13
Faŋdâŋ
Qoqomâzi jauŋ babac eeŋgopieŋ i ŋoŋerao mi wahazejec. Ŋic hezu hewâneŋ ejareniŋte qâoma mi enšepieŋ. Gâcnezi ŋic hezu hewâneŋ ejareŋgopeneŋ muhuc aŋelo ejarembiŋ. Âgofâc-ŋeŋic kâpâcwâru ficko râec-jopakicne jaŋere manasuhuc manapie mâmâc râec-ŋopakicne tinac ezejec. Erâ ŋoŋe sahachec jaha juŋgopieŋte qa imac ejarekicne jaŋere wâc manasunšepieŋ. Ŋowe ŋonâŋ jujure manapie wiac fârine eha fofo wirecko gâc mi hezejec. Boe sau â šuhuc bâtâc eeŋgopieŋ jaŋe Anutuzi okacne jareocmu. Maŋŋeŋiczi moneŋ mafare harac mi ezejec. Wiac foŋarekac sâc mukâroŋ tâmiric bajunšepieŋ. Wofuŋ e jahac šiŋuc muwec: “Noni mi behecgupemu, â hone qâoma moc mi egarepemu.” Irec nâŋâc hâbi-nâŋec rohuc šiŋuc munšepeneŋ:
“Wofuŋ e ŋeŋezic-nane,
no mi hâwicnuzejec;
ŋic jaŋe wemo enareniŋmu?”
Miti qazu-nârekicne ijaha bajuhuc Jesu bâjâpenšepeneŋ
Micne bapafâc-ŋeŋic Anuture dâŋ ŋaza qazuc embiŋ jaŋere manasuhuc junšepieŋ, erâ miti hata âteku hâmombiŋ itirocne honehuc jaŋere bâjâpecne mamanasiŋhec junšepieŋ. Jesu Kristo e juweczi jukac ijaha jurašihuc juocmu sanaŋ. Mu qaqazuc dâŋ kosane hazec furu ŋazapie izi maŋŋeŋic mi hesifuckezejec” maŋŋeŋic aki anonoczi keteŋneme qiŋ herâ fome biaŋkeocmu, wiac nâkicnezi sâcne mi basanaŋkeocmu. Hata i âtembiŋzi fârine mi bâfuambiŋ. 10 Nâŋâcne alata ŋekac, irec nânâ i qoruc boze kiŋaŋ qacneeŋgopieŋ jaŋe nâniŋte mi mana-jarekicne. 11 Ŋoŋe manaeŋgopieŋ, qowi hezurâ socjeŋic taha bapa sâkozi sâqocnere kiŋte furu ufuŋko bafeme fârine hae sahao bahurâ šoczi rikeeŋgopieŋ. 12 Eme Jesu e iŋuc jaha socticnezi ŋic maŋfuru bacnâpoocte hae sahao qapie hâmowec. 13 Irec nâŋâc iŋuc jaha hae sahao erao hurâ, eki mimi faio fewec ijaha enšepeneŋ. 14 Ʒiŋuc manahuc enšepeneŋ: Hae ŋeŋe sanaŋ moc šira mi ŋenârekac” moc juku fufuane irec maŋhâhâŋ enâreekac. 15 Irec nâŋâc Jesure erâ Anutu šušuhuc jaha mumuteŋ ecnepene izi taha bâzi-ticne ezejec, micbipic-nâŋecte fârine šâŋe-ticne muac baafec enšepeneŋ hâcne.
Muqâmoc dâŋ
16 Jauŋ â bâmec baniŋte qâoma mi enšepieŋ, Anutu e irec hâcne maname taha bâzi fârine eocmu. 17 Micne bapafâc-ŋeŋic jaŋere dâŋ reŋkehuc sâsec-jopanšepieŋ” jaŋe maŋ qâqâtâc-ŋeŋic hone soŋaŋ eeŋgopieŋzi juku gie-jeŋicte fuŋne mutaniŋkeniŋmu. Irec gie-jeŋic bubiaŋko bapie sâckeocmu, busâqocko bahapie ŋoŋerao wiac sâcne mi biaŋkeocmu.
18 Ŋoŋe nâŋere erâ numuhuc junšepieŋ. Nâŋe pectâc sasawa junaŋte šoɋac eeŋgopeneŋzi maŋnâŋecko bahac basaeŋgopeneŋ. 19 Nunumuzi baficnupie Wofuŋzi bârisiecnume ŋoŋerao biac fâpemurâ ŋaza sanaŋkekopac.
20 Wama Anutu e lama soŋaŋ sâko Wofuŋ-nâŋec Jesu šâšâfic fofo sanaŋ irec socte hâmockonec bârisiewec, 21 Anutu eki hâcne wiac biaŋne fuŋne fuŋne tahac-ŋopahuc baafec-ŋopame dâŋticne reŋkenšepieŋ, erâ e jahac maname sâckeekac i Jesu Kristore erâ ŋoŋerao bâfuazejec. Erao mumuteŋzi mumuteŋ forašihuc juzejec sanaŋ. Jâmbomac.
22 Âgofâc, no dâŋ šoricne boc mi qâreŋkepac, eme ŋoŋe uŋsawaŋ dâŋ i manapie mi sâqoreocte esoc-ŋopakopac. 23 Erâ ŋazape mananiŋ, âgo-nâŋec Timoteo e firuembiŋ, biac wareme jowape fanacmu. 24 Micnefâc-ŋeŋic â mitiŋic ŋokac sasawa manasu-ŋare-fârekopac. Italia mâreŋkonec jaŋe manasu-ŋareŋgopieŋ. 25 Aki anonoczi ŋoŋerao fofârezejec.