10
Pablo sin 'yüsa la tjiji dios witjacj sin po'ó.
Judiopan püna tapatja, cupj yupj sin popa p'iyá. Nujola tapalas yupj cus tocon̈ Moisés. Najas nun nujola pyala niná tepyalá. Yupj pátjatsja casa'a mol tjac', tüpü'ü, Dios nin la tjiji mpes. Mol jámatsja yupj jis walap'a'á. Mol tjemey na, tjil wa yupj. 'Üsǘ püné nt'a, 'üsǘ jun tjecjyoltse jinwá tepyala, la tjiji Dios. Tjapjaja, 'ücj na'aj po'o tjil yupj, ne pjü tjil. Nun solejé gente bautizar se palá na, la p'a jus nlay yupj jisas qjuis Jepa Jesucristo quinam. Nin p'iyá, qjuisin 'yüsa püna tapatja jisastsja yupj jis jepa Moisés, pjü yupj jisastsja jupj. Yupj cus tocon̈ Moisés mol 'alá, cus tocon̈ 'üsǘ jun tjecjyoltse na; nin mpes cupj jus nlayecj yupj jisastsja jupj. Nujola tapalas wa Dios jis tje'yaya jis la las ne'aj, pjü jilal jis tje'yaya. Pasal püné jupj, ne nin la tjiji. Dios 'üsǘ jis tje'yaya wa jis la müs. Pjü jilal jis tje'yaya. Pe mpe tjac' 'üsüs. Pasal 'üsüs la tjiji Dios. Pe niná Cristo jinwatsja. Cristo lovin wínetsja yupj jilal, lovin jis capj tjep'ya'sa yupj. Qjuisin 'yüsa pasal 'üsüs way jis tepyala. Newa nin, Dios ma jostsja yupj pülücj way malala la tjajay. 'Ücj jostsja nepénowa jilal la p'in. Pasal pülücj malala la tjajay yupj. Mpes ne'aj p'in tecya'lin̈, pjü jis wa cjuwá nt'a.
Dios jos qjuisin 'yüsa niná jis tepyala. Malala quelel lajaytsja, mpes malala jis tepyala. Más 'ücj ma quelel malala lijicj, yupj la tjajay jin. Niná Dios jos qjuisin 'yüsa. Pülücj jisastsja p'a wa dios witjacj. ¡Ma nujisas t'as dios p'a wa! Dios Popel vele: “'Atjalapj yupj jis dios wolap'a'á, tjalá, tjimyü'ün̈. Nin la tjajay yupj jis dios mpes. Sin tjüjünsüpj, fiesta la tjajay, yupj jis dios wolap'a'á”, Dios Popel nin vele. Niyom pülücj jis tjamanun sejats'om tulucj. Nequem pülücj ne'aj tjil jis vayum tulucj jilal. ¡Yupj jinwá ma la müjí nun! Ts'ac' pjaní veintitrés mil tecya'lin̈ yupj, malala la tjajay mpes. Pülücj ma topon qjuis Jepa Dios ca jis capj ntülüs yupj. Mpes pasal malala la tjajay yupj. Ma la müjí yupj jinwá. Latsj tjalá yupj, tecya'lin̈. 10 Pülücj ma jisastsja Dios la tjiji jin. Ts'a 'in jinwá tjowelepj. Ma mvelé nun yupj jinwá. Dios jupj ángel jas tjejyama la 'ünan, ne jis tji'yü'na jupj.
11 Dios jos qjuisin 'yüsa niná jis tepyala. Dios Popel vele jin tepyala. Dios jos qjuisin 'yüsa más 'ücj ma lijicj yupj la tjajay jinwá, nin mpes nin vele jupj Popel. T'üc' way nyucunucj cupj quinam; selecj wa len̈ way ncawajas ca nosis.
