Ekap zagât Yohaneŋâ kulemgoip.
1
Ândiândigât den sâm muyageip.
Yesugât kâmurân gâbâ a sâtŋâ, nâ ambân Kembu Anutuŋâ gâsum sâlâpgogip, gâ sot nan bârarâpkâ, zeŋgât ekap zi kulemgum ziŋgan. Nâ umnâ gâsâzâŋgomap. Oi nâŋak buŋâ, den bonŋâ nâŋgâme, zen yatik otziŋgâme. Kembugât den bonŋâ umniŋan ziap. Oi neŋgâren yatik zem zâibap. Zorat op buku op ândinat. Anutu Ibâ sot nanŋâ Yesu Kristo, zekâren gâbâ um lumbe neŋgâren sambâlem zimbap. Zet tânnâŋgoitâ zekât den bonŋâ sot buku buku zo neŋgâren sambâlem zimbap.
Umŋâ buku orot, zorat den.
Nan bârarâpkâ nâmbutŋâ zen Anutu Ibâgât den bon zo lum mem ândie. Nâ zorat siŋgi nâŋgâmŋâ sâtâre patâ orâwan. Oi zi ambân sâtŋâ, gâ den bonŋâ ŋâi dâgoga nâŋgâ. Den uŋakŋâ buŋâ. Mârumŋan gâbâ zem gâip, den zorik dâgobâ. Zen buku oraŋgâm ândibi. Oi buku orotŋaŋgât topŋâ itâ. Nen umniŋandâ Anutugâren ari zâkkât den kâtik mem ândinat. Anutugât gurumin den mârumŋan gâbâ zei nâŋgâm gawe, zo mem ândim buku oraŋgâm ândibi.
Sarâ a, zeŋgât den.
Nâŋgat. Sarâ a doŋbep muyagem ândie. Zen Yesu Kristo zâk hân sâk sot muyageip, den zo kwâimbâme. A yatâ zo ko sarâ a sot Kristogât kâsa sâsâŋ. Nen zeŋgâren nep tuugindâ bonŋâ muyageip, zo gulip opapkât galem oraŋgâm ândibi. Yatâ ândim ma ko sâŋgân patâ mimbi. Ka ŋâi zâk Kristogât den mân mem ândim birâbap, zâk Anutu sot pâlâtâŋ mân upap. Ka ŋâi zâk Kristogât den nâŋgâm mem ândibapŋâ Ibâ sot nanŋâ, zet sot pâlâtâŋ upap. 10 Ka ŋâi zâk Kristogât den mân mem ândibapŋâ zeŋgâren gâi mirâ aŋgân kârâm buku mân okŋaŋgâbi. Zâk mân lum mâŋganbi. 11 Ŋâi zâk a yatâ zo buku okŋaŋgâbap, zâk bâliŋaŋgât nep tângubap.
Den murukŋâ.
12 Den nâmbut doŋbep ziap. Oi simbupŋâ ekabân kwânâŋgâbatkât mân otnigap. Nâ zeŋgâren kek gandâ den lâuyân âragunatkât san. Oi umâlep patâ utnat.
13 Gatkâ Kembuŋâ gâsum sâlâpkoip, zâkkât nan bârarâp ziŋâ nâŋgâgime
Zo yatik.