4
KꞋtum kꞋtɛɗkiga kalaŋ
(Kɔl 3.12‑14; Rm 12.4‑8; 1Kɔr 12.4‑31)
Taa naan̰ se ɓo maam kɛn jꞋɔkum daŋgay taa Mɛljege se, mꞋdɛjsen mꞋɔɔ: iŋgki aan gɔɔ kɛn *Raa daŋseno ɗoobin̰ ki. Maakŋ nakge tun naase aki Ꞌtɛɗn paac se, ɔn̰te magalki rose, ɔn̰ki rose urlu ɔɔ Ꞌtɛɗki jee maakse deere ɔɔ aayki kaamse Ꞌsɛrkki naapa ɔɔ Ꞌjeki naapa. Aayki kaamse ɔkki taarse kalaŋ ɔɔ ute *Nirl Salal se iŋgki te tɔɔsɛ ute naapa.
Jee aalga maakɗe paac do Isa *al‑Masi ki se, naaɗe tɛɗga aan gɔɔ daa ro kalaŋ ute *Nirl Raa kɛn kalaŋ se. Bin se nakŋ kɛn Raa daŋseno ɔɔ aki kɔnd dose do ki se kic ɓo kalaŋ sum. Naajege paac se Mɛljege kalaŋ sum ɔɔ paac se kꞋdooyjeki te ɗoobm taar Raa kalaŋ sum ɔɔ kꞋpaacki se *kꞋbatizjeki te ɗoobm kalaŋ sum kici. Raa se naan̰ kalaŋ sum ɔɔ naan̰ ɓo Bubm jeege paac, naan̰ iŋg dojege tu paac, naan̰ tɛɗ naaba maakjege tu paac ɔɔ naan̰ iŋg daanjege tu paac.
Num te al‑Masi se Raa se tɛɗjenkiga bɛɛ dɛn aak eyo, ɔɔ naŋa naŋa kic ɓo naan̰ ɛɗin̰ naabin̰ kaam do ron̰ ron̰a. Aan gɔɔ kɛn kꞋdooy maakŋ Kitap ki kɛn taaɗ ɔɔ:
Kɛn naan̰ jaay ook ɓaa raan se,
naan̰ ciro jee taamooyin̰ge ɔɔ tɔk ɓaanɗeno ute naan̰a.
Tɛr naan̰ ɛɗ nakgen bɛɛ jeege tu.*
Taar kɛn taaɗ ɔɔ: «Naan̰ ook ɓaaga raan se» je ɗeekŋ ɔɔ ɗio? Kɛse je ɗeekŋ ɔɔ naan̰ bɔɔy ɓaaɗoga do naaŋ ki ara. 10 Debm bɔɔy ɓaaɗo do naaŋ ki se ɓo, naan̰ se ɓo kɛn ɔk tɛrl ɓaaga maakŋ raa ki raan taa gɔtɔ ɓaa se paac, naan̰ utu. 11 Naan̰ ɓo debm nig naabin̰ jikilimge tu gɛn tɛɗa. Jee mɛtin̰ge naan̰ tɛɗɗen jee kaan̰ naabin̰ge, kɛngen mɛtin̰ge naan̰ tɛɗɗen jee taaɗ taar teeco taar Raa ki, jee mɛtin̰ge naan̰ tɛɗɗen jee ɓaa wɔɔkŋ Labar Jiga, ɔɔ kɛngen mɛtin̰ge naan̰ tɛɗɗen jee gaam jeege ɔɔ jee kuuy lɛ jee dooy jeege. 12 Raa tɛɗ naan̰ se taa noogŋ jee Raage Ꞌtɛɗn kaasn naabm Raa, taa jee Raagen kɛn tɛɗga aan gɔɔ ro al‑Masi se Ꞌziiɗn ɓaa ute naanɗe. 13 Bin jaay naajege jꞋaki tum tɛɗn kalaŋ taa naajege jꞋaalkiga maakjege do Goon Raa ki ɔɔ kꞋjeelin̰kiga. Te naan̰ se jaay naajege jꞋaki kaasn jee Raagen mala mala aan gɔɔ al‑Masi.
14 Bin se, jꞋaki kɔŋ tɛɗn aan gɔɔ gaangen sɛɛm ey sum. Taa naan̰ se jeegen aan̰ jeege dal se ajeki kɔŋ dɛrl gɛn kuun taargen rɛn̰ rɛn̰ se eyo, ɔɔ jꞋaki kɔŋ tɛɗn aan gɔɔ nakgen do maane kɛn kuulu tuun ɓaanɗen taa tɔɔgɔ kaam ara kaam ara se eyo. 15 Num gaŋ Ꞌtaaɗki taar mɛt ki ute naapa ɔɔ ute maak‑jea, taa jꞋutu jꞋaki kaasn aan gɔɔ al‑Masi mala, naan̰ kɛn do jee Raage. 16 Naan̰ ɓo debm tus jeen̰ge paac tum tɛɗɗenga tɛɗga aan gɔɔ daa ro kalaŋ. Aan gɔɔ ro debkilim kɛn taa sɛɗin̰ge tumɗe ute naapa se, kɛn debkilimi jaay paac ron̰ lapia se teepe ɔɔ ute jee Raage kic ɓo tec bini, kɛn naaɗe jaay je naapa se tɛɗ bɛɛ ɓaa ute naanɗe.
