15
ENGEL EBLAIH AḎIT KEEKE EBLAIH AḎIT AḎALADP̱IG
Amu dimp̱a da ep̱onak keeke oḵai laa hab aṯan be anidmi. Da engel eblaih aḏit ag keeke naunab, amup̱a ag danab eheḏnab hadḵulag ele amu, da ag anadmi. Amup̱a op̱oḏi bak, Kayak Nug danab dilag hip̱uninnu dooṯe amu, opoḏi bak amu nug gogp̱a teṯe. Am da le ameg bia, nug am leṯod ab aḏu ele kaboliak bia, anidmi. Amu danab ag doḏ daḵuḏ amu nug itotog ele binalah ii menan, nug onignu letanu eb qak ele amunu ep̱onak keeke ii aop̱ig ele amu, ag le ameg amu daugp̱a hip̱aidp̱ig. Ag ep̱elagp̱a keeke gita bia, Kayak ag maṯom ele amu, amu ele aḏap̱ig. Ag anam daanna, ag Moses, Kayaknu uḏat danab, nuhig ahi amu Sipsip, nuhig ahi ele eṯanna inam ap̱ig. “Nahip hak amu oḵainab, kobolnab ele. Naḏi Kayak, na ebehinnab ele! Nahip ib am ib tutuḵu, genab ele. Na wan oh dilag King hanhannu. O Naḏi, na aaḵuib op̱ia awaknab daaṯem amunu aun laa nahipnu enanag ii doyaya, oo ele ii oṯaieb, na binan ii meḵu? Atu atu danab oh uḏin, na noomp̱aib gatelag qaun ona, binan meḵulag. Nahip kobol tutuḵu amu miag atia beum amunu ag heḵulag,” aon ap̱ig.
Amu dimp̱a da neeḵe amu hab aṯannu mana meṯak lag oop̱a, aben gunnab daaṯe, Kayak aben amup̱a daaṯe ele amu, da oo amu matulak dayeye anidmi. Matulak dayeye amu engel eblaih aḏit ele ag lamen haḵabnab, op̱ia awaknab, onig linen, amu taḵona amu ag momolagp̱a maṯagiḏ gol taliliak ele taḵan, Kayak top̱anu dimiṯim dop̱ig. Ag keeke nau danab heeb nauhḵulagnu aḏap̱ig. Doeg amu hab daup waḏele, ag Kayaknu bauklel aoṯeb ele amu, ag oolagp̱anu laip̱u laa nug tap̱iḏ golp̱a hak ele eblaih aḏit ele engel eblaih aḏit ele amu maṯom. Tap̱iḏ amup̱a hip̱uninnu nob nau, Kayak ep̱egp̱anu uḏiṯe, amu dayom. Kayak, Nug haen oh daaṯe. Maṯe, Kayak binag amu Nug ebehi ele a heeh, ab kah mana meṯak laḵa am beum. Am laip̱u laa nug lag oop̱a noḵunu elele iiṯa. Ag engel eblaih aḏit amu amelag mebep̱eg, ag keeke nau eblaih aḏit ele amu hena malap̱eg noḵulag.