4
Yada tapiyao dova walata
Ainaena teina waloyemidi vauvauna yana paihowa Yaubada yana atemuyamuyaena imohegai ta nigele ayatapiya. Mumuga dawadawanidi yo vedebahinihinimayadi amwau gabaedi'o. Nigele mumuga oya'oyamaena ayamiyamiya yo nigele Yaubada yana walo ayapaipaihowa pwanoli. Na awamoiha maudoina ainaena Yaubada mehenai amiyamiya ebeha tomowa maudoidi yadi nuwanuwatuwu ilimani vehabana amoheuyoigai. Wasa namwanamwana aguguyaei ta ebe italu aidawani mata tomowa tupwadi aidiyai italu aidawani. Hiya nigele hiyayemidi wuwuna Tomodulele bale'u ana tauloina yababana yadi nuwatuwu i'auhidi. Iya iguduidi ta masele ihinahinalidi nigele howahowana na hi'ita lobai. Masele neta iya wasa namwanamwana ainaena ilalaomane. Na wasane ainaena Besinana yana vewasawasa i'abiye mahalava wuwuna iya Yaubada ana oleya moiha.
Nigele ayabom wasamai aguguguguyaei na Yeisu Besinana iya Bada wasana aguguguguyaeine. Na awalowalo neta ai yami taupaihowa Yeisu vehabana. Mwalona Yaubada iwalo ebeha, ‘Mata guguyou holanai masele ihinali’. Na teina haugane Yaubada ehebonane yana wasawasa tahanapui neta ta'ita'ita ihinahinali Besinana maninai.
Hesi ai Yaubada yana wasawasa taumai tapitapiyadi aidiyai himiyamiya ta dova bagi namwanamwana walata miyamiyana alonai. Ai wahiyala mwala'i alilina a'abiye mahalava neta ai nigele alimaiyena na hesi Yaubada iya ainaena. Hauga daodaona hi'abiye nuwavitaigai na hesi nigele hiya'abiye yababagai. Hauga tupwadi anuwatuwu bwaubwau na hesi nigele ayatapiya. Hauga tupwadi hi'abiye muyagai na hesi Yaubada nigele iyanuwapwanopwanowegai. Hauga tupwadi hitalaigai na hesi nigele ayasilahe moiha. 10 Hauga maudoina amwalomwalowoi dova Yeisu ta ebe iya yawahina tomowa hi'ita holamaiyai. 11 Yama miya ahubena ehebo ehebo alodiyai Yeisu vehabana na mwalowoi awutu vahavahali moiha. Na teina alonai a'alama'i'ita ta ebe Yeisu yawahina tomowa hi'ita. 12 Eeta moiha mwalowoi holamaiya ipaipaihowa na omiu yawahi amlobalobai.
13 Yaubada yana Buki iwalowei iwalo, ‘Ya'aubabada wuwuna yayemidi’. Teina yemidine ehebonane alimaiyai vehabana na a'aubabadaei wuwuna ayemidi. 14 Tahanapuiya'o neta iya Yaubadane ehebonane Bada Yeisu mwalowoiyena i'abiye towolouyoiya'o na hinage mata omiu na ai i'abiye towolouyoigita. Yeisu baidada na ilau ahaigita ta talau iya mehenai. 15 Teina maudoina neta omiu vehabamiu. Na Yaubada yana ve'i'ila idabalala boda ta boda aidiyai ta mata Yaubada yana vewasawasa ana awayauwedo imwala'i.
Yemidiyena tamiyamiya
16 Eeta mata nigele ayatapiya. Moiha taumai hitapitapiya na hesi alu'aluwamai ahubena ehebo ehebo i'abi'abiye vauvauyoi. 17 Na teina vitaiwone habuludi hauga ahu'ahubalina alonai aveve'alodine, mata vewasawasa mwala'ina yo miyamiya vateyaina ilawelawenama, teina vitaiwone mata imwala'i gabaedi. 18 Hava ta ita'itadine nigele aidiyai ayanuwanuwatuwu alili. Na hava nigele taya'ita'itadine hiya aidiyai anuwanuwatuwu moiha. Wuwuna hava ta ita'itadine neta hauga ahu'ahubalina vehabana na hava nigele taya'ita'itadine neta hauga miyamiyavateyaina vehabana.