16
“Tale narung meba milaming ga omiolaing nagan ming. Are ratmat ga tuaramo uriro ties me miun. Eba mibunakmeng meba tale mumiong na luguan o usingnualap. Ga tubiat leba betang tara, tie eba mimenamung ga miving. Eba agatmeng namo ga okosarmeng ara ubi ula mumuru ang Morowa. Tale ameit Mamo ga tale tomait gat. Are ratmat ga eba makosarmeng miriro pagap. Titot la mirulor ma miriro pagap leba betmeng. Are ratmat ga tubiat, na tara leba akosarmeng inamaniap iriro tavuk ira mi, tie eba oagatming uriro ties la mirulo. Tinan kan la tale mirulo ma miriro pagap, memani tunama ga mimi.
Iesu la tiesong o ubi ang Muranama Ila Babai la eba okosarang
“Pa titot er tala ai Mamo, irie la tosagaong ga muruo. Pa karuk kan a noba mi la tomarikong, ‘Er nala lagum?’ Pa titot dalap mi la mitara giginam. Memani, tuaramo uriro ties mi. Pa mirulo migat. Eba mirolaing ga tala meba miagaralie. Memani, leba tale tala, tie Muranama meba mingangasang la tala kan muo mi. Pa tara leba tala, tie eba asagarang ga muong mi. Na tara la muo, eba makosarang teip ga magaulap onim na kimanam meba ameira migat muana o kirinim la okosarmeng. Ga eba masingala ga ameuluan tavuk ila puvuvui, ga a muana o dus na ties ang Morowa. Muana o kirinim la are ro: Tale kan naganmeng ira ruo, turuo Karisito. 10 Muana a tavuk ila puvuvui la are ro: Tala ai Mamo. Ga tala gat puoming meba togimaming. 11 Muana o dus na ties la are ro: Iriro migana ila uke onim na kimanam. Satan, la uabuara Morowa na ties. 12 Matim papot tiesiap la tuga talam miun pa tale urangaming meba miptam ga miaram titot. 13 Pa tara leba muong Muranama o ties migat, eba ake me agarip mim ga eba mamira mirier tiesiap migat. Tala kan uaramam tiesiap ot agat ang kan. Karuk. Mirier tiesiap la uptam, miriet leba aramam. Ga eba mialava ma pagap leba betmeng tubiat. 14 Eba arang ties tung ga aramang mi, met iriro tavuk ga eba alang bonim ula kakanu toun 15 Mirier pagap am Mamo la tuam. Are ratmat ga tiestung. Eba arang Muranama ties tung ga aramang mi.
Dalap mila giginam la eba terigimeng me na tenubap
16 “Tatak it tara ga tala gat ina togimaming. Pa tubiat kirat ga eba ina togimaming.” 17 Non ma lop o usingnualap la nemarikmeng kabirana ma kan gare ro, “Man muana o uriro ties la uaramo bui? Ugama, ‘Tatak it tara ga eba tale togimaming, pa tubiat it kirat ga eba togimaming?’ Ga are gat to la ugama muana a iriro gare ro, ‘Erala ai Mamo.’ ” 18 Man nemarikmeng, “Iriro ‘Tatak it tara’ la tiesong aime, irie man paga? Tale kan abit muana o uriro ties la uaramo.” 19 Iesu la mait la memaning agat ula kakanu la namo amarikmeng a iriro paga. Are ratmat ga ugama, “Atabo man nemarikming tapmat a muana o uriro ties la tuaramo, a? Tiestung gare ro, ‘Tatak it tara ga tala gat ina togimaming. Pa tubiat it kirat ga eba ina togimaming.’ 20 Mirulo migat: Teip ga magaulap onim na kimanam leba temeba me miriro pagap leba betmeng. Pa mimi la eba miliba maranit ga eba miliba o kadik. Eva, eba ogasangenming giginanim ula kakanu na dalap mi. Pa dalap mi mila giginam leba terigimeng ga betieng tebubap ula kakanu maset. 21 Magabun la namo iaring kulot, la ait tara iang la betong ara. Are ratmat ga ogasangenieng ngitngit ula kakanu. Pa tara la iariar kulot, tale gat agatieng me uriro ngitngit. Karuk. Teibat me kulot la betong ara na kimanam. 22 Aret tiro, titot la giginam dalap mi. Pa tubiat leba ina migimarang gat, tie eba ina temeba dalap mi. Ga karuk kan a migana ba la puoong meba ovugutara uriro tenubap ming. 23 Na irie tara, eba tale tomarikming a paga ba. Mirulo migat: Leba amarikming Mamo a paga ba na bonim tuo, tie eba alang miun. 24 Tinan la tale kan amarikming a paga ba na bonim tuo. Pa titot amarikming, ga eba miarang. Are ratmat ga eba dakmeng dalap mi o tenubap.
Iesu la okurupin ara kukunim ieng uro kimanam
25 “Tuaramam miriro tiesiap o ties o uvuvuo. Tubiat tala gat tuaramam tiesiap o uvuvuo mi. Karuk. Eba tiestang la uakap ga miralava a Mamo. 26 Na irie tara tubiat, eba amarikming na bonim tuo. Pa tale tiestung meba amariktang Mamo meba miagaralie. Karuk. 27 Memani, Mamo kan la naong me milam, ga eba miagaralie. Eva, naong me milam muana la naming me rulam ga naganming ara la tunama ga Mamo ga tosagaong ga muruo na uriro kimanam. 28 Tinan la tunama ga Mamo ga arulai ga muruo na uriro kimanam. Pa titot la tuga orolaing uro kimanam ga ina tala ai Mamo.” 29 Tie lop am o usingnualap la tiesmeng gare ro, “Eva, titot tiesnung la uakap. Titot la tale kan ties nung o uvuvuo. 30 Titot la opet, manit ara umarikip la maiot na dalap ma mirier teip ga magaulap ganam. Eva, manit ara mirier pagap ganam. Are ratmat ga naganpang Morowa la nosagaong ga munuo.” 31 Pa upulo Iesu ties maiong gare ro, “Titot la naganming, a?” 32 Miptang! Tara la muo ra kagarat. Eva, betong ara, ga eba mikalameng inamaniap mimir ganam ut narit narit tapmat na pialap mim. Eva, ga eba tomiolaing ga ebat tonang talamet. Pa tala kan tunama talamet migat. Karuk. Memani, unama Mamo ga turuo. 33 Mirulo ra ma miriro pagap, meba miarang malina toun. Are ratmat ga mirulo ma miriro tiesiap. Na kimanam eba mimaning giginanim. Pa dalap mi le maiot maranit. Okuruptin ara kukunim ieng uro kimanam.”