4
Jujumana hae mâreŋko fisinaŋte munârekicne
Jujumana hae mâreŋ-ticnao rašinaŋte mukicne. biŋedâŋ i mi hetâtieme omaewec, irec ŋoŋeraonec moczi hatao sifuckezacte mezac-nâpozejec. Biŋe biaŋ dâŋ jaŋe jazakicne sâc ijaha nâŋâc nazakicne. Jaŋe ine dâŋ i manarâ maŋjeŋicko mi râepie hurâ fowecte jaŋerao fârimâc ewec. Nâŋâc miti mana šakieeŋgopeneŋzi jujumana hae mâreŋko rašieŋgopeneŋ. E šiŋuc muwec:
“No kimbeŋ qajarehuc mumupaŋ dâŋ šiŋuc mupo:
Jaŋe nore jujumana hae mâreŋko moc mi rašinšepieŋ”,
i mâreŋ hobeteŋne râehuc wiac sasawa bafârerâ sifu iŋuc muwec. Irec šoaŋ namba 7 irec dâŋ moc šiŋuc muwec: “Anutu e wiac sasawa bafârereâ šoaŋ 7 ira jumanawec.” Ehame faic honembeneŋ ine šiŋuc muwec: “Jaŋe nore jujumana hae mâreŋko moc mi rašinšepieŋ.”
Eme ši ŋic gâcnezi jujumana hae mâreŋko rarašinere hata fokac jaha, â mârâc rarašire biŋe biaŋ jazakicne jaŋe qikiŋnehuc mi rašimbiŋ” irec “miŋecgac” šâfo i mocwâc bahuc šâhec Dawidire micko dâŋ mupac i râeme šiŋuc muwec:
“Ŋoŋe miŋecgac dâŋticne manaŋgopieŋko
maŋbâzic mi junšepieŋ.”
Josuazi jujumana hae mâreŋ fârine bâfua-jareme muzac, Anutuzi šâhec dameŋ mocte mi muzac. Irec šiŋuc mananšepeneŋ: Anuture ŋicfâc jaŋere jujumana hombaŋ moc fokac. 10 Anutuzi gie batararâ jumanawec, iŋuc jaha ŋic moc Anuture jujumanao rašiocmuzi gie-ticne hetararâ jumanaocmu.
Anutu dâŋticnere fuŋne
11 Eme nâŋâcnaonec moczi docke sâqorec erâ ŋic mârâc qaqatara hata âtembiŋ ijaha âtezacte jujumana hae mâreŋko rašinaŋte šoɋac enšepeneŋ. 12 Anuture dâŋ i jujuhec â tâpirihec, erâ sâqe moc bune râpene micnehec irec sâc jâuruhuc mictara jâmbâŋ. Izi nâhuku qâqâtâc â maŋ, bibiric â siec wamboŋ šušuhuc-jeŋic nâtâcneekac, ehuc maŋte mamanasu â mamana wosâc irec fuŋne bataniŋkeekac. 13 Eme wiac bâfuakicne moczi moc Anuture maio soŋsoŋ mi foekac, erao wiac sasawa tâtâc â foŋ tâmiric foekac. Erao hâcne dâŋgie banaŋmu.
Jesu taha bapa sâko-nâŋec e maŋafec Jaha iqickenšepeneŋ
14 Taha bapa sâko hahaŋnehec moc junârekac, e sambâŋ fotâcne-fârerâ fewec jukac, Jesu Anuture Ŋokâ hâcne, eme iŋucne junârekacte šâŋe-ticne murâ rereŋ enšepeneŋ. 15 Erâ taha bapa sâko-nâŋec e dodocne enâreme hone qâoma mi enâreekac, nâŋâcnao eesâic fuaekac iŋuc jaha wâc erao eesâic fuŋne fuŋne fuawec, eesâicko dodocke mocjaha ine mi ewec. 16 Irec nâŋâc aki anonoc ŋeŋe rowaŋnao maŋafec jaha fisihuc junšepeneŋ, eme wiac izi me izi maic maic-nâpoha eki buuruc enârehuc aki anonoc-ticnere erâ bafic-nâpozejec.