5
Jesuzi wama bâfua-nârewecte mu šeri ezo
Nâŋâc mamanasiŋte erâ kiŋfâsâc embeŋte Jesu Kristorao qohotahuc Anuture wamao juŋgopeneŋ. Jesu ekizia motâc ronârewecte akio juŋgopeneŋ wâc. Erâ juku Anuture huriri qâreŋ fua tâcneme hone šiziwenaŋmu irec mamanac juhuc mu šeri eeŋgopeneŋ. Erâ i sawa mâcne, hume serereŋ jujure wâc mu šeri eeŋgopeneŋ, ehuc šiŋuc manaeŋgopeneŋ: Hume serereŋ jujuzi maŋuruc bâfuaekac, maŋuruczi sasanaŋ bâfuaekac, sasanaŋzi sambâŋte woworic bâfuaekac. Sambâŋte woworic juocmuzi ine mi qurutuaocmu. Tiri Mâro nârekicne eki Anuture maŋjauŋ maŋnâŋecko qoŋgiŋkewecte mi qurutuanaŋmu. Kristo e ŋic nâŋâc hâŋ qa otec qa ehuc juhapene dameŋ-ticne maickeme sâqocne bapa nâŋâcne okacne hâmowec. Ŋic tiŋne mocte erâ hâhâmo i ŋic nâŋâcnao mi mecne fokac, mâc ŋic biaŋne mocte erâ hâhâmo ine fufuane mecne. Anutu eki ine, sâqocne bâfuahuc bunao bahuc juhapene maŋjauŋ-ticne bâfuahuc mume Kristozi okac-nâŋec hâmowec. Eme ši socticnere erâ kiŋfâsâc embeŋte okac dameŋko roroŋ sasapec sâcne enâre-jâmbâŋkeocmu. 10 Nâŋâc Anutu râsi ecnehuc juhapene ŋokâ-ticnere hâmocte erâ miriŋ bacnâpowec. Eme ši miriŋ bacnâpowecko juju-ticnere erâ sâcne juju saricko râec-nâpo-jâmbâŋkeocmu. 11 Erâ i sawa mâcne, Wofuŋ-nâŋec Jesu Kristozi aki bâfuahuc Anutuhec bâturec-nâpowecte Anutu hâcne mu šeri ecneeŋgopeneŋ.
Jesure uruc jauŋzi sâqocne-nâŋec forârâŋnewec
12 Irec šiŋuc mananaŋ: Ŋic mocjahare erâ sâqocne mâreŋko fuawec, â sâqocnere erâ hâmoc fuawec, ehuc ŋic sasawa jaŋerao fotâcnewec. Iŋuc fuame ŋic sasawa sâqore-fârembiŋ. 13 Sâcmutâc dâŋ mi fuahame sâqocnezi qanaŋ fuarâ fowec.Erâ sâcmutâc dâŋ arictacte mâc forâ fowefuwec. 14 Ehame hâmoczi Adamtao fuŋkerâ ŋic juwefumbiŋ jaŋe ŋicbomboŋ ejare warehuc juhame Mose fuawec, ine dâŋ qâhuckehuc Adamte sâc mi bâfuambiŋ jaŋerao wâc sifu fotâcnewec. Adam e hâcne hâmocte micne bapa ehuctecne, šâhecko jujure micne bapa fuaocte mukicne ere sâsâcne ewec.
15 Aki anonoczi ine dâŋ qaqare sâc mi ekac. Ŋic mocjaha dâŋ qaqa-ticnere bocjahazi hâmo sipiric embiŋ. Ehame Anuture uruc jauŋ i ine ŋic mocjaha Jesu Kristo ere aki anonocte erâ, Adamte dâŋ qaqa sirickehuc, ŋic bocjaha tahac-nâpokicne 16 Ŋifec aki anonoc â ŋifec ŋic mocjaha dâŋ qaqa-ticnere fârine jahe sâcjekic bârâwiŋ. Ŋic mocjahare bahaczi hârâcte mumutara bâfuawec, aki anonoczi ine bahac bocjaha qofackehuc kiŋfâsâc bâfuawec. 17 Ŋic mocjaha dâŋ qaqa-ticnere erâ hâmoczi ŋicbomboŋ ewec, ehame ine aki anonoc fofo dunduŋ â kiŋfâsâc katucmâc fufua i ro maŋ eeŋgopeneŋzi ine ŋic mocjaha Jesu Kristo ere erâ juju sanaŋko ŋicbomboŋ ejâmbâŋkerâ junaŋmu.
Adamzi hâmoc bâfuawec â Jesuzi juju bâfuawec
18 Irec šiŋuc: Ŋic mocjahazi dâŋ qaqa bâfuame ŋic mâmâc sasawa hârâcte biŋe embeŋ, iŋuc jaha ŋic mocjaha tiŋne jume kiŋfâsâc ehuc juju biŋecke-fârembeŋ. 19 Ŋic mocjahare qaqatarare bocjahazi sâqorembeŋ, iŋuc jaha ŋic mocjahare dâŋrereŋte bocjahazi biaŋkenaŋmu. 20 Sâcmutâc dâŋ e ine sâqocnezi ɋârâŋkeocte ŋondeŋnao rašiwec. Eme sâqocnezi fua fehame aki anonoczi sirickehuc meckecnewec. 21 Fârine šiŋuc fuaocte: Sâqocnezi hâmocte uucmaŋko ŋicbomboŋ ewec jukac, iŋuc jaha aki anonoczi ŋicbomboŋ erâ kiŋfâsâc bacnâpohuc juju sanaŋko râec-nâpozejec. I Jesu Kristo Wofuŋ-nâŋec ere erâ iŋuc fuazejec.