3
Paulo e jaŋere manabâc erâ Timoteo soreme rawec
Ŋoŋere maŋhâhâŋ boc enarekume nâŋe gâcnezi sifu Ateŋ haeo buc juhuc Timoteo sorepene behec-nâporâ ŋoŋerao fâwec. E âgo-nâŋec â Anuture gieŋic juhuc Kristore Biŋebiaŋ muekaczi fârâ mitio hume keteŋ eŋarehuc faŋ qaŋareocte mucnembeŋ.
Ŋoŋe šârâ hâriŋ faio juhuc dockenšipiŋte iŋuc embeŋ. Ŋoŋe manaŋgopieŋ, miti mâteŋne juhuc mananaŋte mi munârekicne. Nâŋe ŋoŋerao juhuc qanaŋ dâŋ šiŋuc ŋazambeŋ: “Ʒika biac fai-nâŋecko feocmu.” Eme dâŋ i sanaŋkewec, i manaŋgopieŋ. Eme eesâic runezi bârokawec-ŋopame gie-nanere fârine omaezacte maŋ kukumbuc boc enareme jupe bape sâqoreme ŋic e miti babaju-ŋeŋicte fuŋne manaocte sorepe fâwec.
Timoteozi risierâ dâŋ binaŋ ewec
Eme ši Timoteo e risie warerâ mamanasiŋ â maŋjauŋ-ŋeŋicte biŋe biaŋ nâzâwec” Erâ nâŋere boc manasueŋgopieŋ, â nâŋe ŋoŋe honec-ŋopazo muhapene ŋoŋe iŋuc jaha nâŋe honec-nâpozo mueŋgopieŋ, dâŋ i nâzâ-fârewec. Âgofâc, nâŋe šârâ hâriŋ â bušâiczi maŋnâŋec hehâriŋkeme juhapene miti babaju-ŋeŋicte dâŋzi bunâŋec bâuruewec. Ŋoŋe Wofuŋ heme hariŋ ecnehuc sanaŋkeeŋgopieŋ i manahuc maŋnâŋec fie ruruckekac.
Miti jaŋerao fua biaŋ erâ fosanaŋkeocte Paulozi numuwec
Ŋoŋere erâ Anuture maio bubiaŋ sâko manaeŋgopeneŋte Anutu daŋge mo iŋucne ecnepene sâckeocmu? 10 Mâc mana-nâreha ŋoŋerao fârâ hohonec erâ miti gâcne forakac i moc šuhucke-ŋarenaŋte ŋafe furec mu wâwâsic ecneeŋgopeneŋ. 11 Mamac-nâŋec Anutu â Wofuŋ-nâŋec Jesu e jahac hata bâfua-nâreme ŋoŋerao fânšepeneŋ. 12 Ŋoŋerao ine Wofuŋzi maŋjauŋ-ŋeŋic bâŋɋârâŋkeme ŋedâmâreme ŋaŋackoaŋ â gâcne jaŋehec eec enšepieŋ” nâŋe iŋuc jaha ŋoŋe eŋareeŋgopeneŋ. 13 Erâ Anutuzi maŋŋeŋic keteŋkeme ŋoŋe Mamac-nâŋecte maio bahacmâc â maŋfuru juhapie Wofuŋ-nâŋec Jesu tiŋnefâc-ticne sasawa jaŋehec fisizejec.