8
Jeegen ɔk *Nirl Salal maakɗe ki
(Gal 3.13‑14, 5.16‑25)
Tɛr daala, ɓɔrse, jee kɛn tɛɗga kalaŋ ute Isa *al‑Masi se, mɔɔtn *Raa aɗen kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki eyo. Taa maam mꞋtɛɗga kalaŋ ute Isa al‑Masi se, Nirl Salal kɛn ɔk tɔɔgɔ se, ɛɗumga kaaja ɔɔ ɔɔɗumga doma maakŋ *kusin̰ kɛn ɔk tɔɔgɔ dom ki ɔɔ am kɔlum maakŋ yo ki se. *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, ɔko tɔɔgŋ gɛn kɔɔɗn kusin̰ eyo. Taa jikilimge kic lɛ ɔko tɔɔgɔ gɛn bɔɔbm kɔkŋ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se eyo. Num gaŋ Raa mala ɓo, tɛɗin̰ ute ɗoobm kɛn naan̰ ɔlo Goon maakin̰a ɔɔ Goon maakin̰ se uuno ro tec gɛn jikilimge ɔɔ ɛɗ ron̰ *sɛrkɛ taa kusin̰a. Ute naan̰ se Raa ɔn̰ bɔɔrɔ ooc do Goonin̰ ki taa kɔɔɗn kusin̰ jeege. Raa tɛɗjeki naan̰ se, taa naajegen kɛn kꞋlee kꞋtɛɗki nakŋ kɛn daa rojege je se eyo, num naajegen Nirl Salal lee tɔɔɗjeki se ɓo, taa nakŋ kɛn Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki taaɗ se jꞋan̰ki tɛɗin̰ ute ɗoobin̰a. Ɗeere, jee kɛn lee aan gɔɔ kɛn daa roɗe ɓo je se, naaɗe saap do nakgen tun daa roɗe jea. Ɔɔ jee kɛn Nirl Salal ɓo tɔɔɗɗe se lɛ, naaɗe saap ɓo do nakge tun Nirl Salal ɓo je se. Anum debm saap do nakge tun daa ro ɓo je se, an̰ kɔl yo ki. Num gaŋ debm saap do nakge tun Nirl Salal je se, naan̰ Ꞌkɔŋ kaaja ute lapia. Taa jee kɛn je nakŋ kɛn daa roɗe ɓo je se, jee se jee taamooy Raage. Ko Taar Raa se naaɗe took iŋg do ki eyo taa naaɗe se lɛ ɔŋ aasin̰ eyo. Jee kɛn saap ɓo do nakge tun daa roɗe ɓo je sum se, naaɗe kɔŋ tɔɔl Raa ki eyo.
Anum naase se iŋgki aan gɔɔ kɛn daa rose ɓo je se eyo, num aan gɔɔ kɛn Nirl Salal ɓo jea, taa naase se, naŋa naŋa kic ɓo *Nirl Raa se utu maakin̰ ki. Ɔɔ debm jaay ɔk Nirl gɛn al‑Masi ey se, naan̰ se debm naan̰ eyo. 10 Kɛn al‑Masi utu maakse ki se, taa kusin̰ se daa rose se utu Ꞌkooyo. Num aan gɔɔ Raa tɛɗsenga aak bɛɛ naanin̰ ki se, Nirl Salal se ɛɗsenga kaaja. 11 Kɛn Nirl Raa kɛn duro Isa daan yoge tu se jaay utu iŋg maakse ki num, Raa kɛn duro Isa al‑Masi daan yoge tu se, ute Nirlin̰ kɛn utu maakse ki se, Ꞌdur rosen kɛn utu kooy se daan yoge tu kici.
