7
Melkisidekât topŋâ
Melkisidek zâk Salem kamân zeŋgât a kutâ. Anutu u patâ, zâkkât tirik namâ galem a op ândeip. Abaramŋâ a kutâ kâsarâpŋâ zâŋgomŋâ âburem gâi Melkisidekŋâ mâtâbân muyagem mâsop miŋaŋgip. Oi Abaramŋâ sikum meip, zo kâsâpkum bâzagârân gâbâ Melkisidek kânok pindip. Melkisidek zâkkât kutŋâ niiŋ denân itâ, “Târârakŋâ a kutâ.” Salem a kutâ, zo niiŋ denân itâ, “Lumbeŋâ a kutâ.” Melkisidek zâk ibâ mam zekât kutzikŋâ Kembugât ekabân mân ziap, zorat topŋâ mân nâŋgâmen. Zâk sâkurâp kutziŋâ ekabân mân ziap. Zâk âsaâsagiŋ narâk ekabân mân ziap sot mumbapkât narâk ekabân mân ziap. Zâk Anutu nanŋâ zâkkât dâp upapkât sâsâŋ. Zorat narâk dâp tirik namâ galem a op ândeip.
Melkisidek zâk tirik namâ galem a nâmbutŋâ ândiwe, zo walâziŋgip.
Zi nâŋgânek. Melkisidek zâk a zâizâiŋ ŋâi. Zâkŋâ sâkunniŋâ Abaram walip, zorat Abaram zâk sikum âlipŋâ zo kâsâpkum bâzagârân gâbâ ma kânok zo pindip. Bet Mose ândeip, zoren gâbâ Lewigât kiurâp nâmbutŋâ zen tirik namâ galem upigât sâsâŋâ. Zen Abaramgât kiurâp nâmbutŋâ torerâpziŋâ zeŋgâren gâbâ sikum kut ŋâi ŋâi bâzagârân gâbâ ma kânok mem ândiwe. Zen zo yatâ upigât den ŋâi Mosegât gurumin den ekabân ziap. Ka Melkisidek zâk zeŋgât kâmurân gâbâ mân muyageip. Zâk mârumŋan ândeip. Oi zâk Abaramgâren gâbâ bâzagârân gâbâ kânok meip. Anutuŋâ Abaram siŋgi den kwâkŋaŋgip. Abaram zâk a patâ oip. Melkisidek ko zâk a zâizâiŋ ŋâi op Abaram mâsop miŋaŋgip. Zorat itâ nâŋgânek, “A zâizâiŋandâ gigiŋâ mâsop memap.” Den zo bonŋâ. Zo ŋâiŋâ dap op kwâimbâbap? Zorat op ko itâ nâŋgâmen. Melkisidekŋâ Abaram walâm ândeip. Narâk zi tirik namâ a buŋ orotŋandâ sikum bâzagârân gâbâ ma kânok mime. Ka narâk zoren ko Melkisidek zâk ândiândi kâtik ândibapkât sâsâŋ, zâkŋâ sikum Abaramgâren meip. Lewi mân âsageip, narâk zoren sâkunŋâ Abaramŋâ sikum kâsâpkum Melkisidek pindip. Zorat op ko nâ zorat nâŋga itâ uap. Lewi, zâk bâzagârân gâbâ ma kânok memapŋâ sâkunŋâ Abarâm zâk sot Melkisidek sikum zo pindip. 10 Sâkunŋâ Abaram mâtâbân gâi Melkisidek zâk sot kândiaŋgâwet, narâk zoren Lewi zâk mân muyageip. Zorat itâ nâŋgânat. Lewi zâk sâkunŋaŋgâren gok, zorat op sikum kâsâpkum bâzagârân gabâ ma kânok Melkisidek pindip yatâ uap.
Tirik namâ galem a Lewigât kâmut, zeŋgât nep zo mân dâp oip.
