7
Eta atuli li mate son nam, Atorang hukung nga butu-kilas pait lo
Kaka-pali me! Auk tek mi in nangan taan deng atorang hukung ngas. Elia: eta mi nulim nabale lam, atorang deng hukung nga man mana-koet mia. Mo eta mi matem son nam, atorang hukung nga muik hak in mana-koet mia pait lo son.
Auk kat kleta deng atorang in sapa-mambae. Eta bihata mes saap nol biklobe mes son nam, muid atorang hukung nga lam, oen duas saap didiin mates. Mo eta un sapa-bikloben na mate son nam, bebalung na butu-kil nol atorang na pait lo son. Un boel saap pait. Mo eta un saap nol atuil didang se oras un sapa-bikloben na nuli nabale ka lam, muid atorang nga lam, un nonga. Mo eta un sapa-bikloben na mate son nam, atorang deng in sapa-mambae ka toman lo. Un butu-kil nol atorang na lo son. Hidim eta un saap nol atuil didang ngam, muid atorang nga lam, un nong lo.
Ela kon nol mi in parsai ngas! Kristus mate son. Na banansila el mi kon matem leo-leo nol Un son, le nang soleng mi in nuli blaan na. Hidim atorang hukung nga tom mi pait lo. Halas ni mi butu-kil nol Atorang nas lo son, le butu-kil nol Kristus, man nuli pait son deng Un in mate ka ka. Na banansila el bebalu man in saap pait ta. Muik dasi in tom una lo. Tiata halas ni totoang man mi in dake ngas, daek bel Ama Lamtua.
Ta hmunan nu kit suma daek muid kit aap-inan ni in koma-koma ngas tukun. Undeng kit taan atorang ngas, tiata na man tao kit le kaliut atorang nas kon, nol tao dasi-dais man in tom lo ngas. Kit in kula ka, man tao Ama Lamtua Allah le bali kudi kita. Hmunan nu kit musti daek muid atorang ngas. Mo halas ni atorang ngas tom kit pait lo son, undeng kit sao soleng kit in nuli blaan na son. Muid lalan blaan na in koma ka lam, Atorang man in dulan ne Ama Lamtua Buk Niu ka dalen na ka, butu-kil nol kita. Mo muid lalan balu ka in koma ka lam, kit butu-kil nol Atorang nas lo son. Lole Ama Lamtua Koo Niu ka man mana-koet kita lam! Tiata halas ni, kit daek taung Ama Lamtua sii.
Musa atorang nga tek balang in daat man ne kit dalen ni ngias
Tiata, kit le aa elola? Tamlom mi nangan noan, “Atorang man Ama Lamtua in bel Musa ka, kula ka!” Loo! Ta eta auk nangan taan atorang na lo kam, taon elola ko auk nangan taan dasi-dais man in tom lo ngas se auk daleng ngi lo. Tuladang el muik atorang man noan, “Kom in kat atuli hmuki-nalan deken!” Mo eta auk taan atorang nga lo bii kam, taon elola le auk taan nal noan, in koma tuladang ela ka, kula ka? Bisa lo! Mo undeng muik atorang man in tek ela, tiata na banansila el dasi-dais daat in ne auk daleng ngi kias, man tao auk le kom in kat atuli hmuki-nalan na. Eta muik atorang lo kam, kula ki kon muik kuaas le mana-koet atuli li lo.
Se auk in nuli hmunan nua, auk nangan taan Ama Lamtua Atorang ngas lo. Nesang halas-sam auk nangan tanas nol babanan. Tiata halas-sam auk tana noan, auk kaliut Atorang nga nol tao kula son. Hidim isin man auk in hapun deng kula ka ka, auk musti mateng. 10 Hidim auk daleng ngi dudus, lole auk tana noan, auk esang haup in babanan nol Ama Lamtua lo, eta auk suma lako-daek muid Un Atorang ngas tukun. Eta auk tom Ama Lamtua in komali ka le haup in hukung tele kam, toma, undeng auk kaliut Un Atorang ngas son. Molota Atorang ngas muki, le tao atuli li haup in nuil toma. Mo taung au lam, Atorang na man tao didaan au, hidim tao Ama Lamtua le bali kudi au. 11 Atorang na meman tulu lalan in nuil toma ka. Mo undeng in daat ta nuli ne auk daleng ngia, tiata auk nole bali auk apang ngi son, le nangan noan, auk haup in babanan nol Ama Lamtua sadi auk tao muid Un atorang ngas. Hidim hnika ka el noan, Atorang na man tao Ama Lamtua le nikis au, nol dai nakbua nol auk lo.
