3
OP̱IA AWAK DAYAKNU IP̱U
Kayak Nug he, ag Kristus ele oh eḏun hip̱aidp̱ig amunu ag keeke aṯannu, aben amup̱a Kristus Nug Kayak ep̱eg naḏiapp̱a, amuam anuqak aben, amup̱a daaṯe ele amu, ag keeke amuib aoglagnu dab menana oiyeg! Ag hanhan keeke aṯan amunuib dab mak aweg! Wanp̱anu keeke amu ag amunu dab mak aib aop̱ig. Aḏinu? Ag oolagp̱a genab doop̱ig, haen amup̱a ag wan imup̱an oiyak am uuna, gemu ag Kristusnu uḏatp̱a bauklel aoeg, Kristus ele Kayak amegp̱a daaṯeb. Amu Kristus, Nug am ihinig bauklel diig, Nug miag atiebeb, ag Nug ele onilag oḵai ele miag atiak beḵulag.
Amunu ag wan imunu kobol, kobol amu ag, ag oolagp̱a uḏat henana daaṯeb ele amu, ag kobol amu oh aqap̱eg iiṯa meig! Amu da kobol imunu aṯem, gap̱ai kobol, kobol dubuṯid laala, kobol naunu oo ahe iṯag doyak, danab laanu keeke ameg qak kobol. Keeke ameg qak kobol am kayak genab iiṯa dim lamiṯak kobol laa aaḵu. Danab ag kobol amu dim lamidnana, Kayak oḏe ii dim lamidṯeb ele amu, diig amunu hip̱uninnu bu aqak, Kayak ep̱egp̱anu uḏiṯe amu, nug ahilagp̱a neṯe. Anuḵa ag Kolosi danab ag ele danab amunu oolagp̱a nona oinna amu ag kobol amu hedap̱ig amge ag Jesus ele bau hip̱aidp̱ig, ag kobol amu oh uup̱ig amunu gemu ag kobol nau imu, nai hak, op̱oḏi bak, op̱oḏi be amya oiyak, dimug nai anak, nai nau maṯiak ele, ag kobol amu oh ele agap̱eg uḵeg! Amu ag lailḵad aib bup̱ualadp̱ig. Aḏinu? Ag oolag alagnu kobol oh am uuna, 10 ag danab bau bep̱ig daaṯeb. Amu Kayak Nug danab bau amu heum. Amu Nug ag hanhan doyak madaṯa he, ag bau bena, Nug biaib daaṯeb. 11 Amunu kobol bau amup̱a, Juda danab amu iiṯa aḏi danab, gaḏa otaḏp̱ig, gaḏa ii otaḏp̱ig, Rom danab, Rom danab iiṯa amu begbeg danab, begbeg danab iiṯa, amu oh am keeke hamu, huu anen anen dayak amubia ii daaṯe. Iiṯa. Kristus Nug nuḵa ag iḵilag daaṯe amu Kristus Nug nuḵa nuhiḵud danab iḏu iḏu ohnu oolagp̱a noum daaṯe.
12 Amu ag am Kayaknu danab, Nug ahilagnu oo mauhe, ag tituanaṯom daaṯeb amunu ag kobol imu aweg! Ag laa dilagnu oo gai iiṯa doonna, ehanaṯeg! Amu ag aḵa ag onilag qep̱eg neeb, ag lailḵad dilagp̱a kobol ena heig! Ag maḏoḏ daanna, danab laa ahilagp̱a eheḏ hep̱eg amu ag oolagp̱a maḏoḏib doona, ug amu maweg! 13 Ag nug oo makp̱a daanna, amu ag oolagp̱a lailag laa nug layagnu eheḏ heeb amu layag amu nug eheḏ hak amu, Naḏi Nug ihinig eheḏ hak oh amu uhuqa meḵom, amubia nug uhuqa meṯaḏ! 14 Oo mauhak kobol nug kobol laa oh eḏaṯom, nug keeke ohnu laip̱unab tamaniṯe amunu ag ele laa dilagnu oolag mauhaḏ!
15 Kayak Nug ag tamaniak laip̱u maḏoḏ ele daaglagnu ag onilagp̱a eum amunu Kristusnu maḏoḏ, Nug ig megṯe ele amu, maḏoḏ amu nug hanhan ag oolag gumebeb oiyeg! Amu ag hanhan Kayak amegp̱a, “Ena hen megṯem,” aon aig! 16 Ag hep̱eg, Kristusnu nai enanag meu ele amu, ag oolagp̱a dayaḏ! Ag aḵa aḵa doyak elep̱a nug ip̱unidnana, nug ehaniṯak ele heig! Ag Sam amu Meṯid ahi amu Kayak binag mak ahi ele eṯeg! Ag oolag gamag ahebeb, Kayak noobp̱a ahi eṯaglag. 17 Ag nai madiṯebtai o iiṯa ag uḏat heṯebtai, ag aḏi keeke heṯeb amu ag Jesus onigp̱a Mame Kayak amegp̱a, “Ena hen meḵame,” anana, ag keeke amu oh Naḏi Jesus onigp̱aib heig!
EWAU AMU NID NAUNAU ELE, AG AṮEM DAAGLAG
18 Amu ah ag Naḏi Nug oo niiṯe amubia ag gamulḵad waalagp̱a dayeg! 19 Amu ah gamulḵad ag, ag waalḵad dilag oolag mauhaḏ! Ag aib g̱agaṯag hadap̱ig. 20 Amu nid naunau ag keeke ohp̱a ag anilḵad mamelḵad oḏelag dim lamiṯeg! Aḏinu? Naḏi Nug kobol anamnu oo enaib dooṯe. 21 Amu nid naunau mamelḵad, ag nid ahilḵad ag kobol ena dim lamidḵulagnu, bahi yak doomnanu, ag op̱oḏilag ele bemanu amu ag toliṯak tutuḵuib maṯeg!
BEGBEG AM GUMAK DANAB ELE DILAG NAI
22 Begbeg danab ag ahilḵad oḵai keeke ohnu waalagp̱a dayeg! Ag oḵai ahilḵad amelagp̱aib ag oolag iṯag aqaḵunuib aib hep̱ig. Ag oolag aḏitp̱a uḏat aib hep̱ig. Iiṯa! Ag Kayaknu enanag doon, ag oolag ele oṯaiebeb, ag uḏat tutuḵup̱aib heig! 23 Keeke oh ag heṯeb amu ag heḵulagnu ag oolag meṯan heig! Amu ag, “Ig danabnu uḏat heṯem,” doonna aib hep̱ig. Iiṯa. Ag, “Ig Naḏinu uḏat heṯem,” doonna heig! 24 Aḏinu? Ag dooṯeb, buṯi aḏi Naḏi Nug nob ena, Nug danab ah nuhiḵud, ahilagnu matu babaiṯom daaṯe ele amu, Nug ag madaḵu. Ag am Kristusnu uḏat nid, Nug am ahilag Naḏi daaṯe. 25 Amu danab nug eheḏ heum, nug geha eheḏ heumnu nob aoḵu. Amu Kayak Nug danab oh melemel laip̱up̱aib epeḏiadḵu.