5
Pio kala-maavu Velekou mapene vogomai
Walakavamai maparami, ai na gomi ati mapaia talo-venimi, arigi lagani votoma e ora pia matagai. Kwalana gomi ripami vealeva, Velekou gena vogomai tomanai lema talimana, pogi aonai evogomaina vetaina, pene vogomai. Taunilimalima pia kila, “Maino e gau maparara namamo.” Aonai atilovana rakava kamu iwavagina na pene waitagora, no gare matinagena etolena vitina vetaina. Talima ta ati pene kali-maguli kapuvagi. Na walakavamai, gomi ati mukuna aonai gomagulina talimami, pe votomana ragai pene vega-polumi lema talimana vetaina. Gomi maparami maeka e lagani talimami. Ita ati pogi e mukuna taunilimalimara. Gaura pakurai ita ragai pita maitu, ragai pita talu-guilagi, reketa gekalana vetaira, na pita kero, pita poepoe, e gera tugamagi pia rorirori. Gemaituna talimara pogi aina gemaituna, e geniuniuna talimara maki pogi aina genuiniuna. Na ita garogota taunilimalimara gaurai, gera tugamagi pia rorirori. Ita kamonagi e ulamagi getira koparai pita taora, e maguli veraramanina repara palenai pita vega-agoa. Kwalana Palagu na evirigirato ati ia gena paru vitina pita vuaa ulanana, na vevega-maguli pita vaia gera Velekou Iesu Keriso genana. 10 Ia ita ularana ekwaregato ganina, ia goti pita talu-vanagivanagi, lewana ita magulira pa kwaregara ia mapene vogomai tomanai. 11 Gaura pakurai gomi kwapurakwapura pio vevega-tiliga-veveni e pio veveakava-veveni, etoma gokalana vetaina.
Vevega-ripa kilara reketa
12 Walakavamai maparami, ganogimina, gomi aomi ai geinagulu-tiligana, Velekou aranai gegita-tagomina e raupara rorirori ai gevega-ripamina talimara pio nugagi-ragera. 13 Geria inagulu pakurai pio nugagi-rage-vegatara e pio ulamagira. Mamainomi pio talu.
14 Walakavamai maparami, gavega-nagimina, ati geinaguluna talimara pio gavutinara, gekalina talimara pio vega-tiligara. Moira talimara pio veakavara, taunilimalima maparara geriai pio vaigaoka.
15 Pio poepoe, talima taa na rakava na rakava voina ragai pene kalaa, na vanagivanagi gomi kwapurakwapura gemi ai e taunilimalima maparara geriai maki kala namaramo pio kalara.
16 Toma mapararai pio verere. 17 Lagani mapararai pio rapali. 18 Palagu pio tanikiua gau maparara geriai kwalana eia e Palagu gena ririwa gomi Keriso Iesu ria gomagulina aonai.
19 Veaga Palaguna kalovana ragai pio gunua. 20 Peroveta kilara ragai pio kilagi-piatogara. 21 Gau maparara pio ripa-namanamara; namaramo pio gapi-ragera. 22 Rakava gaura maparara geriana pio laka-gerevagi.
Vevega-nama kilara
23 Maino Palaguna na pene vega-veaga-gugulumi. Palagumi, e gemi maguli, e tauniparami maparara ia na pene gita-tagora, kepi taa na maki ragai pene rawalimi, pene ago, gera Velekou Iesu Keriso gena waikule-wai tomanai. 24 Gomi ekeamito Palaguna gena kila maparara taunatauna, ia na pene kalara.
25 Walakavamai maparami, ai maki atamai ai pio rapali.
26 Walakava maparara vewalakava vevelavuna na pio vega-namara.
27 Avega-nagimina Velekou aranai etalotalo pio agi-matagaia walakava maparara wailarai.
28 Gera Velekou Iesu Keriso gena vega-nama gomi gemi ai pene mia.