9
Jesús pejme jʉm-aech pejnachalaliajwa:
—Diachwʉajnakolax xan jʉm-an. Asew jiw xamalxot pejpatʉpax wʉajna taeyaxaeli, Dios puexa pejjiw tato'al wʉt ampathatat —aech Jesús.
Jesús xabich chaponanakthianpox Dios pijaxtat
(Mt 17.1–13; Lc 9.28–36)
Do jawʉx, seis matkoiyan wʉt, Jesús fʉlaech mʉax xabich athʉ poxase julaliajwa. Jawʉt bʉ'folon tres pejnachalan. Kaen pawʉl Pedro. Asan pawʉl Santiago. Asan pawʉl Juan. Dolisi, pinamʉaxxotse wʉt, Jesús xabich chaponanakthian. Pijax naxoelax xabich papoeikolax. Ampathatat jasox ajil xabich papoeikolax, me-ama japon pijax, jasox.
Do jawʉt, chalechkal kolenje aton natulaelt Jesúsxot. Japi judíos pejwʉajnapijiw. Kaen pawʉl Elías. Asan pawʉl Moisés. Japi nospaei, Jesús sʉapich.
Do jawʉt, Pedro jʉm-aech Jesúsliajwa:
—Tajpaklon, pachaem, xanal amxotan wʉt. Nejxasinkam wʉt, xanal tres bʉa-at isaxaelen. Kaebʉ-at xamliajwa. Asabʉ-at Moisésliajwa. Asabʉ-at Elíasliajwabej —aech Pedro Jesúsliajwa.
Jesús pejnachala japox taen wʉt, xabich pejlewlapi. Samata, Pedro matabijs-el jʉmchiyaxaelpox. Jawʉt itloejen fʉloek japi pejmatwʉajasik. Do jawʉt, japa-itloejentat Dios jʉm-aechsik: “Ampon taxʉlan, xabich nejxasinkaxpon, ¡japon naewesfʉlde!” —aech Dios.
Do jawʉt, Jesús pejnachala natadiajt wʉt, asew kolenje Jesúsxot chiekal ajillisi. Jesús tamach nukafʉl. Jawʉt taeni Jesúskal.
Do jawʉx, mʉaxxot baloek wʉti, Jesús bʉxfiat pejnachala asew jiw chapaesamata japi taenpox. Jʉm-aechon:
—Xan, puexa jiw pakoewkolnan, hasta namat-et wʉt, xan pejme dukx wʉtbej, do jawʉt, xamal asew jiw chapaeyaxaelam taenampox —aech Jesús pejnachalaliajwa.
10 Japi ow-aech. Chapae-ellisi asew jiw. Nakaewa nawʉajnachaemsnapi: “¿Ma-aech xotkat Jesús jʉm-aech: ‘Hasta namat-et wʉt, xan pejme dukx wʉtbej, do jawʉt, xamal asew jiw chapaeyaxaelam taenampox’ —nak-aechkat Jesús xatisliajwa?” —na-aechi nakaewa. 11 Dolisdo', japi Jesús pejnachala, trespi, wʉajnachaemt wʉt, jʉm-aechi Jesúsliajwa:
—Xam Cristowam wʉt, ¿ma-aech xotkat judíos chanaekabʉanapi jʉm-aech Elíasliajwa: “Wajwʉajnapijin Elías matxoela pasaxael. Do jawʉx, Cristo pasaxael” —aechkat judíos chanaekabʉanapi? —aech Jesús pejnachala Jesúsliajwa.
12 Jesús jʉmnot wʉt, jʉm-aechon:
—Judíos chanaekabʉanapi jʉm-aechpox diachwʉajnakolax. Japi jʉm-aechpox: ‘Matxoela pasaxael kaen, me-ama Elías, jason. Japon puexa jiw chanaekabʉanaxael puexa jiw naexasisliajwa Dios. Jasox matxoela jachiyaxael Cristo pasax wʉajna’ —aechox, japi jʉm-aechpox. Dios chajia jʉm-aechbej: ‘Puexa jiw pakoewkolan xabich nabijasaxael judíos pijaxtat’ —aech Dios. Xanlap japonan, puexa jiw pakoewkolnan —aech Jesús pejnachalaliajwa.