11 Lewigât kiurâp, Aaroŋgât kâmut, ziŋ tirik namâ galem upigât Moseŋâ gurumin den ekabân sâm ziŋgip. Lewigât kiurâpŋâ zeŋgâren tirik namâ galem urâwe, zo âlip oi sâi wangât bet tirik namâ galem a ŋâi Melkisidek yatâ muyagebap? 12 Oi tirik namâ galem a kâmut sâŋgiŋâ zo siriksâi a uŋakŋandâ galem upap. Yatâ oi sâŋgiŋaŋgât den kâtik zo siriksâi uŋakŋâ ŋâi muyagibap. 13 Anutuŋâ a ŋâi Melkisidek yatâ upapkât sâip. Zâk Lewigât kâmurân mân muyageip. Zâk ŋâin gokŋâ. Mârum zâkkât kâmut zo, zeŋgâren gâbâ ŋâiŋâ tirik namin nep mân tuubigât sâip. 14 Kembuniŋâ Yesu, zâk Yudagat kiurâp zeŋgâren gâbâ muyageip, zo nâŋgen. Oi kâmut zo, zen tirik namâ galem upigât Moseŋâ den mân sâip.
15 Oi zorat topŋâ itâ muyagiap. Tirik namâ galem a ŋâi Melkisidek, zâkkât dâp muyagibapkât sâsâŋ. 16 A zo ândiândi kâtikkât imbaŋan tirik namâ galem op ândeipŋâ ândiap. Zo sâkunziŋaŋgât den kâtik zeip, zorat dâbân buŋâ. 17 Oi zâkkât den Kembuŋâ itâ sâm muyagei Kembugât ekabân ziap,
“Gâ Melkisidek zâk yatâ tirik namâ galem a ândim zâimâmban.”
Yesu zâk târotâro bonŋaŋgât nakŋâ.
18 Gurumin den sâŋgiŋâ mârum zeip, zo lolot sot bon buŋâ oipkât birâbirâŋ. 19 (Den kâtik zorâŋâ kut ŋâi mân kubikŋaŋgip.) Oi zorat hâuŋâ Kembuŋâ mâtâp âlipŋâ muyagei zorâŋ diiniŋgi Anutu âlip mâte okŋaŋgâmen. 20 Uŋakŋâ muyageip, zo sâm kâtik den buŋ mân muyageip. 21 Sâŋgiŋâ, zen sâm kâtik den buŋâ tirik namâ galem a urâwe. Uŋakŋâ zi ko den kâtik kwâkŋan namâ galem a op ândeip. Zâkkât den kâtik Kembugât ekabân itâ kulemgune ziap,
“Kembuŋâ den sâm kâtigeip, zo mân birâbap. Zâk itâ sâip, ‘Gâ tirik namâ galem a op ândim zâimâmban, kâtikŋâ.’ ”
22 Yatâ opŋâ topŋâ itâ nâŋgânat. Yesuŋâ târotâro bonŋâ muyageip.
23 Tirik namâ galem a sâŋgiŋâ, zen ko doŋbep, zinziŋ kâtik buŋâ. Zen ândim momarâwe. 24 Uŋakŋâ, zâk ko ândiândi kâtik ândibapkât tirik namâ galem nep zo tuugipkât zem zâimâmbap. 25 Zorat narâk dâp a Anutu mâte okŋaŋgânam Yesugâren gâindâ âlip betniŋan mem tânnâŋgomap. Zâk ândiândi kâtik ândiapkât âsâbâŋ zeŋgât op Anutugâren ninâu sâmap.
Yesu zâk tirik namâ galem a bonŋâ.
26 Tirik namâ galem a patâ, zâk hâlâlu sot tosa buŋ, salekŋâ, bâliŋ mâme a zen yatâ mân op ândiândiŋ. Oi zâim hân sot sumbem walâm patâ op ândiap. Yatâ zorâŋ neŋgât op Anutu mâteŋan kin ândei dâp uap. 27 Zâk tirik namâ galem a sâŋgiŋâ yatâ buŋâ. Sâŋgiŋâ, zen sirâmŋâ sirâmŋâ ziiŋâ bâliŋaŋgât opŋâ Kembugât siŋgi nalem omarâwe. Omŋâ bet a ambân zeŋgât op omarâwe. Kristo ko neŋgât op sâp kânok Kembugât siŋgi sâm ândiândiŋâ pâi âkip. 28 Mosegât den kâtik ekabân a yenŋâ, umziŋ lolotŋâ, zen tirik namâ galem a patâ ândibigât den ziap. Bet ko Anutuŋâ nanŋâ tirik namâ galem a patâ op târârak sot hâlâlu op ândim zâimâmbapkât gâsum sâlâpkum sâm kâtigeip.