12 Taa naan̰ se ɓo, gɛnaamge, Raa je ɔɔ tak ɓo jꞋaki kiŋg aan gɔɔ kɛn Nirl Salal ɓo jea, num jꞋɔn̰te kiŋgki aan gɔɔ kɛn daa rojege ɓo je se. 13 Taa kɛn naase jaay iŋgki aan gɔɔ kɛn daa rose ɓo je se, naase utu aki kooyo. Num kɛn naase jaay ɔn̰ki Nirl Salal ɓo tɔɔɗse se, nakŋ kɛn daa ro ɔlsen Ꞌlee tɛɗki se, naase an̰ki rɛsn naata ɔɔ naase aki kaaja. 14 Taa jee paacn̰ kɛn Nirl Raa tɔɔɗɗe se, naaɗe se tɛɗga gaan Raage. 15 Nirl Raa, kɛn ɛɗsen se taa asen tɛɗn ɓulge eyo ɔɔ jee kɛn ɔk ɓeere maakɗe ki eyo, num Nirl Raa se, tɛɗsenga Ꞌtɛɗkiga aan gɔɔ gɛnin̰ge mala. Ute Nirlin̰ se ɓo, naajege kꞋdaŋki Raa jꞋɔɔki: Abba kɛn je ɗeekŋ ɔɔ: Bua. 16 Nirl Raa se ɓo kɛn taaɗjeki maakjege tu ɔɔ naajege se kꞋgaan Raage. 17 Ɗeere, naajege kꞋgɛnin̰ge se, jꞋutu jꞋaki kɔŋ nakgen jig aak eyo kɛn naan̰ bɔɔbin̰ jeen̰ge tu se ɔɔ nakŋ kɛn Raa bɔɔbin̰ se gɛn al‑Masi ɔɔ naajege se jꞋutu jꞋaki kɔŋ bɛɗjege ute naan̰ kici. Kɛn naajege jaay kꞋdabarkiga ute naan̰ se, jꞋutu jꞋaki ɓaa kɛnd maakŋ *nookin̰ ki kici.
Raa utu kɔl gɛnin̰ge maakŋ nookin̰ ki
(Jn 10.27‑30)
18 Maam mꞋjeele, dubarjegen kɛn ɓɔrse jaay, kꞋdɔɔjin̰ ute ɗoobm jaay Raa utu ajeki taaɗn *nookin̰ se, dubar se paac paac aas ɗim eyo. 19 Taa nakgen Raa aal paac se, iŋg aak kaama booy nuŋ ki, Raa utu Ꞌtaaɗn gɛnin̰ge jeege tu tal. 20 Nakgen kɛn Raa aalɗeno paac se, Ꞌtɛɗga nakŋ cɛrɛ ɔɔ kɛse naaɗe malin̰ge ɓo je eyo, num tɔɔgŋ kuuy ɓo tɛɗɗen naaɗe tɛɗn nakŋ cɛrɛ. Ɔɔ ute naan̰ se kic ɓo, Raa ɛɗɗenga nakŋ kɛn naaɗe an kɔnd doɗe ro ki. 21 Taa ɓii kalaŋ se, nakgen Raa aalo paac se, naan̰ utu aɗen kɔɔɗn doɗe naatn maakŋ nak kɛn ɔk tɔɔgɔ doɗe ki ɔɔ tɛɗɗen naaɗe Ꞌruumu ɔɔ naaɗe utu kɔŋ doɗe aan gɔɔ gaan Raagen utu kɛnd maakŋ nookin̰ ki. 22 KꞋjeelki, bini ɓɔrse kic ɓo nakgen Raa aalɗe paac se, utu dabara dabara aan gɔɔ mɛnd diig ɓaa ɓaa koojo. 23 Anum naaɗe kalɗe ki sum ɓo dabar eyo, num naajegen jꞋɔŋkiga *Nirl Raa deet deet ɔɔ naan̰ utu ajeki kɛɗn nakgen kuuy kic se, naajege kic kꞋdaayki aan gɔɔ mɛnd ɓaa ɓaa koojo se. Kaaɗ kɛn naajege jꞋutu jꞋaakki kaak kaam Raa kɛn utu ajeki kɔɔɗn rojege naatn maakŋ dubar ki ɔɔ jꞋaki tɛɗn gɛnin̰gen mala mala se. 24 Ɗeere, Raa se aajjekiga naɓo naajege jꞋɔŋ jꞋaakki ey ɓɔrtɔ num naajege jꞋɔndki dojege don̰ ki. Ɔɔ nakŋ jaay jꞋaakin̰kiga ute kaamjege se jꞋɔndki do, do ki ey sum, taa nakŋ jaay jꞋaakin̰kiga se, jꞋɔŋin̰kiga. Naŋa jaay Ꞌkɔnd don̰ do nakŋ kɛn naan̰ aakga kaak ute kaamin̰ se? Nam Ꞌtɛɗn naan̰ se tap ɓo, gɔtɔ. 25 Num naajege jꞋɔndki do se, do nakge tun kꞋjꞋaakin̰ki te ey ɓɔrtɔ ɔɔ ute naan̰ se naajege jꞋaayki kaamjege jꞋiŋg jꞋaakki kaamin̰a.