Kaajn̰ kɛn naajege jꞋɔŋki te *al‑Masi
(Kɔl 3.1‑16; Gal 5.10‑25)
17 ꞋBooyki taar maam mꞋasen taaɗ se ute ro Mɛljege mꞋɗeeksen mꞋɔɔ: ɔn̰te Ꞌkiŋgki aan gɔɔ jeegen jeel Raa mal ey se. Taa nakgen naaɗe iŋg saap ro ki paac se nakgen rɛn̰ rɛn̰ cɛrɛ. 18 Maak‑saapm naaɗege se maak‑saapm jig eyo, ɔɔ kaajn̰ kɛn jaay Raa ɛɗ jeen̰ge tu se, naaɗe ɔk eyo. Taa naaɗe se tɛɗga jee do mɔŋgge ɔɔ ɗim tap ɓo naaɗe jeel eyo. 19 Kɛn tɛɗ nakŋ *kusin̰ kic ɓo doɗege dirin̰ɗen eyo, naaɗe ɔn̰ roɗege ɓo gɛn je mɛndge ute gaabge. Naaɗe tɛɗ nakŋ sɔkɔn̰ge ɔɔ tɛɗin̰ ɓaa ute naanɗe sak sak.
20 Gaŋ naase se, kiŋg tec bin se ɗoobm al‑Masi ki se kꞋdooyseno te eyo. 21 Ɗeere, naase se kꞋtaaɗsen Ꞌbooykiga taarin̰a ɔɔ Ꞌtɛɗkiga kalaŋ te Isa al‑Masi ɔɔ kꞋdooysenga ute taar mɛt ki gɛn Isa. 22 Kɛn bin num kiŋgsen do dɔkin̰ se Ꞌrɛsŋki naatn. Do dɔkin̰ se naase iŋgki ɓo gɛn saapm do nakge tun jig eyo kalin̰ ki ɔɔ maak‑saapsegen jig ey se lee tɛɗsen naase jee dɛrlge. Gaŋ ɓɔrse kiŋgsen do dɔkin̰ se Ꞌrɛsŋki aan gɔɔ kal koono kɛn kꞋjꞋɔɔɗ kꞋjꞋundin̰ naatn se. 23 Ɔn̰ki Raa ɓo asen tɛrl maakse ɔɔ asen kɛɗn maak‑saapm kiji. 24 Aan gɔɔ iin̰kiga num Ꞌtuuski kal kiji se, naase kic Ꞌtɛɗki aan gɔɔ jikilimgen kiji. Jikilimgen kijin ese se, kɛse Raa mala ɓo tɛɗɗeno aan gɔɔ kɛn naan̰ jen ro ki: ɔɔ taar mɛt ki se tɛɗɗen naaɗe tɛɗga jee *salal ɔɔ jee tɛɗ nakge te ɗoobin̰a.
25 Taa naan̰ se taar‑kɔɔɓɔ se rɛsŋki naata ɔɔ naŋa naŋa kic ɓo taaɗ taar mɛt ki naapin̰ ki, taa naajege se kꞋtɛɗkiga aan gɔɔ daa ro kalaŋ. 26 Kɛn Ꞌtɛɗkiga maak‑taara se, ɔn̰te Ꞌkɔn̰ki maak‑taara se asen kɔl aki tɛɗn kusin̰a. Kɛn bin num ɔn̰te Ꞌtooɗki ute maak‑taarse maakse ki. 27 Ɔn̰te kɔn̰ki ɗoobo *Ɓubm sitange tu. 28 Jee ɓoogge se mɔɔtn jꞋɔn̰te ɓoogo num gaŋ jꞋaay kaamɗe kꞋtɛɗ naaba ute jiɗege mala gɛn kɔsɗe ɔɔ taa kꞋkɔŋ ɗim jꞋan noogŋ jeegen ɔk ɗim ey se kici. 29 Taar iŋg kus se ɔn̰te Ꞌteecn̰ taarse ki, num Ꞌtaaɗki taargen jiga kɛn Ꞌnoogŋ jeege ɔɔ aɗen tɛɗn jee bɛɛ ɗoobm Raa ki ɓaa ute naanɗe. Bin num kɛn aki taaɗn taara se, Ꞌtaaɗki taar kɛn kɔŋ dɛjn̰ jeegen lee booysen taarse se. 30 Nirl Salal kɛn Raa ɛɗsen se, ɔn̰te Ꞌtujin̰ki maakin̰a taa Nirl Salal ese ɓo kɛn tɛɗsen naase Ꞌtɛɗkiga jee Raage. Naan̰ se ɓo kɛn ɓii kalaŋ utu ajeki kaajn̰ mala mala. 31 Taar maak‑taara se ɔɔɗin̰ki naatn maakse ki, ɔn̰te Ꞌtɛɗki taamooyo ute nam, maakse ɔn̰te taarse do nam ki, ɔn̰te Ꞌmooyki ute naapa, ɔn̰te Ꞌnaajki nam ɔɔ kusin̰a paac se, ɔɔɗin̰ki naatn maakse ki. 32 Anum Ꞌtɛɗki bɛɛ ute naapa ɔɔ ɛɛjki do naapge tu. Ɔkki naagŋ naapge aan gɔɔ ute al‑Masi, Raa tɔɔlsenga kusin̰sege se.
* 4:8 Aak KKR 68.19.