6
Kiŋg gaange ute kɛn̰ɗege ɔɔ ute bubɗege
Gaange, Ꞌtookki taar kɛn̰sege ute gɛn bubsege, kɛse ɓo nakŋ ɗoobin̰ ki kɛn Mɛljege jea. Taa Kitap taaɗ ɔɔ: ꞋSook koi ki ute bubi ki.* Kɛse ɓo taar kɛn Raa taaɗ deet deet ɔɔ jꞋan̰ki tɛɗa ɔɔ kɛn kꞋtɛɗin̰kiga num naan̰ ajeki tɛɗn nakŋ jiga. Bin se naai Ꞌtiŋg dɛna do naaŋ ki te maak‑raapo.
Naase bubm gaange se, ɔn̰te Ꞌtujki maakŋ gɛnsege, num gaŋ gɛnsege se aakɗeki doɗege tu ɔɔ Ꞌdɛj ɔndɗeki ɗoob ki aan gɔɔ ɗoobm kɛn Mɛljege taaɗseni.
Ɓulge ute mɛlɗege
Naase ɓulge se Ꞌtookki taar mɛlsegen do naaŋ ki, Ꞌsookɗeki, Ꞌɓeerɗeki ɔɔ Ꞌtɛɗɗeki naabɗege ute maakse paac aan gɔɔ kɛn naase Ꞌtɛɗki *al‑Masi ki. ꞋTɛɗɗeki naaba naanɗe ki sum eyo, aan gɔɔ naase Ꞌjeki jikilimge ɓo asen tɔɔmɔ. Num Ꞌtɛɗɗeki naaba aan gɔɔ naase ɓul al‑Masige ɔɔ Ꞌtɛɗin̰ki te maakse paac aan gɔɔ kɛn *Raa maakin̰ jen ro ki. ꞋTɛɗɗeki naaba ute maakse paac aan gɔɔ naase Ꞌtɛɗki naabm Mɛljege, num aan gɔɔ gɛn jikilimge eyo. Taa naase Ꞌjeelki kɛn nam ɓulu lɔ ɓul eyo kic ɓo ɔn̰te Ꞌdirigki taa debm tɛɗn naabm jiga se, naabin̰ jiga kɛn naan̰ tɛɗ se utu an̰ kɔŋin̰ gɔtn Mɛljege tu.
Naase mɛlɗege se kic Ꞌtɛɗki bɛɛ ɓulsege tu, ɔn̰te Ꞌdabarɗeki. Ɔn̰te Ꞌdirigki taa naase ute ɓulsege se paacki se Mɛlse ɓo kalaŋ kɛn maakŋ raa kɛn ese sum. Naan̰ kɛn debm bɛɛr nam eyo.
Nakgen kɛn Raa ɛɗjeki gɛn kuɗn bɔɔrɔ ute *Ɓubm sitange
10 Ɓɔrse se maam mꞋje mꞋnaŋ taaruma: ɔkki maakse tɔɔgɔ ute tɔɔgŋ gɛn Mɛljege, taa Mɛljege se tɔɔg cir nakge paac. 11 ꞋDirin̰ki jisege tu nakgen kɛn Raa ɛɗsen gɛn tɛɗn bɔɔrɔ ɔɔ ɔkin̰ki jiga, taa kɛn Bubm sitange asen dɛrl kic ɓo ute naan̰ se naase aki Ꞌɗaar tɔɔgɔ. 12 Kuɗn bɔɔr naajege se ute jikilimge eyo, num kuɗn bɔɔr naajege se ute sitange kɛn utu tiŋg daan maakŋ raa ute do naaŋa, naaɗe se ɓo kɛn utu iŋg maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗɔ ɔɔ ɔk tɔɔgɔ do jeege tu se. 13 Taa naan̰ se Ꞌdirin̰ki nakgen kɛn Raa ɛɗjeki gɛn kuɗn bɔɔrɔ ute sitange se, taa kɛn bɔɔr se tɛɗga ɔɔn̰ kic num, naase aki Ꞌɗaar tɔɔgɔ ɔɔ aki kɔŋ kaan̰ eyo. 14 Bin num iin̰ki raan ɔɔ Ꞌtaaɗki taar mɛt ki, taa taar mɛt ki se naan̰ aan gɔɔ kɔl maakŋ kɛn asgarge lee dɔɔkŋ maakɗege ɔɔ Ꞌtɛɗki nakgen ute ɗoobin̰a taa nakgen ute ɗoobin̰ se tec aan gɔɔ debm uus saapo. 