9
Yeisu ehebo mehena gibugibuna i'abiye namwanamwa
Teya hauga ainai Yeisu ilaulau amwahai na towaho ehebo ilobai mamehegibugibuna na hilalabahine. Na ana taumulitaone hi'ita ta Yeisu hipanivilaei, hiwalo, ‘Tauve'ita, yaiya yana yababa ainaena towaho teina mamehegibugibuna na hilalabahine, iya yana yababa bo tamana na hinana yadi yababa?’
Eeta Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Nigele iya yana yababayena, nuwana tamana na hinana, na hesi mamehegibugibuna hilabahi ta ainaena Yaubada yana paihowa wahiwahiyalana tomowa maudoidi hi'ita towahone ainai. Iya ivetamalegauma yana paihowa tapaihowaidi ahubenaena wuwuna ebe masigili ilaoma nigele teya yaiya howahowana na ipaihowa. Eena yau hauganane bale'uwai yamiyamiya, yau bale'u ana masele.’
Walo teina iwalowedi i'ovi na bale'u ihowai na tobatoba ipapaihowaine, eena tobatobane ivai ta towahonane mehenane i'a'abidine, na iwalo auli iwalo, ‘Ulau ta Sailowam bwahinane ainai mehemne uuwa’. (Sailowam ana bui Vetamale.) Eeta ilau ta ihuhugune, na mehenane i'itanedine, ta ilau gwaipileuyone.
Na towahonane ana geluwo hi'ita na hiwalo, ‘Teina nuwana iya tau'awa'awanoiwa?’
Na tupwadi hiwalo, ‘Iya ainaede ta'i’.
Na tupwadi hiwalo, ‘Nigele, teya towaho. Na hesi ana oleya bada dova’.
Na towahonane iwalo, ‘Yau ainaede’.
10 Eeta hiwalo, ‘Vedova yede ta mehemwone u'i'itanedine?’
11 Na iwalo aulidi iwalo, ‘Ehebo towaho yehanaede Yeisu, tobatoba ipaihowai na mehegu i'abidi, na aliguwai iwalo, “Ulau Sailowam bwahinane ainai mehem uuwa”. Ainaena yalau ta mehegune yauwadi ta ya'i'itanedine.’
12 Eena hipanivilaei, hiwalo, ‘Haidova ainaede?’
Na towahonane iwalo, ‘Nigele yayahanapui’.
Palisiwone nuwanuwadi ginauli teina hihanapui
13-14 Yeisu ahubena tapwalolo ainai towahonane mehena tobatobaena i'a'abiye namwanamwadine, neta wuwuna towahonane hilauvaiyama Palisiwone aidiyai. 15 Na Palisiwone taumehegibugibuwa hipanivilauyowei, hiwalo, ‘Vedova ta mehemne u'i'itanedine?’
Eena iwalo aulidi iwalo, ‘Yeisu tobatoba ipaihowaidi ta meheguwai i'abi'abiyedi na we'aha ainaena yauuwane, ta meheguwone ya'i'itanedine’.
16 Na tupwadi Palisiwone hiwalo, ‘Iya taupaihowainane nigele Yaubada ainaena, wuwuna ahubena tapwalolo yana loina nigele iyamulitaei’.
Na tupwadi hinage hiwalo, ‘Vedova ta tauyababa ve'ive'ilala wahiwahiyalana teina dova ipapaihowaidine? Nuwana nigele howahowana awa?’ Tenem ainai wahei imahalava aidiyai.
17 Na hinage Palisiwone mehegibuginane hipanivilauyowei hiwalo, ‘Na owa vedova yam nuwatuwu iya mehemne i'abiye maseledine vehabana?’
Na iwalo, ‘Iya tauwalo mahalava ehebo’.
18 Na Yudeya babadaone nigele hiyayemidi ebeha towahonane mamehegibugibuna itutubuine na teina ta'i mehena i'itanedine. Eeta tamanawa yo hinanawa hiyogaedima, 19 ta hipanivilaedi hiwalo, ‘Ebeha heda teina mehegibugibuna amlalabahine? Na vedova yede ta mehenaone i'itanedine?’
