10
Râma zen mariziŋaŋgât den nâŋgâme.
Yesuŋâ den sumbuŋâ ŋâi itâ sâip, “Nâ perâkŋak dâzâŋgua nâŋgânek. Ŋâi zâk râma zeŋgât poŋ durubit zo birâm ŋâin gâbâ loŋgiŋ bagibap, zâk kâmbu a op kut ŋâi ŋâi laŋ memap. Ŋâi zâk poŋ durubirân gâbik bagibap, zâk ko râma zeŋgât galem a. Zâk gâi mâtâp galem a ekŋâ mâtâp mem pâmbap. Oi râma ziŋâ diŋâ tobat nâŋgâbi. Oi râma galem a zo râma kutziŋan zâŋgonsâm poŋan gâbâ diiziŋgâm âibap. Râma gakârâpŋâ diiziŋgâm gei kândom ari molim âibi. Diŋ tobatŋâ nâŋgâmegât molim âibi. Ka a ŋâi gâi diŋ tobatŋâ mân nâŋgâmŋâ mân molibi. Buŋâ. Zen keŋgât op birâm âibi.” Yesuŋâ den sumbuŋâ yatâ sâi Yuda a ziŋ den zorat topŋâ mân nâŋgâwe.
Yesu zâk galem a âlipŋâ.
Yatâ utne Yesuŋâ dum dâzâŋgom sâip, “Perâkŋak dâzâŋgua nâŋgânek. Râma zeŋgât zâizâiŋaŋgât mâtâp, zo nâ. Nâ mân âsagia âsagiwe, zo kâmbu a. Zen kut ŋâi ŋâi laŋ mime. Zen ganetâ râma zen zeŋgât den mân nâŋgâwe. Mâtâp nâ. Ŋâi zâk nâgâren gam bagibap, zâk mân tâmbetagobap. Zâk bagimgagim nalem muyagem nem ândibap.
10 Kâmbu a zen ga râma kâmbu mem zâŋgom tâmbetzâŋgobigât game. Nâ ko râma ziŋ ândim ândiândi âlip muyagem ândim kwâtâtibigât gâwan. 11 Nâ râma galem a âlipŋâ. Galem a zâk galem otziŋgâm ândim râma gakâŋâ tâmbetagobegât ândiândiŋâ birâbap. 12 Râma galem a bâliŋâ, mariŋâ buŋâ, kât nep tuutuuŋaŋgât aŋâ dâŋ galemziŋ mân opmapŋâ wâu kâtikŋâ gâi zâmbam âibap. Oi wâu kâtikŋâ gamŋâ râma ziŋgâm molziŋgi siŋsururuŋ upi. 13 A zo râma galem a bâliŋâ. Zâk râma zeŋgât girem mân upap. A zo kât mimbapkât nep tuumap. 14 Nâ ko râma galem a âlipŋâ ândiman. Ibâ sot nâ âŋak nâŋgâm ândimet. 15 Zorat dâp op nâ kâmurâpnâ zen sot âŋak ândimen. Zorat na râma zeŋgât opŋâ ândiândinâ birâbat. 16 Oi râma kâmut ŋâin ŋâin ândie. Zen poŋ zi gokŋâ buŋâ. Oi ninak ârândâŋ diiziŋgâm ga dinnâ nâŋgâbi. Oi râma zen kâmut kânok sot galem a kânok yatâ muyagibap. 17 Râma zeŋgât op ândiândinâ birâbat, zorat Ibânandâ umŋandâ gâsunimap. Nâ ândiândinâ birâmŋâ dum mimbat. 18 Ândiândinâ zo a ziŋ nonam dinnâ sâne mân birâbat. Buŋâ. Ninak nâŋgâm birâbat. Ninak birâbat sot mimbatkât imbaŋâ zemnigap. Yatâ upatkât op Ibânandâ sâm nigip.”
19 Yesu zâk yatâ sâip, zorat Yuda a zen nâŋgâm den sâm kâsâpagowe. 20 Oi a doŋbepŋâ itâ sâwe, “Wâkeŋâ okŋaŋgi um gulip uap. Den sâi wangât nâŋge?” 21 Nâmbutŋandâ itâ sâwe, “A wâkeŋootŋâ ândim sâi den itâ mân sâbap. Mo wâke ŋâiŋâ a sen ŋâtâtik zen âlip kubikziŋgâbap?”
