TESALONIKE II
Tesalonike ŋic jaŋere papia II i Paulozi Korinti haeoa juhuc qâreŋkewec. Papia namba 1 qâreŋke-jarerâ ŋeme rame mi šorahame Paulozi jaŋeraonec dâŋ biŋe kecšiŋuc manawec: Tesalonike haeonec miti ŋic ŋokac jaŋe harierâ šârâ hâriŋ faio fembiŋ juŋgopieŋ (gaŋ 1:5-10). Erâ moc šiŋuc manawec: Papia mârâcko râepe rawec izi wiac bâtâcne bâtimuŋ sâcne mi efârewec. Aricne Jesu fifisi-ticne e mumusifuc bâfuarâ Paulorao âke hotahuc šiŋuc mumbiŋ: Dâŋ iŋuc mume warekac dâŋ iŋuc qâreŋkeme warekac (gaŋ 2:2). Á gâcnezi šiŋuc mumbiŋ: Wofuŋ e biac warerâ hetarac-nâpowec (2:1-3). Dâŋ gâcne fuame ŋic tucne jaŋe gie qikiŋnerâ sisi hâhâŋ jumbiŋ (gaŋ 3:10-12).
Paulo e dâŋ iŋuc manarâ papia mocwâc qâreŋke-jarewec. Ehuc mitire erâ šâic fârohec juipiehuc mi dockembiŋ, irec bubiaŋ dâŋ qâreŋke-jarewec (1:3-4), erâ Wofuŋzi juku okacne sâckoa bazu-nâreocmu, irec fuŋne wâc mujaŋgeŋkewec (gaŋ 1:5-10). Erâ mumusifuc â qac qâsoric wiac fuawec irec fuŋne kecšiŋuc mu rituc ewec: Wofuŋ e acmâc jaha mi fisiocmu, â ŋic sindaŋnezi fua tâcnerâ eeatuc hâhâwicne bâfuaocmu (gaŋ 2:1-12). Wiac iŋucne mi fuahame Jesure dameŋ maickekac mi muzo. Iŋuc qâreŋkerâ miti paŋšâic bajuhuc irec fârine maŋkopec sahackopec bâfuaniŋte faŋ qajarewec (gaŋ 2:13 â gaŋ 3:18).
1
Jambuŋ â daŋge mumuteŋ dâŋ
Paulo, Siliwano â Timoteo nâŋe Tesalonike haeonec kikefuŋ guru, Mamac-nâŋec Anutu â Wofuŋ Jesu Kristo ere ŋicfâc, ŋoŋere papia ši râeŋgopeneŋ. Anutu Mamac â Wofuŋ Jesu Kristo eraonec aki anonoc â wama ŋoŋerao fotâcnerâ fozejec.
Âgofâc, maŋnâŋeczi jâiŋ-nâpome ŋoŋere erâ Anutu dameŋ sâc daŋge âzâcneeŋgopeneŋ. Mamanasiŋ-ŋeŋic boc fua ɋârâŋ eekac, â maŋjauŋ-ŋeŋic fua sawec eme qame qoŋgiŋ eeŋgopieŋ. Eme irec Anutu daŋge âzâcnepene i jâmbomac sâckeekac. Erâ ŋoŋe fific guguriŋ eŋarepie šâic busâqochec juhuc mamanasiŋ-ŋeŋic mi ŋeŋgoroŋkeha sifu sanaŋkerâ jueŋgopieŋ, irec dâŋ binaŋ hae sâc Anuture kikefuŋfâc ejareeŋgopeneŋ.
Wofuŋ e okacne dâŋ tiŋne mutaraocmu
Ŋoŋe wiac fua-ŋareekac, irec šiŋuc muzo: Anutuzi okac dameŋko wiac sâckoa enâreocmu, irec sâsâcne ši qanaŋ fuakac. Anutuzi ŋoŋere maname sâckeme uucmaŋ-ticnao rarašire sâc bâfuaniŋte šârâ hâriŋ faio jueŋgopieŋ. Eme juku Anutu mana wosâc-ticne tiŋne fokac irec sâc enâreocmu: Ŋoŋe šâic fâro eŋareeŋgopieŋ jaŋe šâic fâro jaha bâfua-jareocmu, â šâic fâro manaeŋgopieŋ ŋoŋe ine nâŋehec mâmâc bâgunuc-nâpoocmu. I juku Wofuŋ Jesu e aŋelo guru hâhâwicne jaŋehec sambâŋkonec waha fua tâcneocmu ira iŋuc enâreocmu. E šocbâruŋko waharâ ŋic Anuture kâuc baeŋgopieŋ â Wofuŋ Jesu Biŋebiaŋ-ticne mana rereŋ mi eeŋgopieŋ jaŋe okacne jareocmu. Ŋic i jaŋe Anutuzi furine sisipiric sanaŋ jarehuc šâŋe mai-ticnaonec â tâpiri-ticnere huriri biaŋkonec bârâriec-jopaocmu. 10 Eme dameŋ ira fuŋfuŋfâc-ticne jaŋerao eri tatamac-ticne fuaocmu, â miti-ticne ro maŋ embiŋ jaŋe hone warec ecneniŋmu. Ŋoŋe ine mumutaniŋ dâŋnâŋec mana šakiembiŋ hâcne.
Jaŋe biaŋke sanaŋkeniŋte Paulozi numuhuc juwec
11 Irec hâcne ŋoŋere erâ dameŋ sâc numuhuc šiŋuc mueŋgopeneŋ: Anutu-nâŋec e hefârec-ŋopaweczi irec sâcko juniŋte bašawiec-ŋopazejec, erâ tâpiri-ticnezi dopec-ŋopahame wiac biaŋnere mu manasuc ehuc mamanasiŋte gie fâri bâfua-fârenšepieŋ. 12 Iŋuc epie Wofuŋ-nâŋec Jesu ere šâŋe qâreŋzi ŋoŋerao fua jaŋgeŋkezejec, â ŋoŋe iŋuc jaha erao taniŋke biaŋ enšepieŋ. I Anutu-nâŋec â Wofuŋ Jesu Kristo eki aki anonoc-ticnere iŋuc eŋarezejec.