10
KAYAK NUG DANAB AH OH EḎUA DIIḴUNU OO DAAṮE
O lailad, Kayak Nug danab dahilad, Israel, ag eḏua diiḵunu ool unuqag ele doyeye, da hanhan amunu Kayak unuqidṯem. Da Juda ahilagnu doye aute aoṯem amunu miag iiḵu aṯem. Ag am Kayaknu kobol dim lamidḵulagnu amu ag oolag oḵainab daaṯe amge ag doyak ena iiṯa ele amu heṯeb. Amu ag Kayak, Nug kobol tutuḵu dim lamiṯa, ihinignu, “Danab tutuḵu,” aḵunu heum ele amu, ag amunu ootot aqe daanna, ag aḵa ag oolagp̱anu kobol laap̱a tutuḵu daaglagnu amuib heṯeb. Amu ag Kayaknu ibp̱a tutuḵu beḵulagnu, Nug ahilagnu, “Danab tutuḵu,” aḵunu amu ag uup̱ig. Juda ag anam heṯeb amge Kristusnu uḏat oḵaip̱a, ig oonigp̱a genab dooṯem ele amu, ig ib amup̱a danab tutuḵu bemut daaṯem. Ig ḏop̱a tutuḵu beḵunignu ii heṯem. Uḏat amu Kristusnu uḏat oḵaip̱a aaḵu iiṯa meum amunu danab oh ag Kristusnu oolagp̱a genab dooṯeb aaḵuib Kayak Nug ahilagnu amu, “Danab tutuḵu,” awa aṯe.
Moses nug danab ag ḏo kobol dim lamiṯeg, Kayak ahilagnu, “Danab tutuḵu,” aḵunu dab meṯeb ele amu, nug ahilagnu inam yom. “Danab laa nug kobol imu oh heḵu, nug amup̱a bauklel daaḵu.” 6-7 Amge danab nug oop̱a genab doyak ibp̱a danab tutuḵu beḵunu, nug uḏat ha aoḵunu ii dab memanu amu, nai amunu Kayak naip̱a, nai daaṯe am inam. “Na ootp̱a, ‘Aun nug hab aṯan teḵu?’ aon aib ame. (Amuam nug ta, Jesus omala neḵunu aṯe.) O iiṯa “Na, ‘Aun nug mauhak abenp̱a noḵu?’ aon aib ame.” (Amuam nug noa, Jesus omala beḵunu aṯe.) Nai amuam inam ip̱unigṯe. Nai laa, nai amuam danab ag oop̱a genab doyak ibp̱a danab tutuḵu beḵulagnu nai, ig nai amu mehuqṯem ele amu, nai amuam na qata nidaṯe, nai amu na oḏenp̱a amu na ootp̱a ele daaṯe. Nai amuam inam. Na Jesus Nug am Naḏi aḵut, na Kayak Nug mauhakp̱anu he eḏua hibaiṯom ootp̱a genab dooḵut amu geha Kayak na eḏua awiṯeb, ena daaḵut. 10 Amunu diig amu ig oonigp̱a genab doout am Kayak Nug ihinignu, “Danab tutuḵu,” awa aṯe. Ig oḏenigp̱a ihinig oop̱a genab doyak amu miag aut, Kayak Nug ig eḏua awigṯe. 11 Kayak naip̱a, nai laa kobol amunu daaṯe am inam. “Danab laa nug Kayaknu oop̱a genab dooḵu amu nug geha uḏa ii nema,” awa aṯe. 12 Nai amuam Juda amu iiṯa aḏi ele ag am piḏe piḏe daaṯeb ii ip̱unigṯe. Iiṯa! Kayak laip̱uib, Nug am danab oh dilag Naḏi daaṯe, amunu danab aun aḏi ag Nug onigp̱a eṯeb ele amu Nug ag itiṯak madaṯe. 13 Kayak naip̱a, nai laa daaṯe bia. Nai amuam inam. “Danab oh ag Naḏi Nug eḏua diiḵunu onigp̱a eḵulag, geha Nug ag eḏua diiḵu,” awa aṯe.
14 Amge laa ag nuhignu oolagp̱a genab ii dooṯeb ele amu, ag aṯem hena, onigp̱a eḵulag? Amu laa ag nuhignu nai ii doop̱ig ele amu, ag aṯem hena, ag oolagp̱a genab dooglag? Amu laa nug ag amelagp̱a ii mehuqeb amu ag aṯem hena dooglag? 15 Amu laa ag mehuqak danab laa ii otialadḵulag amu ag aṯem hena, nai mehuqḵulag? Kayak naip̱a, nai daaṯe bia. “Danab ag maḏoḏnu Nai Ena aon goṯeb, ag am kobol ena dim lamidna heṯeb!” awa aṯe.
16 Amge Juda danab oh ag Nai Ena imu aon, ii dim lamidp̱ig. Propet Jesaia nug amunu inam aum. “Naḏi, aun aḏi ag nai ihinig doona amu ag oolagp̱a genab doop̱ig?” 17 Amunu oop̱a genab doyaknu diig amu nai doyak, amu nai amunu diig amu Jesus Kristusnu nai. 18 Amge da oḏ meṯem. Israel danab amu ag Jesusnu nai iitai doop̱ig? Yo, Kayak nai aṯe amubia ag doop̱ig. Nai amuam inam. “Ag baalag oqoṯi amu wan ohp̱a uḵa malom. Nai ahilag amu uḵa, atu batakp̱a waum.” 19 Da baula oḏ meṯem. Israel danab ag nai amunu oolag iitai maiṯom? Moses nug oḏ mak amunu nob ma, nug tatam Kayak oḏe awa, Kayak naip̱a inam yom daaṯe. Nai amuam inam. “Geha da danab laala, ag Israel ag ele laip̱u iiṯa, da ag diip̱i, ag Israel ag amunu oolag aeg beeb amu ag kobol ena, da danab amu dilagp̱a hep̱i amu ag amelag qeḵu. Geha da danab diig laa, ag doyak iiṯa ele, da ag diip̱i amu ag Israel amu ag danab amu dilag op̱oḏilag beḵu.” Nug anam yom. 20 Anamib Jesaia nug ele oo ii baḏe, Nug Kayak oḏe awa, Kayak naip̱a keeke amunu nai yom daaṯe. Nai amuam inam. “Danab laa ag da aniḏḵulagnu uḏat ii hep̱ig ele, ag am da aniḏp̱ig. Danab laa ag dahilnu danab laala ii oḏ madap̱ig ele amu, da ahilagp̱a miag atiak tule bemi.” 21 Amge Israel dilagnu amu nug Kayak oḏe awa, Kayak naip̱a inam yom. “Haen elabnab da danab ag nai tap̱aeg ne, da di meḏaṯeb ele amu, ag onilagp̱a emi.”