13 Do pejme Jesús jʉm-aech pejnachalaliajwa, trespiliajwa:
—Diachwʉajnakolax xan jʉm-an. Kaen, Elías jason, patlison. Pe asew jiw babijaxan isasiapi, japi islisi babijax japonliajwa. Dios pejjamechan chajia jʉm-aech japonliajwa jʉmchiyaxaesox —aech Jesús Juan, jiw bautisan, pejpatʉpaxliajwa.
Jesús nakolsax to'apox dep yamxʉlan pejmatpʉatxot
(Mt 17.14–21; Lc 9.37–43)
14 Dolisdo', Jesús, tres pejnachala sʉapich, fʉlaechlisi asew japon pejnachala poxade. Do jaxotde xabich jiw taenlisi, japi jiw matawiat wʉt asew Jesús pejnachala, japi kaweta namapi. Jaxot kaesʉapich judíos chanaekabʉanapi, wʉajna nabʉ'naloti Jesús pejnachala, namapi sʉapich. 15 Puexa jiw taen wʉti Jesús, xabich nejchachaemili. Samata, Jesúslel dʉkpdepi kejachaliajwa. 16 Do jawʉt, Jesús wʉajnachaemt wʉt pejnachala, jʉm-aechon:
—¿Achaxkat xamal nabʉ'nalotam, judíos chanaekabʉanapi sʉapich? —aech Jesús.
17 Kaen japixot jʉmnot wʉt, jʉm-aechon:
—Jiw chanaekabʉanan, taxʉlan bʉflaenx xam dep to'aliajwam nakolsliajwa taxʉlan pejmatpʉatxot. Taxʉlan naksiyaxil, pejmatpʉatxot dep webaes xoton. 18 Dep pijaxtat chalechkal jʉwalon. Xabich kaechwathʉamabejpon. Xabich bʉa'tatitbejpon. Do jawʉt, xabich satat nadadolan. Xan jʉm-an nejnachala japi to'aliajwa dep nakolsliajwa taxʉlan pejmatpʉatxot. Pe nejnachala xajʉpa-el to'aliajwapi dep —aech yamxʉlan pax.
19 Do jawʉt, Jesús jʉm-aech pejnachalaliajwa:
—Tajnachala, xamal Dios chiekal xanaboeja-emil Dios xajʉppox dep to'aliajwa. Xabich pin-iamatkoiyan xamalxotx. Japamatkoiyantatbej xabich naewʉajnafʉlax. Kajachawaetxbej Dios chiekal xanaboejaliajwam. Pe xamal Dios chiekal xanaboeja-emilfʉk. ¡Bʉflaemen yamxʉlan xanlel! —aech Jesús.
20 Do jawʉt, yamxʉlan bʉflaenlisi Jesúsleldin. Dep taen wʉt Jesús, jawʉt dep pijaxtat yamxʉlan pejme satat jʉwal. Do jawʉtbej, yamxʉlan satat matariaman. Kaechwathʉamabejpon. 21 Jesús wʉajnachaemt wʉt yamxʉlan pax, jʉm-aechon:
—¿Masmatkoiyankat naxʉlan jasox ja-aech? —aech Jesús.
Pax jʉmnot wʉt, jʉm-aech:
—Xabich chajia ja-aechon. Japox tʉadut, jam wʉtlejen. 22 Pin-iaveces dep pijaxtat jʉwal jitlel kakamwaliajwas. Minlelbej jʉwal bu'laliajwa. Samata, ¡xanal nabeltaem! Xajʉpam wʉt, ¡xanal nakajachawae'e! —aech yamxʉlan pax.
23 Jesús jʉm-aech yamxʉlan paxliajwa:
—¿Ma-aech xotkat xan najʉm-am: ‘Xajʉpam wʉt, ¡xanal nakajachawae'e!’ —amkat xanliajwa? Xam Dios naexasitam wʉt, Dios kajachawaesaxael dep nakolsliajwa naxʉlanxot —aech Jesús.
24 Do jawʉt, yamxʉlan pax nejlakcha wʉt, jʉm-aechon:
—Xan Dios naexasitx. Samata, ¡nakajachawae'e kaes pejme chiekal Dios naexasisliajwan! —aech yamxʉlan pax.
