12
AH LAA MAKAI ELE
Ep̱onak keeke oḵai laa hab aṯan beum amu inam. Ah laa aamnu amahlak, lamen haḵab bia laaya dayeye, kalam nug baeg waap̱a dayom. Nug igip̱a amu king igip̱anu keeke amunu hoḏopai 12 ele meum. Nug oo ele daya, nid aoḵunu heehe, beḏu guiṯe, huanak aiqaḵom. Aiqageḵe amu ep̱onak keeke laa hab aṯan beum amu inam. Mat naḏi kokoḏ, nug iḵi eblaih aḏit ele, qeqeḏi amu eblaih laih ele. Nug iḵiudp̱a king igip̱anu bala, onig kraun, amu eblaih aḏit ele dayom. Nug boobp̱a hoḏopai habp̱anu ameg laip̱u amu oh tataṯe, wanp̱a nena qeegeg, ameg aḏitnu amu daap̱ig. Daaegeg amu mat amu nug ah nid aoḵunu heum ele amu, noobp̱a hibaiṯa, ah nid aweb laḵunu meiṯa dayom. Dayeye amu ah amu nug nid danab menuom. Nug hoḵat aenp̱a hak ele, Nug hoḵat amup̱a danab ah atog noadḵu amu, Nug atu atu oh iḵilag daaḵunu menuom. Menue amu laa pahanab awa Kayak top̱a nuhig dayak balalp̱a meum. Meum amu ah nug oola, atu danab ii daaṯebp̱a, Kayak Nug nuhignu babaiṯom, amup̱a ag deḏ 1,260, atog nonana, e medap̱eg lanana daaḵunu uḵom.
Uḵe amu ban oḵai hab aṯan neum. Engel oḵai, onig Maikel, nug nuhiḵud engel ele, ag mat naḏi, nuhiḵud daup ele nug qep̱ig. Nug qenana, mat amu nuhiḵud daup ele ag ban eḏidḵulagnu g̱agaṯag iiṯa amunu ag hab aṯan daaglagnu elele iiṯa. Amunu Kayaknu engel ag nug maoeg wanp̱a noum. Mat oḵai amu nug anuḵanu, nug onig laa am Satan, onig laa am Dewil. Nug wanp̱anu danab ah oh ham bup̱ualadṯe ele. Ag nug maoeg wanp̱a noum, nuhiḵud daup oh ele buḏiaṯeg, wanp̱a nop̱ig. 10 Buḏiaṯeg noeg amu da hab aṯan ap̱a baag oqoṯi oḵai laa inam aawo doomi. “Gemu ihinig Kayak Nug eḏua awiḵom. Nug king daaḵunu g̱agaṯag ele amu, Nug ig ip̱uniḵom. Nug Beḵa Kristus, Nug iḵi daaḵunu ele aaḵu ip̱uniḵom. Aḏinu? Danab nug ig lainḵad amun tuqan ele Kayak noobp̱a heṯoḏiakp̱a maadṯom ele amu hab daup ag aaḵu nug maoeg wanp̱a noum. 11 Ig lainḵad ag Sipsip Nag tiigp̱a amu nai genab mehuqṯebp̱a ele g̱agaṯag aon, ban eḏidna, kekeḏ lamadp̱ig. Ag wanp̱a enaib daaglagnu amu ii dab mep̱ig. Iiṯa, ag beḏulag maoeg uḵe, uḏat heḵulagnu aaḵuib dab mep̱ig. 12 Amunu hab amu hab aṯan daaṯeb ele, ag oolag gamag ahaḏ! Amge wan amu yu ele a dab meiḏ! Ahilagp̱a ug oḵai aaḵu beḵunu heṯe. Aḏinu? Mat oḵai onig Satan, nug aaḵu ahilagp̱a noum. Nug op̱oḏi bak huana ele. Aḏinu? Nug dooṯe, nuhig haen tutu.” awa aum.
13 Bag anam awa a, mat oḵai, ag nug maoeg wanp̱a neum, nug amu doya, nug ah nid danab awom ele amu lamiṯom. 14 Amge Kayak Nug ai web haug aḏit ele ah amu nug hagagaḏa, mat naḏi uuiṯa, umanab aben danab ii daaṯebp̱a, laa nug ah amunu babaiṯom daaṯe ele amu, ap̱a uḵeb, maḏ ewam kalam siks ele e meṯaglagnu goḵunu meṯom. 15 Meṯe, mat amu nug oḏep̱anu le oḵai keleb, ui bia ugaḵa, ah amu aoḵunu heum 16 amge wan nug ah ehaniṯa, nug oḏe aahe, le mat oḏep̱anu amu wan oop̱a uḵom. 17-18 Anam daye amu mat oḵai nug op̱oḏi huana be, danab ah ag Kayaknu ḏo dim lamidnana, nuhignu nai mehuqnana, Jesus dim lamidṯeb ele amu, nug ag ele ban heḵulagnu uḵom. Mat amu nug uḵa yu ihip̱a dayom.