12 Tiata, eta apin atuli tek noan, “Atorang man Ama Lamtua in bel Musa ka kula!” Kam auk siut noan, “Loo! Ama Lamtua Atorang nga, niu!” Nol totoang prenta man in ne Atorang nga dalen na ka, niu, toma, nol banan.
13 Bet mi kon nangan noan, Atorang na man tao Ama Lamtua le bali kudi au, ta lo? Loo! Lole auk taan Atorang na kon no, auk hii muid daat in ne auk daleng ngia ki nabale, didiin auk tao kula. Auk in tao kula ela ka, man tao Ama Lamtua le bali kudi au. Atorang na meman banan, lole tulu dasi-dais daat man in tao kit le bakisan deng Ama Lamtua Allah. Tiata, dedeng Ama Lamtua tulu bel lalan in nuil toma ka ka, Atorang na man tek balang nol langa-langa noan, dais daat in ne kit dalen ni ngias, banan lo.
Dais banan nas nol dais daat tas dising apa ne kit dalen nia
14 Kit tana noan, Atorang man Ama Lamtua in bel upung Musa ka, niu maa deng Ama Lamtua Koo la. Mo auk suma atuil biaas tuun man daleng ngi kuat-tes lo. Hidim auk hii muid dais daat in muik ne auk daleng ngi kias, didiin auk tao kula. Na banansila el kula ka daid auk tuang, le auk daid ata deng kula ka. 15 Auk nangan tanan lo. Auk nangan taan asa man auk in dake ka lo. Lole auk daek muid asa man auk le daken na lo. Molam auk daek muid asa man auk le daken lo ka. 16 Eta auk daek muid asa man auk le daken na lo kam, auk hao noan, Ama Lamtua Atorang nga, toma. 17 Tiata auk man mana-koet auk apang ngi lo. Molam kula-sala man in nuil ne auk daleng ngi kia, man mana-koet au!
18 Auk tanan son noan, muik dais banan nuil ne auk daleng ngi lo. Ta in nuil ne auk daleng ngia ki, dais daat si-sii. Tade tam tade lo ko, auk dising nal apang ngi le daek in toma ka lo. Auk koma, mo daid tatahan lo! 19 Ta auk kom in daek banan, mo auk daken lo. Nol auk kom in daek daat tas lo, mo auk dakes! 20 Eta auk daek muid asa man auk le daken na lo kam, na undeng auk siing lo, molam undeng daat man in nuil ne auk daleng ngi kia.
21 Na tulu bel kit in kila mes elia: auk le daek banan na kon no, daat in ne auk daleng ngia ki labang. 22 Molota eta auk nangan deng Ama Lamtua Atorang ngas sam, auk daleng kolo isi. 23 Mo hnika ka noan, muik kuasa ne auk daleng ngia, man tao didaan au. Lole auk kom in daek banan na, mo daid tatahan lo. Na banansila el in kuasa daat man ne auk daleng ngia ki, daek nal au, le dising auk halin muid se un sii. 24 Eee kasiang nge! Auk niam, atuil in susa-daat! Asii man sas-sao nal auk deng kuasa daat in ne auk daleng ngi kia, man tao Ama Lamtua le nikis au, didiin Un bali kudi au kia le?
25 Mo, ana loo! Ama Lamtua Allah esa man sai lalan son le sao au! Nodan mamo-mamo se Una, undeng kit Lamtuan, Yesus Kristus bel boa-blingin au! Tiata, eta auk nuil nahlae se auk apang ngi esa kam, auk haup susa-daat. Auk kom le daek muid Ama Lamtua Atorang ngas totoang kon no, muik kuasa daat ne auk daleng ngi man hanet auk le daek kula tutungus.
7:7 Dehet in Puit deng Dale Mesir 20:17; Dehet Ulang deng Lalan in Nuli 5:21 7:11 Dehet deng Apan-kloma ki in Dadi ka 3:13 7:15 Galatia 5:17