25 Jesús taen wʉt xabich jiw papasfʉlpox jaxot, jawʉt Jesús to'a dep nakolsliajwa yamxʉlan pejmatpʉatxot. Jʉm-aechon:
—Dep, xam yamxʉlan bʉxwʉajankijtam. Naetakʉatambej. ¡Nakolde japon yamxʉlan pejmatpʉatxot! ¡Kaxa nabej nawias yamxʉlan pejmatpʉat poxadin! —aech Jesús depliajwa.
26 Do jawʉt, dep xabich pinjametat na-ʉa wʉt, yamxʉlan jʉwal dep pijaxtat. Do jawʉt, dep nakolt yamxʉlan pejmatpʉatxot. Yamxʉlan okafʉl satat. Me-ama tʉp wʉt, ja-aechon. Samata, xabich jiw jʉm-aech: “¡Taem! Yamxʉlan chiekal tʉplison” —aech japi jiw. 27 Do jawʉt, Jesús mʉaxfit yamxʉlan namat-esliajwa. Do jawʉt, yamxʉlan nant.
28 Do japoxwʉx, Jesús, pejnachala sʉapich, ba lech wʉt, japi piajkal wʉt, pejnachala wʉajnachaemtas. Jʉm-aechi Jesúsliajwa:
—¿Ma-aech xotkat xanal xajʉpa-enil dep nakolsax to'aliajwan yamxʉlan pejmatpʉatxot? Me-ama xam, jachi-enil —aechi Jesúsliajwa.
29 Jesús jʉmnot wʉt, jʉm-aechon:
—Me-ama ampon dep, jason, xamal najut nijaxtat xajʉpaximil to'aliajwam, majt Dios kawʉajna-emil wʉt —aech Jesús.
Jesús pejme jʉm-aechpox pejpatʉpaxliajwa
(Mt 17.22–23; Lc 9.43–45)
30-31 Jesús, pejnachala sʉapich, japatʉajnʉxot nakola wʉt, fʉlaechlisi Galilea tʉajnʉ poxade. Japi fʉlaech wʉt, Jesús nejxasinka-el asew jiw matabijsliajwas japon jaxotox, pejnachalakal naewʉajnaxael xoton. Do jawʉt, jʉm-aechon:
—Xan, puexa jiw pakoewkolnan, asan nawiasaxael tadaelmajiwxot japi naboesaliajwa. Xan tʉpx wʉt, tres matkoi wʉt, Dios namat-esaxael pejme dukaliajwan —aech Jesús pejnachalaliajwa.
32 Pe japi chiekal jʉmmatabija-elfʉk Jesús jʉm-aechpox. Japi bʉxdalabej kaes wʉajnachaemsliajwapi Jesús.
Achan kaes paklonaxaelpox Diosxotse
(Mt 18.1–5; Lc 9.46–48)
33 Jesús pat, pejnachala sʉapich, Capernaum paklowaxxot. Batutat wʉti, Jesús wʉajnachaemt wʉt pejnachala, jʉm-aechon japiliajwa:
—¿Achaxkat xamal jʉm-am, nʉamtat folam wʉt? —aech Jesús pejnachalaliajwa.
34 Pe japi asbʉan jʉmch boejlach. Jʉmnos-eli, padala xot. Japi majt nʉamtat fol wʉt, nakaewa najʉm-aechi: “¿Achankat xatisxot kaes paklonaxael?” —aechi nakaewaliajwa.
35 Do jawʉt, Jesús ek. Ek wʉt, lalison doce pejnachala kaes moxliajwadin. Jawʉt jʉm-aechon japiliajwa:
—Xamal puexa jiw tato'lasiam wʉt, ¡majt pamaknamde puexa jiw kajachawaesliajwam! —aech Jesús.
36 Do jawʉt, Jesús yamxʉlan la moxliajwadin, pejnachala pejwʉajnalel. Do jawʉt, Jesús yamxʉlan islanuk wʉt, jʉm-aechon pejnachalaliajwa:
37 —Yamxʉlan bʉ'kʉltam wʉt xan tajaxtat, ja-am wʉt, jawʉt xanbej chiekal nabʉ'kʉlsaxaelam. Nabʉ'kʉltam wʉt, xan kaenan nabʉ'kʉls-emil. Diosbej bʉ'kʉlsaxaelam, xan nato'apon —aech Jesús pejnachalaliajwa.