20 Eena towahonane tamanawa yo hinawa Palisiwone aidiyai hiwalo, ‘Ahanapuiya'o iya moiha natumai na hinage mehegibugibuna alalabahine, 21 na hesi nigele ayahanapui vedova ta mehenane i'itanedine, na hinage yaiya i'abiye namwanamwadine nigele ayahanapui. Ta hola ampanivilaei na ibom vehabana i'aubabada, wuwuna bada imwala'i'o.’ 22 Tamana yo hinana walo teina hi'ataidi wuwuna yadi tautaubadaone aidiyai himeheuhi. Wuwuna tautaubadaone yadi loina himwauwidi ta ebe yaiya Yeisu i'awa Besinanaei iya vada tapwalolowena hisosomanaei. 23 Teina wuwuna towahonane tamana yo hinana hiwalo, ‘Ibom ampanivilaei wau bada imwala'i'o’.
24 Eeta taumehegibugibuwa hiyogaeuyowei na hiwalo auli hiwalo, ‘Havena Yeisu uno'ono'owei na Yaubada uno'owei wuwuna iya ililivahigone na neta towahone ahanapuiya'o iya towaho yababana.’
25 Na iwalo, ‘Nigele yayahanapui nuwana iya tauyababa bo nigele. Na neta bada yahahanapuine ebeha meheguwone higibu na i'abiye namwanamwadine.’
26 Na ainai hiwalo, ‘Hava ipapaihowaine ta mehemwone u'i'itanedine?’
27 Na iwalo, ‘Bada yawalo auligomiu'o na nigele alinagu amyabenalei. Hava wuwuna nuwanuwamiu ebeha ambenaliuyoi, nuwana omiu ana taumulitao awa?’
28 Tenem ainai hinahinabodai na hiwalo, ‘Owa bada ana taumulitaede na ai Mosese ana taumulitao, 29 wuwuna bada ahanapuiya'o ebeha Yaubada i'au'aubabada Mosese ainai, na towahone Yeisu nigele ayahanapui havaena ilalaomane’.
30 Na towahowa aidiyai iwalo, ‘Teina ginauli palipalina wuwuna towahonane mehegu i'abiye namwanamwadi na nigele amyahanapui ebeha havaena ilalaomane. 31 Na bada tahanapuiya'o Yaubada nigele tauyababa alinadi iyamulimulitaedi, na hesi ebe yaiya Yaubada ive'ahihiyei yo yana nuwatuwu ipaihowaidi, mata Yaubada towahonane alinana imulitaei. 32 Na bada tahanapuiya'o mugai ta wau nigele teya yaiya tayabenalei ebeha taumehegibugibu iya'abiye namwanamwadi. 33 Ebe towaho teina nigele Yaubada ainaena, mata nigele howahowana ve'ive'ilala teina dova iyapaihowaidi.’
34 Ta Palisiwone taumehegibugibune hiwawalo auline hiwalo, ‘Owa tauyababa yam hauga heda ainaena ta wau. Ta ebeha uve'itagai yaiya owa?’ Eeta vada tapwalolowena hiheusili ta i'aitulu gabaedine.
35 Na Yeisu towahowa wasana ibenalei ebeha vada tapwalolowena hiheusiliya'o, ta ibehaei na haugana ilobai iwalo auli iwalo, ‘Yaubada yana Besinana towahona uyemidiyei awa?’
36 Na towahowa iwalo, ‘Taubada, yaiya iya ta ainai yayemidi?’
37 Na Yeisu iwalo, ‘Towahonane teina ta'i uvinuvinunuine na baidam am'au'aubabadane’.
38 Ta towahowa iwalo, ‘Bada yayemidiyego'o’, na italumiyahiwa ta ainai ipwapwagogone.
39 Na Yeisu iwalo, ‘Yau bale'uwai bada yalaoma'o ta yaloinaegomiu, ta ebe yaiyadiwo mamehegibugibudi mata hi'itanedi, na yaiyadiwo mehedi hi'ita'itanedi mata higibu’.
40 Ta Palisiwone Yeisu yana walo hibenaledi na hiwalo, ‘Vedova, ebeha ai hinage mehegibugibumai, awa?’
41 Na Yeisu iwalo aulidi iwalo, ‘Ebe omiu mamehegibugibumiu mata nigele mumuga yababadi alimiyai hiyamiyamiya, na omiu amwalo, ai mehemai a'itanedi'o, ainaena mata yami mumuga yababadi himiya vateyai’.