia. Nai amuam inam. “Danab nug bret onig mana kuḏum awom amu nug kuḏumnab iiṯa. Aria danab nug elelep̱a nakokib awom, nug am qaḵub ii meum.”
16 Aria, da am Kayak amegp̱a, “Ena heme,” aṯem. Aḏinu? Nug am Titus ehaniṯe, nuhig dab mak amu, ihinig bia, laip̱u awa, nug ele ag ehanadḵunu oo huan daaṯe. 17 Ig nug aḏi heḵunu amegp̱a amut amu oḏenig dim lamiṯom amge nug ele uḏat amu heḵunu oo huan daye, nug nuḵa nuhig dab makp̱a ag gumaṯa goṯe. 18 Aria ig lainig laa meut, nug ele oh goṯep. Am Kristen tamaniak ohp̱a lainig amu nug Nai Ena mehuqḵunu am nug g̱agaṯag ele amunu tamaniak oh ag nug binag meṯeb. 19 Amuib iiṯa. Kristen tamaniak danab ag nug ig ele oh oitta, ehaniṯak uḏat imu oh heḵunignu otip̱ig. Ig uḏat imu oh hetata amu ig Naḏi onig humagnignu, ig uḏat imu heḵunignu oo geḏak dooṯem amu ele ip̱uanadḵunignu heṯem. 20 Laa ele amu, ig geha danab laa nug ig ehaniṯak kobol imu heṯem, amunu nai eheḏ laa aḵunu oonig ii daaṯe. Ig oonig anam ii daaṯe amunu ig lainig nug ig ele oh oignignu heṯem. 21 Am ig ehaniṯak kobol imu ib tutuḵup̱aib Kayak amegp̱a heḵunignu dab meṯem. Amge ig Nug amegp̱aib tutuḵu heḵunignu ii heṯem. Iiṯa. Ig danab ag ele ig kobol tutuḵup̱a heṯem anidḵulagnu heṯem.
22 Aria ig am ig lainig laa ele meut, nug a ele oh goṯeb. Ig haen kuḏum uḏat diigdiigp̱a ig nuhig hak meta anidmut, am nug uḏat amu heḵunu nug elele g̱agaṯag heum. Gemu nug ag Korint daaṯeb amu, ag aḏi heḵulagnu ap̱ig amu ag heḵulagnunab daaṯeb dooṯe amunu nug am uḏat amu heḵunu elelenab dooṯe. 23 Titus nuhignu am ag inam anidḵulag. Nug am dahil kadoi, ag ehanadḵunu dahil uḏat laip̱u. Aria ig lainti aḏit amu a am kristen tamaniak oh dilag uḏat danab, ahilah uḏatp̱a a Kristus binag meṯep. 24 Aria ag oo mauhak ahilag amu ag ip̱uanadp̱eg, kristen tamaniak oh ag ahilag oo mauhak genabnab doop̱eg amu ag dooglag, ig ahilag uḏatnu hamu gamanig ii ahaṯe.