12 Ca nacj nepénowa yola yupj nin lajay Dios jos jin. Yola lovin ma la mijicj judiopan la tjajay jinwá. Najas 'in jajamapj yupj. Ca nacj quina yupj ma la mon Dios lal. Ma la mon Dios jis capj p'ya'sa. Mpes yupj len̈ way ca malala la mijicj ca nacj. 13 Nenéyawa nun malala quelel lojí ca nacj. Ninana nun quelel lojí, la p'a nin p'iyá quelel la tjajaytsja wa. Dios ca nucopj mp'a'sas nun, ne ma la müjí niná. Tjevele nin la mijis. Malala quelel lojí na, Dios lovin nucopj mp'a'sas, ma malala ca la müjí. Mpes malala quelel lojí na, ma nin ca la müjí; nun ma la müjí nun jisastsja jin.
14 Mpes najas ca ma nujisas nsem dios witjacj p'a wa. Dios 'ücj nucopj p'ya'sa. Napj po quelel la nusejay. Najas nun lovin ma nujisas nsem la p'a dios witjacj. 15 Napj selé nun 'üsüs nujola. Mpes najas nusin mü'üsüs ncu 'üsüs napj velé. Napj nola nun ca mvelé 'üsüs way napj velé. Mpes ca mponé napj velé. 16 Nenéyawa 'a qjuisí mulú, qjuiyola pyala Jesucristo tepe'e cupj mpes. Wi'iquecj Dios lal myüsiquecj mpes ne'aj. Niná myüsiquecj na, 'a mulú qjuiyola Jesucristo 'os tepyala cupj mpes, 'os tepyala 'üsüs qjuesé palá mpes. Pan le leptacj ne'aj. Nin lijicj na, 'a mulú qjuiyola Jesucristo jüp'üy mpes. Jupj tepe'e cupj mpes, 'üsüs qjuesé palá mpes. 17 Pan pjaní lyajacj. Pasal pülücj cupj, mop'in pan pjaní p'in 'a mulú lyajacj. 'A mulú nin lijicj. Mpes cupj pjü way yuwal nin qjuiyola. Cupj pjü way Jesucristo juts'a'á.
18 Nun solejé judiopan lajay jin. Animal ja'ayapj na Dios lal, la mitad ja'ayapj Dios lal, la mitad 'a mulú jalá. 'A mulú nin lajay. Nin lajay Dios cus la con̈. 19 Ca mpac najas nusin 'yüsa mpes. Nun solejé gente la p'a pis ja'ayapj la p'a dios witjacj mpes. Yupj la tjajay niná dios witjacj. Janucun tulucj yupj. Ma 'üsüs se palá pwisis niná dios p'a witjacj mpes ja'ayapj na. 20 Judiopan tulucj niná ja'ayapj na yupj jis dios witjacj mpes, nin ja'ayapj lapanenpan mpes. Ma Dios mpes ja'ayapj. Mpes yupj jis capj jacon̈ lapanenpan. Napj najas nun ma jis capj con̈có lapanenpan, nin mpes najas ma 'oyá dios witjacj mpes. 21 Ca nacj nun quelel müsiqué Dios ts'uyupj jilal, nin yola pyala na qjuis Jepa Jesucristo tepe'e cupj mpes. Ca nacj quelel müsiqué wa la p'a jilal, ja'ayapj nt'a p'a wa dios witjacj jilal. Malala nin. Ca nacj quelel lojá Dios ts'uyupj jilal, nin yola pyala na qjuis Jepa Jesucristo tepe'e cupj mpes. Ca nacj quelel lojá wa la p'a jilal, ja'ayapj nt'a yupj jis dios witjacj mpes. Malala nin. 22 Nin lojí na, qjuis Jepa Jesucristo po ma jos nsem jis capj con̈có lapanenpan. Cupj más püné tulucj qjuis Jepa Jesucristo lal. Lapanenpan jis capj cyon̈cocj na, t'üc' way jupj ca qjuis capj ntülüs.
