2
KRISTUSNU DAUP ENA DAYAKNU NAI
O da beḵal, na Kristus Jesusnu ehaniṯak oḵai hamu megṯe ele amu amup̱a na g̱agaṯag daye! Am nai oh dahil, da danab ah kuḏum noolagp̱a maṯiyi doome ele amu, na danab diilag ena ele, ag am oḏe dim lamiṯak danab, ag laa nai amu ip̱uanadḵulagnu amu na ag amelagp̱a madip̱e doyeg! Na Kristus Jesusnu daup ena daanna, uḏat imunu ug maop̱e, na ig Kristusnu daup laala ig ele oh laip̱u maognig. Danab nug daup uḏat heṯe amu nug uḏat laala ele ii aḏaṯe. Nug daup uḏat ena heebeb, daup iḵi nug nuhig uḏatnu oo mauhḵunu aaḵuib dab meṯe. Laa nug, nug eḏiṯaknu qaibaḏ goṯe amu nug qaibaḏ uḵaknu ḏop̱a qaibaḏ goṯe. Am nug ḏop̱a qaibaḏ ii goṯe amu nug eḏiṯaknu keeke ii medaṯeb. Amu ele, danab nug dad uḏat g̱agaṯag heṯe amu nug meu laala, nug tatam aoḵu am kobol tutuḵu. Na da aṯem imunu dab mak aop̱p̱e amu Naḏi Nug dab mak nahip matuleb, nai imu oh diig tutuḵu anidḵut.
Na Jesus Kristus, da Nai Ena madiṯem amubia, Nug Dawit buḏubp̱anu doum, Nug ele eḏua hibaiṯom amu, na amunu haen oh dab menan oiye! Da Nai Ena imu madiṯem amunu danab ag dahilnu, “Danab nau,” anana, ug diigdiig meḏaṯeb. Ao, ag da mani guiṯakp̱a ele meiḏp̱ig amge Kayak nai amu mani guiṯak daaḵunu elele iiṯa. 10 Amunu amu da ool g̱agaṯag qeṯen, da Kayak Nug danab ah nuhiḵud epeḏiaṯom, amu ehanadḵulnu heinne, ug imu oh maoṯem. Ag ele Kristus Jesus top̱anu eḏua awiḵak aona, haen oh hab aṯan daaglagnu ehanadṯem. 11 Imu nai genab. “Ig Nug ele mauhmut dayeb amu ig Nug ele oh bau daagnig. 12 Ig ug maognignu g̱agaṯag daaṯem dayeb amu ig Nug ele keeke oh gumadḵunig. Ig Nug di medap̱ut, Nug ig ele di megaḵu. 13 Amu ele ig Nug dim lamidḵunignu awota, ihinig nai amu ii dim lamidṯem amu Nug ele anam heḵute? Iiṯa, Nug amu nuhig nai genab dim lamidṯe.”
14 Na haen oh keeke imu oh nahipad danab ah ag daulagp̱a doḵunu amelagp̱a ap̱e doyeg! Na Naḏi noobp̱a ag amelagp̱a ag nai diigdiig amunu ag nug aib qep̱ig, na g̱agaṯag ap̱e doyeg! Nainu nug qak amuam meu iiṯa, amu nug danab laa ele ii ehanidṯe. Kobol amu nug danab ag nai amu dooṯeb amu nug ag he nauhṯeb aaḵuib.
UḎAT DANAB ENA AMU NUG KAYAKNU BINAG AOṮE
15 Kayak Nug nahipnu enaib dooḵunu amu na uḏat danab, nug nuhig uḏat ena heṯe amunu nug uḏat nuhignu uḏa ii neṯe, nug danab ah Kayak nai tutuḵunab ip̱uanadṯe ele, amubia daaḵutnu na uḏat nahip peheṯakib he! 16 Na nai nautud diigdiig aib maṯime. Aḏinu? Danab ah ag nai amu maṯinna daaṯeb ele amu, ag Kayak di meṯan, umanab goḵulag. 17 Danab nai amu madiṯeb ele amu ahilag nai amu ihi nau anig yak oḵai meṯe amubia oḵai meḵu. Haimenias, Pailitas ele a am danab amunu laa aaḵu. 18 Danab amunu amu ag nai genab apiḏidna, ag inam aṯeb. “Ig mauhaknu eḏut hip̱aidta malamut, baula ii hip̱aidmata,” aon aṯeb. Ag nai amup̱a danab laala ag ahilag oop̱a genab doyak heeg nauhṯe. 19 Amge Kayak Nug nuhig biidod g̱agaṯag ep̱om daaṯe. Biidod amup̱a am Kayak naip̱a, nai inam daaṯe. “Naḏi Nug nuhiḵud danab ah doyadṯe.” Nai laa ele inam daaṯe. “Ag oh, ag Naḏi onig diiṯeb amu ag kobol tutuḵu iiṯa amu di meṯeg!”
20 Ao, Kayaknu tamaniak oop̱a amu danab ah ag lag oḵai laa oop̱a tap̱iḏ laa golp̱a hak, laa silwap̱a hak, laa adp̱a hak, laa wanp̱a hak bia daaṯeb. Tap̱iḏ amu oolagp̱a amu danab ag laalanu ena dooṯeb amge laalanu amu enanag ii dooṯeb. Amubia amu danab ag tamaniak oop̱a daaṯeb ele amu, ag ele anam daaṯeb. 21 Amunu amubia danab laip̱u laa nug kobol nau oh amu lamiṯe uḵe, nug op̱ia awak daaṯe amu, nug am tap̱iḏ, nuhignu enanag dooṯeb, amubia nug Kayak amegp̱a enanag daaḵu. Anam dayebeb, Naḏi Nug aḏi uḏat medaḵunu dab ma meṯeb amu Nug uḏat ena oh heḵunu elele daaḵu. 22 Amu nid bau dilag dab mak eheḏ nahip dab makp̱a beeb amu na tabap̱e naḏ! Na kobol tutuḵu, oop̱a genab doyak, oo mauhak kobol, amu maḏoḏ kobol ele, laala ag oolag tutuḵu ele, ag kobol nau uun, kobol ena amu oh aḏan, Kayak onigp̱a eṯeb ele amu, na ag heṯeb amubia he! 23 Amge na nai kaaka, doyak iiṯa ele amu na amu ele uue! Na dooṯem, maṯiak amu nug he, naip̱a nug qak beṯe. 24 Kayaknu uḏat danab nug am naip̱a nug qak kobol ii hema. Iiṯa, nug am ohnab noolagp̱a oo mak ele oiḵu. Nug ip̱uniṯak danab ena daaḵunu ehah awa, op̱oḏi bak kobol tap̱eb neeb, ug oh nug mawaḏ! 25 Nug dagom kobolp̱a, laa ag nai nuhig tap̱aeg neṯe ele amu, ag ib tutuḵu ip̱uanaṯaḏ! Nug anam heḵu amu haen laa Kayak Nug ag oolag eḏuḵunu maṯeb, ag nai genab amu tutuḵu dooglagtai. 26 Anuḵa Satan ag nug dim lamidḵulagnu nuhig aḏp̱a maaṯom amge Kayak Nug heeb, ag oolag eḏueb, ag nai genab doona, ag kobol ena ele doona amu ag baula nuhig aḏp̱a ii daamna.