2
Aulo Paulo Timoti a tavuk o marik
1-2 Tie, uriro ubi titot la tuga ovaiktang noi meba okosarnang, natauan ties o gare ro, Mimi ekelesiap ganam le marikming ga amarikming Morowa meba maagaalie teip ga magaulap. Are gat to, amarikming Morowa meba maagaalie non teip ga magaulap ga orongup ga gavamanip gat. Ga mivang temaieng me ai Morowa maime. Marikming gare tiro. Memani, eba miagaalie Morowa meba maionang dalap mi teteiliat ga amiuluan tavuk ila puvuvui ang Morowa. Marik lare tiro la mumuru na irap a ga na agat ang Morowa, irie ninimiap pang. Morowa kan la ina bulagiong, memani, naong maset meba ina malagiang mirier teip ga magaulap meba ameira muana o ties migat. Eva, uriro ties la migat o. Morowa la namo ina malagiang mirier teip ga magaulap ganam. Memani, obit ara narit it Morowa la unama. Ga namurit it migana, irie la dusong kabirana a Morowa ga inamaniap, iriro migana la irie Karisito Iesu. Man burana meba bula ai Morowa. Na tara la aiteong Morowa Karisito, tie betong ga ualo ninimiap ang kan ga ina masauong teip ganam. A iriro tavuk la akosarong Karisito, businguala Morowa la namo ina malagiang mirier inamaniap ganam. Are ratmat ga toiteong Morowa are migana o usingnualap. Ga mating ubi meba taramang uriro ties ang. Ties tung migat, tale kan tokarabi. Toiteong gare migana o usingnualap me garip la tale onim Israel, meba oagatmeng uriro ties migat. Turuo migana o usingnualap o ties migat, are ratmat ga narung me ekelesiap onim na mirier pialap le okosarmeng marik. Narung le babau ba ninimiap maiong ga miairang tavuk o pringesnges ga nebuknulap, ga ira iriro tavuk le ameuluan meba okosarmeng marik.
Ties me magaulap
Are gat to, magaulap le maiabum sasaip mila murum o pagap mila puvuvum na irap ma inamaniap. Ga tale narung le temeba ga masasameng kavurup ma ga neip ma a non ara non ara gamale ga sasa a gol ga buruma la maiaba kakepup apat. Karuk. Memani, babun ofulutieng magabun agat ang migana. 10 Pa leba nameng me teip ga magaulap le agatmeng maime la murum, tie akosarmeng tavuk gare ro. Makosarmeng noba ubiap mila mumurum are lop am Morowa la mime makosar. Iriro paga la are sasa maiang migat. 11 Magaulap le mapamumeng nanamup ma na lotu ga maionang mapat teip ga tebomaionang kan ga omela ties la mime maiaramo teip. 12 Tale kan tume tuairo magabun ba meba urie ba magabun o usingnualap o ula ike me teip na lotu. Karuk! Narung me magaulap le mapamumeng nanamup ma ga meptang ties la maiaramo teip. 13 Me man paga ga aruluan iriro tavuk? Memani, Morowa la akosarong Adam lake, ga tubiat okosarong Iva. 14 Pa Adam la tale naganong iro ties o kakarabunim. Karuk. Magabun la naganieng iro ties o kakarabunim ga okosarieng kirinim. 15 Pa tale puoong Morowa meba makiraraang magaulap. Karuk. Magaulap la eba okosarmeng ubi o uvarange ma lop. Okosarmeng gare tiro, ga leba naganmeng ira Morowa mar mirie lap ga ameuluan tavuk me na me non teip ga magaulap ga ameuluan tavuk ila puvuvui la naong Morowa aime ga memaning agat ula mumuru, tie eba ina malagiang Morowa.