23 Nepénowa javelepj 'ücj nin lijicj cupj qjuisas jin. Napj nin velé ma 'üsüs qjuesé palá nin lijicj na cupj qjuisas jin. 'Ücj nin lijicj cupj qjuisas jin. Malala pyala la p'in. Nepénowa ma ca jisas nsem Dios, nin lijicj na cupj qjuisas jin. Malala nin. 24 T'üc' way nujisas 'üsüs way nu pyala nun p'iyá jilal. Nujisas t'as más 'üsüs way se palá la p'a jilal.
25 Gente pis jaylacj lajay na, nepénowa la 'üy ncu p'a wa dios witjacj mpes tja'ayapj niná pwisis. Nenéyawa jus nlay nin tja'ayapj p'a wa dios witjacj mpes. Newa nin, jalá. Tjalá na, pasal yola tjalá mpes. Pis jaylacj lojí na, más 'ücj ma la mü'üyá ncu dios witjacj mpes tja'ayapj niná pwisis. 26 Ma la mü'üyá nun yupj jis lal; nosis qjuis Jepa Dios juts'a'á. Pjü way nosis casá patja jupj juts'a'á. Mpes 'üsüs way nin lojá niná pwisis.
27 Ca nacj Dios ts'uyupj tulucj ca mvelecj nculá yupj jis wa nt'a nu lo las. Ca nacj quelel lowú. 'Ücj. 'Alaja nu 'ayapj. Ma la mü'üyá ncu niná tja'ayapj yupj jis dios witjacj mpes. Mpes ma ca jus nlayé ncu tja'ayapj niná, ne ma ca nujola nsem tjalajá na. 28 Nin tulucj ca nacj. Ca nacj pjaní nun jis lal mveles: “Niná tja'ayapj dios witjacj jilal”. Mpes ma nlajá nun. Najas ma lojá jupj niná tjevele mpes. Nun lojá, ca jupj quelel nlajas wa ca nacj. Mpes jupj ca jola nsem tjelyaja na. Mpes ma nlajá nun. 29 Napj selé nun ma nujola nsem. Najas jupj ma jola nsem wa. Mpes ma nlajá niná pwisis. Más 'ücj jupj ma nin nlajas ca, ma jola nsem.
T'üc' way nepénowa yola malala lyajacj pwisis. Mop'in nin, malala tulucj napj lya pwisis. 30 Napj wüi'is Dios lal lya mpes. Mpes más 'ücj la p'a ma malala javelepj napj nin po'ó nin lya na. 31 Mop'in nin, najas la p'a 'üsüs javelepj Dios po'ó napj lejay mpes. Ca nacj la p'a 'üsüs ca mveles Dios po'ó pis lya na. Mpes pis ca nla napj. Ca nacj la p'a 'üsüs ca mveles Dios po'ó pis ma lya na. Mpes pis ma ca nla napj. Ca nacj la p'a 'üsüs ca mveles Dios po'ó mü'üs na. Mpes ca mü'üs napj. Ca nacj la p'a 'üsüs ca mveles Dios po'ó ma mü'üs na. Mpes ma ca mü'üs napj. 32 Nenéyawa gente ma jisas Jesucristo, Dios ts'uyupj lajay mpes. Ca nacj judiopan ma jisas Jesucristo, Dios ts'uyupj lajay mpes. Ca nacj judiopan tulucj ma jisas Jesucristo, Dios ts'uyupj lajay mpes. Ca nacj Dios ts'uyupj nepénowa ma jisas Jesucristo quinam, Dios ts'uyupj lajay mpes. ¡Ma la müjí yupj jinwá! 33 La müjí napj lejay jinwá. Lovin najas pjü 'ücj jisas nsem napj lejay mpes. Napj ma lejay napj najas jin. Napj ma najas 'üsüs ne palá. Napj najas yupj ca jisas nsem Jesucristo, mpes 'ücj ca mpatjam Dios lal; nin mpes napj lejay yupj jisas jin.