3
Paulo gena ekalesia inaguluna ati Iuda talimara nuganugarai
Ganina voa, au Paulo na Vali Namana gomi ati Iuda talimami gemi avopatagiana galamanai, tipura numanai ataluna ea. Au Keriso gena tipura talimanai aagoto, a gomi pakumi ai Palagu genai arapalina. Au atugamagina, gomi warauna gokamonagito, au Palagu gena vega-nama vetainai einagulu evenikuto, Vali Namana, vevega-nama valina, gomi ati Iuda talimami gemi pana vopatagia ulanana. Evali veavugana, (e gomi ati Iuda talimami maki Palagu gena taunilimalimai goagoto valina), Palagu na au geku ai evega-matagaiato. Evali ea kiata warauna pataloa epepa aonai. Epepa ea pio agia aonai, pio ripa-rorirori, Keriso valina veavugana ripaku. Palagu na vali veavugana ea kunenai gemagulimaiwai talimara ati evega-riparato. Na ewagumona Palagu na Veaga Palaguna genana apostolo veagara e peroveta talimara veagara geriai evega-matagaiato.
Evali veavugana Palagu na ema vega-matagaiato valina ea: Ati Iuda talimara maki Vali Namana genana Iuda talimara ria pete kwapunai e taunipara kwapunaimo pia ago. Ne maparara na Palagu na e kilagi-gavuato gauna Keriso Iesu genai pia gapia. Palagu gena vega-nama e wareware kamu vetainai, Vali Namana ea pana pia-lovolovoa netiwato. Palagu gena evega-nama warewarena ia gena tiavu einagulu-agiana aonana au evenikuto. Pa, au Palagu gena talima maparara geria raligavu talimaku, na Palagu gena vega-nama vetainai einagulu evenikuto, ati Iuda talimara wailarai Vali Namana pana vopatagia netiwato. EVali Namana ea Keriso genai maguli e gau nama iwavagira taunilimalima matotaurana ati pita rawalira gaura ekilagirana. E taunilimalima maparara geriai pana kilagi-matagai-gitakaua, Palagu gena ririwa e navuga, ati Iuda talimara maki geria vevega-maguli talimanai pene ago. Enavuga pa tugamagi ea tanopara evetinato voanana vegata gaura maparara ekalarato Palaguna genai veavuga emiana. 10 Palagu gena tugamagi, ewagumona vou ekalesia genana ia gena aoneka e tugamagi irauiraura, gevegita-tagona palagura e geria rorirori kamu iwavagi palagura geriai pene vega-matagaira netiwato. E palagu ea kupa pakanai getaluna palagura. 11 Palagu genai emia-vanagivanagina navugana. Palagu gena navuga ea ita gera Velekou Iesu Keriso genana vou ema vega-matagaiato. 12 Ita Keriso gena maguli aonai tamagulina, e ia genai gera kamonagi vetainai, Palagu laganai ati kalira e aora makwalimura pita laka-kavi. 13 Gaura pakurai au geku ririwa kamuna ragaina pio tugamagi-moiramoira, au avitivitina gaurai. Au vitiviti arawalina, gomi nama pio rawalia ulanana.
Paulo Epeso ekalesia geria erapalito
14 Au na voira maparara Tamara na ekalarato gaura atugamagirana aonai, wailanai avetiu-talina arapalina. 15 Ira pete kwapuna talimara kupai e tanoparai getaluna Tamara. Ia na epete kwapuna arana earaato. 16 Palagu maekana ralemana kamu galagala vagi gaurai, au na anogiana, natina: Ia gena maeka gitagitana ati keikeina na ia matotauna Palagu genana tiavu pene venimi, pe aomi e palagumi pene veakwalimura. 17 Kwalana vorauparai Keriso maki gemi kamonagi vetainai, gomi aomi ai pene talu. E Palagu anogiana, gomi maki gautupu lamuna kwano aonai everigona, ne elamu-talina aonai, gautupu kwano atanai eruga-gaugauna gelegelenai, gomi maki vovetaina aomi ulamagina pene vega-vonura, pe ulamagi ai pio ruga-gaugau. 18 Pe Palagu gena taunilimalima veagara maparara ria Keriso gena ulamagi kamu iwavagina, revana, mogana, e atana, e ropuna pio ripaa, 19 e pio ripa, Keriso gena ulamagi aoneka maparara maki evanagirana. Eulamagi pio ripaa, pe Palagu matotauna gena maguli maparana na gomi pene vega-vonuvonu-ragemi.
20 Palagu gena tiavu ita gerai einaguluna, gau kamu iwavagira ekalarana; ita na ia tanogiana gaura e ita na tatugamagirana gaura maparara maki evanagirana. 21 Gaura pakurai ita ekalesia aonai talimara e Keriso Iesu gena maguli aonai taunilimalimara gulura maparara na Palagumo pita vega-rage-vanagivanagia. Ekila e taunatauna. Amen!