PAULO GENA TALOTALO EPESO EKALESIARA GERIA
Epeso vega-matagaina kilara
Paulo na epepa Romai tipura numana aonai etaloato (Apostolo 28). Epepa peiramu rigolo 60 pa 61 aonai etaloato, Iesu maki ekwaregato mulinai. Epepa ganina kamuna “Ekalesia goleana Keriso Tauniparana,” e epepa gevaiana goleara tenu vativati golea kwapuna pene ago vativati (4:1-4)
Paulo na epepa etaloato gena ririwa kamuna Epeso e Asia Keina (Asia Minor) maparana aonai maki Iesu Keriso gevega-taunataunaana talimara,
1) geria ulamagi e kamonagi Keriso genai pia tao-taunataunaa ularana;
2) pene launagira, talima kunena magena maguli rakavara na pia gaivagia, ne talima valigu karikarina pia tao-kaua;
3) pene vega-ripara, Keriso tauniparana aonai Iuda talimara e ati Iuda talimara ira kwapunamo, ati geria irau;
4) Keriso e ekalesia goleana aorai ira rakagau veavugara gemiana pene vega-matagaira ularana.
Paulo na epepa evetaina enavugaato:
1. Ita gera rinaga gena kamu Keriso gena maguli aonai (tenu 1:1–3:21)
2. Ita Keriso gena maguli aonai raka pita maguli-tiwa (tenu 4:1–6:24)
1
Au Paulo, Palagu gena ririwa rorinai Keriso Iesu gena apostolo talimaku ai aagoto. Epepa Epeso ai Palagu gena veaga talimami, Keriso Iesu genai magemi veraramani talimami, atalo-venimina. Palagu ita Tamara e Velekou Iesu Keriso geriana vega-nama kamu e maino gemi ai pene mia.
Keriso gena maguli aonai Palagu na vevega-nama palagu kavanai evenirana gaura
Palagu, ita gera Velekou Iesu Keriso Tamana, ita vega-ragea, kwalana Keriso goti takwapunato magulina aonai, ia noo palagu kavanai kupai gemiana gaura namara maparara ita evenirato. Tanopara rogoti ere kalaa tomana na vegata, Keriso na vevega-maguli inaguluna pene kalaa pakunai, Palagu na ita ia gena evirigirato. Ita evirigirato ia wailanai pita veaga pe ati gera kala rakavarai pita talu ulanana Palagu gena ulamagi rorinai, ia na emaguli enavuga-kuneato, ekilato, ita Keriso genana ia natunai pene kilagira. E ia matotauna gena nuga-namai gena ririwa kalana ekalaato. Palagu gena vega-nama e maeka ralema iwavagina ita vega-ragea. Kwalana evega-nama e maeka ralema iwavagi ea Palagu na ita tipo eveni-kawarato, eulamagi-kamuana melona, Iesu Keriso, gena maguli aonai.
Ita Keriso ekwaregato pakunai, ralana na evoi-wairato, e gera rakava maki etugamagi-piatogarato. Eia e Palagu gena vega-nama e maeka ralema iwavagi kalana, ita gerai kamu iwavagi evega-matagaiato, e aoneka e tugamagi-ilu evenirato. Palagu gena ririwa Keriso genana pene kalaa kalana veavuga, na matotauna gena nuga-namai ita evega-riparato. 10 Palagu gena ririwa pa navuga ea ekilagi-maavuato tomana pene gapia voupe pene vega-matagaia. Voo kupai gemiana gaura e tanoparai gemiana gaura maparara Keriso gagena kwalanai pene tao-koukoura. Ne Keriso na egaura maparara pene kune-agira.
11 Ita Keriso pakunai Palagu gena evirigirato, matotauna na tovotovonai ekilagi-maavu-kunerato. Egaura maparara maki ia matotauna gena ririwa vetainai einagulu-agirana. 12 Gaura pakurai Iuda talimamai, raira Keriso gevega-taunataunaato e gaveraramani-kuneto talimamai na genai Palagu ralemana iwavagina pita vega-ragea.
13 Gomi ati Iuda talimami na maki ekila taunataunara govega-taunataunarato, voo Palagu na gomi pene vega-magulimi Vali Namana kilana. Gomi ekila gokamonagiato aonai, govega-taunataunaato ne Keriso genai goveraramanito. Vovetaina gaurai Palagu na gomi maki ia gena taunilimalimai evega-agomito. Palagu na gomi egapi-ragemito vegailiana gemi ai ekalaato, Veaga Palaguna, ekilagi-gavuato Palaguna, evenimito. 14 Ita na Veaga Palaguna warauna tagapiato, vovetaina gaurai ripara, Palagu na gena talima geria ekilagi-gavuato gauna maki pita gapia. Etoma roe ata vealona, pene ago, Palaguna gena taunilimalima pene vaiagora ia laganai. Palagu ralemana iwavagina ita vega-ragea.
Palagu gena rapali
15 Gaura pakurai, au Iesu Velekou gokamonagi-veniana e Palagu gena taunilimalima veagara goulamagirana valina ama kamonagiato tomana na vegata, 16 Palagu tanikiu-venina gomi pakumi ai ati avega-aikiana, atami ai arapalina. 17 Akilana, gera Velekou Iesu Keriso gena Palagu na aoneka e vevega-matagai Veaga Palaguna pene venimi, pe Palagu pio ripa-namanamaa. Palagu ita Tamara, ia ralemana e maekana tiavu iwa. 18 Palagu anogiana, natina, gemi tugamagi maeka pene venimi, gena vevega-nama irau iwavagina, voina kamuna gauna pio gapia gaurai ekeamito, goraramaniana, voia pio ripa-namanamaa. Pe Palagu gena taunilimalima veagara na gau nama iwavagira pia gapira, voira pio ripara. 19 E Palagu tavega-taunataunaana talimara aorai Palagu gena tiavu goloka iwavagi einagulu ea maki pio ripaa. Palagu gena etiavu e gena inagulu kwalimuna kamu galagala vagi. 20 Ia na etiavu kwalimuna Keriso genai evega-matagaiato gaurai, Keriso kwaregana evega-kuliiti-waiato, e kupai ia gimana ripana kavanai evega-tanuato. 21 Keriso vonai kukunai etaluna e evelena. Ia palagu rakavara maparara, gevegita-tagona palagura, e geria rorirori kamu vagi palagura, e mageria tiavu palagura, e tiavu kamu anerura, arara gekilagirana arara maparara atarai e ararai evelena. Ati ewagumonamo aonai, aikina, wailarai roe gevogomaina tomarai maki pene vele vegata. 22 Palagu na gau maparara Keriso gagena pana kauna kapulenai etaorato, e Palagu ia ekealesia maparara pene kune-agira netiwato. 23 Ekalesia Keriso tauniparana. Votaunipara Keriso matotauna gena magulina evega-vonu-rageato, e gaura maparara maki kapu mapararai ia na evega-vonurato.