15 ꞋLee Ꞌtaaɗki Labar Jigan kɛn ɛɗ lapi jeege tu, naan̰ se tec aan gɔɔ jeegen tɔl saa jɛɗege tu. 16 Ɔɔ daayum aalki maakse do Mɛljege tu Isa *al‑Masi ki; kɛse aan gɔɔ uun darga ɓo ji ki. Bin se gaan kꞋpɛndɛkgen kꞋtɔlɗenga tɔl pooɗn jaay Bubm sitange je ansen tɔɔb se, darga se gaasn gaan kꞋpɛndɛkge se asen kɔŋ eyo. 17 Kaajn̰ kɛn Raa aajse naase se, tec aan gɔɔ laatn asgargen lee tɔnd doɗege tu jaay lee bɔɔbɗe gɔtn bɔɔr ki se. Uunki taar Raa se jisege tu, naan̰ se ɓo aan gɔɔ gɔrɗ‑jɛrl kɛn *Nirl Salal ɛɗseni.
18 Daayum Ꞌtɔndki mɛtn Raa ɔɔ kɛn aki tɔnd mɛta lɔ aki keem Raa se, ɔn̰ki Nirl Salal ɓo asen tɔɔɗɔ. Daayum iŋgki zɛɛrɛ ɔɔ Ꞌtɔndki mɛtn Raa taa jee Raage paac. 19 ꞋTɔndki mɛtn Raa taa maam kici taa Raa se am kɛɗn jeel mꞋan taaɗn taara kic ɓo mꞋɓeer eyo ɔɔ kɛse ɓo Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi kɛn *kꞋjeel mɛtin̰ ey se. 20 Taa naan̰ se ɓo ɓɔrse maam jꞋɔkum mꞋutu mꞋiŋg daŋgay ki ara gɔɔ Isa al‑Masi ki gɛn taaɗn taarin̰ se jeege tu. Bin num naase Ꞌtɔndki mɛtn Raa taa maama, taa kɛn mꞋtaaɗn taarin̰ kic ɓo mꞋɓeer eyo.
Pɔl ɛɗɗen labarin̰a ɔɔ tɛɗɗen tɔɔsɛ
21 Tisik, gɛnaajegen kɛn maam mꞋjen̰a ɔɔ kɛn tɛɗ naabm Isa *al‑Masi ute ɗoobin̰ se, naan̰ ɓo asen ɓaa taaɗn labaruma ɔɔ ute naan̰ se naase aki Ꞌjeel kici naabum kɛn maam lee mꞋtɛɗa. 22 Maam mꞋɔlin̰ gɔtse ki tap ɓo taa naan̰ asen ɓaa taaɗn labarje ɔɔ asen ɓaa kɛɗn kaay kaama kici.
23 Ɔn̰ Raa Bubu ute Mɛljege Isa al‑Masi se asen Ꞌkɛɗn tɔɔsɛ ɔɔ maak‑jea ɔɔ asen tɛɗn naase aki kaal maakse paac do Raa ki. 24 Ɔn̰ Raa Ꞌtɛɗn bɛɛn̰a jeege tun paacn̰ je Mɛljege Isa al‑Masi ute maak‑je kɛn naŋ ey se.
* 6:2 Aak Ekz 20.12. 6:3 Aak Dt 5.16.