Is-elpi chaemilpox Jesúsliajwa, japi, me-ama kajachawaetpox Jesús pijax naewʉajnax
(Mt 10.42; Lc 9.49–50)
38 Do jawʉt, Jesús pejnachalan, pawʉlpon Juan, jʉm-aech Jesúsliajwa:
—Jiw chanaekabʉanan, xanal kaen aton taenx, dep to'afʉl wʉt nakolaliajwa jiw pejmatpʉatanxot. Japon aton xam nijaxtat dep to'a nakolaliajwa jiw pejmatpʉatanxot. Pe wajmʉtpijna-el. Samata, xanal japon fiatx bʉxkofsliajwapon japox —aech Juan Jesúsliajwa.
39 Jesús jʉmnot wʉt, jʉm-aechon:
—Japon japox is wʉt, ¡nej is! ¡Nabej fias! Japon koechaxan is wʉt xan tajaxtat, ja-aech wʉt, jʉmchiyaxilon babejjamechan xanliajwa. 40 Jiw is-elpi babijaxan xatisliajwa, japi, me-ama nakkajachawaet wʉt, ja-aechi. 41 Diachwʉajnakolax jʉm-an. Nejmach-aton xamal kajachawaet wʉt, tajjiwam xot, japon aton xamal chaxdut wʉt minkal feliajwam, japon aton Dios kajachawaesaxaes —aech Jesús, Juanliajwa naksiya wʉt.
Jesús naewʉajanpox jiw babijaxan isasamata
(Mt 18.6–9; Lc 17.1–2)
42 Jesús pejme jʉm-aech pejnachalaliajwa: “Pomatkoicha jiw babijaxan is, asew jiw to'as xoti. Pe jelxan nanaexasiti is wʉt babijaxan, asew jiw to'as xoti, to'api jiw babijaxan isliajwa, japi jiw xabich kastikaxaes Dios. Japiliajwa kaes pejme pachaemaxael ia' pinanʉl, jajaera, kaechariama ke'aliajwas, chakakofaliajwas mar poxadik, xabich so'nik poxadik, jaxotdik tʉpaliajwapi. Ja-aech wʉt, japi to'axil kaes asew jiw babijaxan isliajwa, jelxan nanaexasiti. 43-44 Nejke-echantat babijaxan isfʉlam wʉtbej, ¡najut naketariowcham, kofaliajwam babijaxan isampoxan! Ja-am wʉt, kaes pachaemaxaelam, kaeke-em wʉt pasliajwam Diosxotse. Kofa-emil wʉt babijaxan isampoxan, ja-am wʉt, napelsaxaelam infierno poxadik. Jaxotdik toepaxil jit pinjiyax. Japajitxotdikbej tafil tʉpa-el. 45-46 Nejtʉakantat babijaxan isfʉlam wʉtbej, ¡najut natʉaktariowcham kofaliajwam babijaxan isampoxan! Ja-am wʉt, kaes pachaemaxaelam kaetʉakam wʉt pasliajwam Diosxotse. Kofa-emil wʉt babijaxan isampoxan, jachi-elasiam wʉt, xamal napelsaxaelam infierno poxadik. Jaxotdik toepaxil jit pinjiyax. Japajitxotdikbej tafil tʉpa-el. 47-48 Babijax isam wʉtbej, taenampox nej-itfutat, ja-am wʉt, ¡najut na-itfukuim xamal kofaliajwam babijaxan isampoxan! Do ja-am wʉt, kaes pachaemaxaelam pasliajwam Diosxotse, kae-itfutam wʉt. Kofa-emil wʉt babijaxan isampoxan, ja-am wʉt, xamal napelsaxaelam infierno poxadik. Jaxotdik toepa-el jit pinjiyax. Japajitxotdikbej tafil tʉpa-el” —aech Jesús pejnachalaliajwa.
49 “Puexa jiw, infiernoxoti, xabich nabijasaxael japajitat” —aech Jesús pejnachalaliajwa. 50 Jesús pejme jʉm-aech: “Dom pachaem. Dom xakuenka-el wʉt, chaemil. Dom chaemil wʉt, pejmeliajwa pachaemaxil. Samata, xamal pachaemaxaelam ampathatat. Me-ama dom pachaem wʉt, jachiyaxaelam. Nejjiw sʉapich, duilam wʉt, ¡chiekal pachaemde!” —aech Jesús.