4
Jesucristo qjuisin tjejyama la veles p'a jilal jupj po'ó.
Nin mpes najas gente ca jus nlayecj napj tsji' lejay Jesucristo mpes. Apolos jupj mpes tsji' liji wa. La p'a nin p'iyá lajay wa. Jesucristo qjuisin tjejyama la veles gente jilal Dios jos jin. Ninana cupj velecj, püna gente ma salejeptsja niná. Napj tsji' lejay Nejepa Jesucristo mpes. Pjaní tsji' liji na jepa mpes, más 'ücj jupj lovin nin liji jupj jepa jos jin. Ca nacj nun welé ma 'üsüs tsji' la tjejay napj Jesucristo mpes. Ma nola nun welé mpes. Ma nola wa la p'a javelepj mpes. Napj p'iyá ma selé ncu 'üsüs la tjejay jupj jos jin. Napj nola napj 'üsüs la tjejay jupj jos jin. Mop'in napj nola mpes tulucj ca Dios mveles napj 'üsüs. Qjuis Jepa Jesucristo p'in selé ncu 'üsüs la tjejay jupj jos jin. Nin ca mveles jupj. P'a jawas qjuis Jepa Jesucristo ca mveles pjü jilal ncu 'üsüs la tjajay. Mpes najas nun ma welé quinam pjacj cuscú 'üsüs la tjajay. Ma mvelé nun pjacj cuscú malala la tjajay. T'üc' way ma nin solejé nun. Jesucristo nin ca mveles jupj tjac' na. Jupj p'in selé tsjan yola gentas. Jupj ca mveles yupj yólatsja mpes. Jupj p'in selé tsjan mpes lajay niná yupj lajay jin. Jupj nin ca mveles jupj tjac' na. Pülücj 'üsüs la tjajay jupj jos jin. Nin jawas jupj tjac' na, Dios 'üsüs ca mveles yupj sin po'ó.
Natjampan, nin tjeveletsja napj p'iyá po'ó, Apolos po'ó wa. Napj tjevelé 'oyn nyuca lijicj cupj. Mop'in t'üc' way najas nusin 'yüsa napj tjevelé. Najas nusin 'yüsa Dios Popel vele jin; nin la müjí p'in Dios Popel vele jin, nin najas. Mpes ma ca mvelé nepénowa más 'üsüs sin 'yüsa lajay. Ma ca mvelé más 'ücj qjuisin 'yüsa yupj javelepj jin. Ma ca mvelé yupj más 'üsüs la p'a jilal. T'üc' way nun más 'üsüs tulucj la p'a jilal. Nun to'á, Dios nu tje'yaya, pjü way. Nun welé 'üsüs way nun, niná to'á mpes. Nin tulucj. Niná to'á, nun la tjüjí mpes tulucj. To'á Dios nu tje'yaya mpes. Mpes malala nun welé 'üsüs way nun, niná to'á mpes.
