2
JESUS NUHIG UḎAT DIG MEUM
Aria deḏ aḏit uue, deḏ ewamp̱a, ab onig Kana, Galelia wanp̱a, ap̱a danab laa ah aoḵun heum. Jesus anig nug hobul amup̱a danab amu laugp̱a dayom amu ag Jesus Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele, ag oh ele hobul amup̱a daaglagnu onilagp̱a ep̱ig. Ag anam eeg daaegeg, dimp̱a danab amu ahilag wain iiṯa me, Jesus anig nug Jesus amegp̱a aum. “Wain ahilag iiṯa meum,” awa aum. Nug anam a amu Jesus Nug amegp̱a aum. “Anai, imu am i ohnu keeke iiṯa. Da keeke danab heḵunu elele iiṯa, amu heḵulnu haen iite doum?” awa aum. Jesus anam a amu anig nug begbeg danab amelagp̱a aum. “Nug nai laa amelagp̱a ab amu ag Nug oḏe dim lamiṯeg!” awa aum. Amu le itaknu hanak menp̱a hak eblaih laip̱u ele, Juda ag haen oh ahilag kobolp̱a amup̱a le laaglagnu meeg daap̱ig. Hanak amu anen anen le hai goḵoḏ 100 keeke inaḵunu elele. Amu Jesus Nug begbeg danab amelagp̱a aum. “Ag le itap̱eg, hanak am beig!” awa aum. Nug anam a amunu ag le itaeg, hanak amu oh am bena, agap bep̱ig. Hanak am beeg, Nug aum. “Laa itap̱eg nob, aon gona, e gumak danab oḵai amu meṯeg!” awa aum. Nug anam a, ag aon gona, nug meṯaeg amu e gumak danab oḵai nug le geha wain eḏuom amu baag dooḵunu naḵok laum. Nug wain amu adep̱anu amu nug ii doyom amge begbeg danab le itap̱ig ele amu ag doop̱ig. Aria e gumak danab oḵai nug wain amu naḵok lawowa, nug danab ah aoṯe ele, danab amu onigp̱a eum. 10 Onigp̱a e uḏie amu nug aum. “Danab oh ag wain ena amu tatam maṯaeg laeg, dimp̱a amu ag wain naḵok nau bia amu madaṯeb. Amge na am wain ena amu hagaḵa awe dayom, geha iiḵu wain ena aon dome,” awa aum. 11 Aria Jesus Nug amu heum amu amup̱a Nug ep̱onak keeke danab heḵunu elele iiṯa, kobol amu heḵunu dig ma heum. Nug Kana abp̱a, Galelia wanp̱a anam ha, amup̱a Nug nuhig g̱agaṯag ip̱uanaṯe, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ag nuhignu oolagp̱a genab doop̱ig. 12 Hobul amu male, Jesus Nug anig, laiḵud amu nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele ag Kapenaum ap̱a nona, naḵok daap̱ig.
JESUS JUDA DILAG MANA MEṮAK LAḴA UḴOM
13 Ap̱a daaegeg uḵe, Juda dilag Pasowa meṯid hobul guguiṯeṯe, Jesus Nug Jerusalem ap̱a uḵom. 14 Ap̱a mana meṯak lag oop̱a danab ag bulmakau, sipsip, amu up̱uḏil ele ag daden meegeg anaṯom. Amu danab men doḏo baoliṯeb ele amu, ag ele daaegeg anaṯom. 15 Jesus Nug anam anaṯa, Nug mataḏaknu keeke muḏip̱a aḵa, danab mana meṯak laḵa daap̱ig ele amu ahilḵad sipsip, bulmakau oh lamaṯaṯa amu Nug danab balalp̱a men doḏo baolina daap̱ig ele amu ahilag men doḏo gokaḏe no, balal ele huma awe, na qeum. 16 Na qe, danab ai meeg daden mep̱ig ele amu amelagp̱a aum. “Keeke amu aḵan uḵeg! Ag da Mamel laug amu aib hep̱eg, en lag bia dayom!” awa aum. 17 Jesus anam a, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ag Kayak naip̱a, nai daaṯe, amu daulagp̱a doum. Nai amuam inam. “Da na lautnu ool huanak daaṯe amunu da na laut ena daaḵunu wagai meṯem.”
18 Anam daye amu Juda ag amu anidna, ag Jesus amegp̱a ap̱ig. “Na aḏi ep̱onak keeke, danab heḵunu elele iiṯa laa hep̱e, ig anidta amu na g̱agaṯag amup̱a daaṯem amu ig doognig?” aon ap̱ig. 19 Aeg amu Jesus Nug ag oḏelagp̱a awa aum. “Ag mana meṯak lag imu ag hep̱eg nauheb, da deḏ ewam oop̱a da eḏue bap̱aidḵul,” awa aum. 20 Jesus anam a amu ag ap̱ig. “Maḏ 46 anam ag mana meṯak lag imu henan daap̱ig, amu na deḏ ewam oop̱a heḵutnu aṯemte?” aon ap̱ig. 21 Amge Jesus Nug mana meṯak lagnu ii aum. Iiṯa. Nug beḏunu aum. 22 Amunu dimp̱a Jesus Nug moḏp̱a mauhak oolagp̱anu eḏua hibaiṯe amu ip̱uniṯak awak danab ag Nug anuḵa aum amu daulagp̱a do, ag nai yak, amu nai Jesus Nug aum, amu ele oolagp̱a genab doop̱ig.
23 Amu Jesus Nug Pasowanu meṯid hobul amu ap̱a dayaya, ep̱onak keeke, danab heḵunu elele iiṯa kuḏum heehe, danab ag anidna, nuhignu oolagp̱a genab doop̱ig. 24 Amge Jesus Nug danab ah dilag dab mak, ag Nug ahilag wan imup̱an oḵai daaḵunu meḵulagnu dab mep̱ig, dab mak amu doyom amunu ag anam hemananu Nug nuḵa Nug awaiṯom. 25 Nug danab diilag oh doyaṯa malom. Danab laip̱u laa nug danab dilag dab mak amu amegp̱a aḵunu elele iiṯa. Nug nuḵa danabnu dab mak oh doya malom.