Yuda a sâtŋâ, ziŋ Yesu kâsa okŋaŋgâwe.
22 Yuda a ziŋ tirik namâŋ mârum mâsop miwe, zorat kendon narâkŋâ mâte oip. 23 Map pateŋ narâkŋan mâte oip. Oi Yesu zâk tirik namin âim mindumindugât um patâ ŋâi kutŋâ Salomo, zoren âim gam kirip. 24 Oi Yuda a ziŋ ekŋâ mindum haamgum kin itâ sâm dukuwe, “Gâ wangât topkâ kwâimbâna um zagât upmen? A bâliŋan gâbâ mâkâniŋgâbapkât mârum sâsâŋ, gâ a zo ândiat oi ko sâm muyagem dâtnâŋgo.”
25 Sâne Yesuŋâ itâ sâm dâzâŋgoip, “Nâ mârum sâm dâzâŋgua mân nâŋgâwe. Ibânaŋgât sâtkât nep tuuman, zorâŋ topnâ sâm muyagemap. 26 Ka zen nâgât râma mân op ândiegât dinnâ mân nâŋgâme. 27 Râma gakânâ ândie, zen ziŋgit holiziŋ nâŋgâman. Oi ziŋâ dinnâ nâŋgâme. Dinnâ holiŋâ nâŋgâm mâtâbân molinime. 28 Oi ândiândi kâtik muyagem ziŋga mân tâmbetagom ândim zâibi. Oi nâgât bitnan gâbâ a ŋâiŋâ mâkâmâkâŋ, zo mân taap. 29 Ibânandâ nâgâren zâmbarip, zâk a sot kut ŋâi ŋâi aksik walâziŋgâm ândiap. Oi ŋâiŋâ Ibânaŋgât bikŋan gâbâ mân mâkâbap. 30 Nâ sot Ibâ, net orot mâmenikŋâ kânogâk ziap.”
31 Yatâ sâi Yuda a ziŋ kât dum mem kunam urâwe. 32 Yatâ utnetâ Yesuŋâ itâ sâm dâzâŋgoip, “Nep âlipŋâ top topŋâ Ibânâ mam otnigi tuuga igâwe. Oi ikâ zorat op kâtŋâ nonam se?” 33 Sâi Yuda a, ziŋâ sâtŋan mem itâ dukuwe, “Nep âlip tuumat, zorat buŋâ. Gâ ayâk ândiatŋâ Anutu hutkum gikaŋgât nâ Anutu sat. Zorat op gonam sen.” 34 Yatâ sâne Yesuŋâ itâ sâm dâzâŋgoip, “Kembugât gurumin den ekabân Kembugât den ŋâi itâ ziap. Zo sâlâpkum nâŋgâme mo buŋâ? Den zo itâ,
‘Nâŋâ sâwan, Zen Anutu yatâ.’
35 (Oi Kembugât den kulem gulipkum ŋâi sâsâŋ, zo mân taap.) Anutugâren gâbâ den zeŋgâren gâip. Zeŋgât op zen Anutu yatâ sâip. 36 Zorat zen wangât itâ se, ‘Gâ Anutu hutkum sat.’ Anutuŋâ gâsum sâlâpnom sâŋgonnogi gewan. Zorat op nâ Anutugât nanŋâ sa wangât zen den se?
37 Nep tuuman, zo iknetâ Ibânaŋgât dâp mân opmap oi ko birânim nâgât den zorat nâŋgâne bon buŋ oik. 38 Mo iknetâ Ibânaŋgât dâp uap, zo ko dinnaŋgât buŋâ, nepnaŋgât opŋâ itâ nâŋgâbi. Ibânandâ nâ sot tâpmap. Oi nâ zâkkâren gâbâ gewan, zorat topŋâ nâŋgâbi.”
39 Yesuŋâ den yatâ sâi ko tâk namin pânam dum sâne birâziŋgâm arip. 40 Birâziŋgâmŋâ Yodaŋ too nâmbutken Yohaneŋâ mârumŋan too saŋgonziŋgâm ândeip, zoren âi ândeip. 41 Zoren âi ândei a doŋbep patâ ziŋ Yesugâren ga mindum itâ sâwe, “Yohane zâk sen mârât top top, zo mân tuugip. Ka gâgât den sâip, zo bon op naŋgap.” Oi zoren a ambân doŋbepŋâ Yesu nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkŋaŋgâwe. 42 (-)