Nujola nun to'á quinam pjü nujisas. Nujola Dios pjü la tjiji nun mpes, nujola más pülücj ma nujisas quinam. Nun jepa noypan jinwá nu tepyala jin nujola. Ma nin qjuis tepyala cupj qjuilal. Napj selé jepapan tulucj nun custjay. T'üc' way najas nun jepa noypan ca nu cüpalas. Najas cupj jepa noypan ca qjuis cüpalas wa. Ma nin qjuis tepyala cupj qjuilal. T'üc' way apostolpan way cupj; mop'in gente yola cupj más tsjictjacj pjü jilal. Napj nola Dios la tjiji mpes nin yola yupj. Nasa ca mvelé 'oyn nyuca yola yupj cupj po'ó. Nenéyawa jepapan sa jam malala lajay jis la palan animal ts'a 'in jilal. Animal witjacj lovin ja'ünan gente niná. Gente pülücj yus januc la palan na. Malala yola malala lajay sin po'ó; malala la tjajay mpes nin jis tepyala jin yola yupj. Nin wa yola gentá cupj po'ó, malala qjuesé palá mpes. Angelpan pjü way januc wa nin qjuesé palá. Gente pjü way januc wa nin qjuesé palá. 10 Gente yola cupj ma qjuiyola jin velecj. Nin yola cupj Jesucristo po'o velecj mpes. Nun nujola nun p'iyá pülücj solejé, nun Jesucristo so con̈có mpes. Gente yola pülücj way ma polel lijicj cupj. Nun nujola pülücj way polel lojí nun. Gente 'üsüs yola nun mpes; ma 'üsüs yola cupj mpes. 11 Pasal la pülücj vecj cya'lequecj custjay. Pasal la pülücj 'üsǘ qjuisive custjay. Cupj qjuis pülül malala. Gente qjuesé jatül cupj. Cupj cjuwá ca'aj qjuis la püt'üs. 12 Pasal yümücj tsji' lijicj, t'emel ca nt'anquecj. Tsji' lijicj mpes 'ücj jaylacj lijicj qjuis la las. Gente malala javelepj na cupj qjuilal, 'üsüs velecj yupj jilal. Gente malala lajay na cupj qjuilal, ma ts'i 'inyacj cupj. 13 Gente malala javelepj na cupj po'ó, cupj 'üsüs velecj yupj sin po'ó. Gente javelepj cupj basura jinwá. Nin javelepj custjay. Yupj yola cupj más malala pjü jilal, mpes nin javelepj yupj.
14 Ca nacj nun nujola napj najas nun ca nu maycas nun la tjüjí mpes, ne nin mpes tepyac niná. Nin tulucj. Napj tepyac nun nusin mü'üsüs la mejay. Yom jupj ts'uyupj sin 'yüsa liji jin p'iyá, napj nusin 'yüsa la sejay nun. Pajal quelel la nusejay. 15 Tsjicj si 'üsǘ popay lal. Jupj popay mwalá way si 'üsǘ liji. Nin p'iyá nusin tji'yüsa la tjejay napj. Napj mwalá way nun jilal tjevelé tsjan niná Jesucristo 'üsüs la tjiji gente mpes. Nun Dios ts'uyupj nu tepyala napj nun jilal tjevelé mpes. La p'a wa pülücj nusin 'yüsa lajay ca nacj Jesucristo po'ó, newa napj jinwá lajay tulucj. Napj quelel la nusejay. 16 Po najas nun la müjí napj la tjejay jin. 17 Mpes napj se jam Timoteo nun nt'a. Napj pasal quelel lejay jupj. Jupj pasal 'üsüs jas tji'yüsa napj lal, tsjicj si 'üsǘ jinwá popay lal. Jas tji'yüsa napj tjevelé qjuis Jepa Jesucristo po'ó, ne jupj nin liji napj tjevelé jin. T'üc' way napj nusin tji'yüsa la tjejay Jesucristo po'ó. Niná napj tjevelé, Timoteo nun jilal mveles ca niswá. Niná napj sin 'yüsa lejay Dios ts'uyupj 'a si mulú nt'a jun ta'á.
18 Nun popa nepénowa yola lecj jeyá napj la winin la veles nun jilal. Niná malala javeleptsja napj nin po'ó. Yola pasal salejepj yupj. 19 Mop'in ma ca nin nsem yupj yola jinwá. Len̈ way quelel jum nun nt'a. Qjuis Jepa Jesucristo jos napj jum, napj ca mis. Ca nin mü'üsüs ncu yupj t'üc' way lajay Dios jos jin. Ma ca nin nola nsem tsjan javelepj yupj. Yupj 'üsüs jin yola yupj p'iyá. 20 Dios jyü'ta pjü. Gente lajay na Dios jos jin, selecj t'üc' way yupj Dios juts'a'á. Javelepj mpes p'in, ma selecj ncu Dios juts'a'á yupj. 21 Nun nt'a tjum na, napj selé nun nujisas napj ma nucopj mvelel. Nujisas napj velé 'üsüs nun. Nujisas 'üsüs ca mvelé nun jilal. Mpes 'üsüs la müjí Dios jos jin.