3
Ebe dova, hava ana namwanamwa ita boda teina yehada Yudeya? Na hinage hava ana namwanamwa ve'ive'ilala tauda hihapihapidi? Ta moiha, ginauli namwanamwadi bagibagilidi alidai himiyamiya. Na ginauli mugamugaina neta Yaubada yana walo alidai imwauwiya'o.
Na ebe Yudeyaone tupwadi nigele hiyayemidi, neta mata vedova? Mata taunuwatuwu bwaubwau vehabadi na Yaubada yana waloyemidi mata nigele iyayemala moiha, bo? Mata nigele! Bwagana tomowa maudoidi hi'oya'oyama na Yaubada mata nigele iya'oyama. Dova Yaubada yana Buki ainai hilele hiwalo,
‘Yam walo aidiyai ebeha tomowa hi'awa dumwaluwego.
Lauvetala ainai yam walo hidumwalu ta havena tomowa hiwalo au'auhi.’
Hesi ebe yada mumuga yababa Yaubada yana mumuga namwanamwana i'abiye mahalava, na hava vehabana mata ilaumehe sabuwegitane. Nuwana mumugana nigele hi'abiye dumwalu, bo? (Teina tomowa yadi nuwatuwuwena ya'au'aubabadane.) Mata nigele. Wuwuna ebe Yaubada nigele yana dumwalu nigele howahowana taumiya bale'u ilauvetalaegita. Eeta yada ve'oya'oyamaena mata Yaubada yana vewasawasa yo yana dumwalu ta'abiye mahalava, hava vehabana na mata ve'ewa tavai ita tauyababa. Na nuwana amwa'amwaha yababadi ta paipaihowaidi aidiyena na mata Yaubada yana namwanamwa ta'ita lobai, bo? Mata nigele. Tomowa tupwadi teina ve'itane vehabana na hiwalo sebasebaiyegau. Na ana dumwalu hiya mata ve'ewa hivai.
Nigele teya yana mumuga namwanamwana
Ebeha ita Yudeya yada miyamiyane nigele Yudeya yadi miyamiya inamwanamwa gabaei? Nigele! Bada yave'itagita'o ebeha maudoida tauyababa. 10 Dova Buki Ve'ahihi yana walomahalava iwalo:
‘Nigele teya yana mumuga dumwaluna. Nigele alili.
11 Nigele hinage teya yaiya iyahanapui,
ta nigele teya yaiya Yaubada iyabehabehaei.
12 Eeta, tomowa maudoidi bada hilau hapuli'o
ta amwaha yababana ainai himahalava'o.
Nigele teya hinage yana paihowa namwanamwana. Nigele alili.
13 Na awadi hibowa dova magai ho'eho'ena,
ta ve'oya'oyama memenadiyena himahamahalava.
Hopadiyena yadi walowone dova weso womawomalidi.
14 Na walo yabayababa yo manini hauga maudoina himahamahalava.
15 Na aedi himwayamwayau tomowa adi oiyemwalowoi vehabadi.
16 Na ebe aiteya tupwa ainai hilalau, mata ginauli maudoina hi'abiye yababadi yo hivenuwayababadi.
17 Nigele teya nuwadaumwali bo ve'awa au'augelu aidiyai iyamiyamiya.
18 Yo hinage nigele Yaubada ana meheuhi aidiyai iyamiyamiya.’
19 Na wau tahanapuiya'o Mosese yana loina hava iwalowaloweine neta iwalowalo lawei yaiyadiwo loina alonai adi taumiya aidiyai. Eeta neta ainai na tomowa mata nigele hiyawalo au'auhi na Yaubada mata tomowa maudoida ilauvetalaegita. 20 Wuwuna mata nigele yaiya teya iwalo, ‘Yaubada mehenai yau yadumwalu wuwuna yana loina hava iwalowalowei maudoina yamulimulitaei’. Loina yana paihowa tomowa ipaihowaidi ta hi'itauyoidi ebeha bada hiyababa'o.
Yaubada imwau dumwaluwegita
21 Hesi teina hauga Yaubada tomowa imwauye dumwalugitawa iya baidana bada imiya mahalava'o. Iya nigele yana paihowa loina yana tupwa ainai. Bwagana Mosese yana loina yo tauwalo mahalavao teina mumugane hiwalo'auligita. 22 Yaubada tomowa imwau yedumwalugita yada yemidi ainaena Yeisu Besinana ainai. Teina dova Yaubada ipaihowai maudoida Yeisu Besinana ana tauyemidiwo alidai wuwuna nigele teya ana vagavaga. 23 Taumiya bale'u maudoida tauyababa, na tamiya wahi Yaubada yana wasawasa ainaena. 24 Na hesi Yaubada yana aiyauya ve'i'ilaena maudoida imwau yedumwalugita Yeisu Besinana ainaena ta ihahaloigitane. 25 Na Yaubada Natuna i'aiyauyanei ta 'wahinanaena ilauvaigita Yaubada ainai baidada tave'au'augelu, neta ebe Yeisu tayemidiyei. Teina Yaubada ipaihowai ta ainaena ive'itagita ebeha iya taudumwalu, wuwuna mwalona tomowa yadi yababao i'itadi'waidi na i'alama'i'ita ana higa Yeisu Besinana ivetamalenama alidai. 26 Eeta teina hauga Yaubada ive'itagita ebeha ibom taudumwaluna, ta Yeisu ana tauyemidiwo ita i'awa dumwaluwegitai.
27 Eena vedova, howahowana tawalo haehae ginauli teina vehabana? Nigele ta'i! Wuwuna yada yemidi a'ava ainaena i'awa'awa dumwaluwegita, na nigele loina ana awa'abi ainaena. 28 Ainaena ta'ita lobai neta tomowa yada yemidiyena Yaubada mata i'awa dumwaluwegita, na nigele loina ana awa'abi ainaena. 29 Yede Yaubada ita Yudeya tabom yada Yaubada? Nigele, na nigele Yudeya hinage yadi Yaubada. 30 Yaubada ehebo ta'i. Ainaena na ita Yudeya imwauye dumwalugita yada yemidiyena, na hinage nigele Yudeya yadi yemidiyena imwau yedumwaluwedi. 31 Eeta ebeha teina yemidine vehabana na Mosese yana loina tamwau gabaei, bo? Nigele! Hesi loina ana tupwa ainai tatowolo wahiyala.