26 Daala, naajegen kɛn jꞋɔkki tɔɔgɔ ɗoobm Raa ki ey se, Nirl Raa se ɓo ɓaaɗo noogjeki. Taa naajege se kꞋjeelki tɔnd mɛtn Raa ute ɗoobin̰ eyo, num Nirl Raa ɓo eem Raa taa naajege. Naan̰ eemin̰ ɔɔ daay ɗɛs ɗɛs se ute taargen cir taargen kꞋlee kꞋtɔndki mɛtn Raa se. 27 Ɔɔ Raa se lɛ, naan̰ jeel naŋ maakŋ jikilimge ɔɔ jeel saapm *Nirl Salal se kici. Ɔɔ Nirl Salal se tɔnd mɛta taa jee naan̰ge. Naan̰ tɔnd mɛta se aan gɔɔ kɛn Raa maakin̰ jen ro ki.
28 KꞋjeelki, nakŋ paacn̰ kɛn aan do jeege tun je Raa se, Raa tɛɗin̰ paac aan̰ kaama taa aɗen tɛɗn bɛɛ. Do dɔkin̰ tap ɓo, Raa se uunoga kuun doa ɔɔ daŋɗen taa tɛɗn nakŋ kɛn naan̰ maakin̰ jen ro ki. 29 Taa kaaɗ kɛn Raa utu aal kaal duni tap ɓo, jeegen kɛn naan̰ aɗen tɛɗn Ꞌtecn̰ Goonin̰ se, Raa jeelɗenoga. Bin se, Goonin̰ se tɛɗn goon paragŋ gɛn gɛnaagen dɛna. 30 Kɛn Raa jaay uun doa gɛn tɛɗn nakŋ se, naan̰ daŋɗe gɛn tɛɗn jeen̰ge. Ɔɔ kɛn naan̰ jaay daŋɗe sum se, naan̰ tɛɗɗe tɛɗga aak bɛɛ naanin̰ ki. Bin sum eyo, num naan̰ nookɗenoga kici.
Raa se jejeki aak eyo
31 Bin num jꞋaki taaɗn jꞋɔɔki ɗi? Kɛn Raa jaay ute naajege num, kɛn ajeki cir tap ɓo naŋa? 32 Raa se, Goonin̰ kic ɓo naan̰ ɔn̰in̰ ɓaaɗo ooy taa naajege paac. Ɔɔ kɛn Raa jaay ɛɗjeki Goonin̰ mala se, ɗeer ɗeer naan̰ ajeki kɔŋ kɛɗn nakgen ɓaa se paac kic ey la? 33 Jee kɛn Raa bɛɛr tɔɔɗɗenga tɔɔɗ tɛɗga jee naan̰ge se, naŋa ɓo aɗen kɔkŋ mindɗe? Ɔɔ jee se lɛ, Raa mala ɓo tɛɗɗen tɛɗga aak bɛɛ naanin̰ ki. 34 Bin num kɛn aɗen kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki se tap ɓo, naŋa? Gɔtɔ! Taa Isa *al‑Masi se ooyga taa naajege, tɛr Raa durin̰oga daan yoge tu ɔɔ ɓɔrse, naan̰ utu iŋg do ji daam Raa ki ɔɔ utu eem Raa taa naajege.
35 Kɛn ajeki gaaŋ ute maak‑je al‑Masi se tap ɓo ɗi? Dubar la? Nakŋ ɔɔn̰ deel do la? Jee kɛn lee ɔɔɗjeki yɛɛɓjege se la? Ɓo la? Daaye la? Gɔtn jig ey kɛn utu kutn deba la? Lɔ yo ne? Gɔtɔ! Ɗim jaay ajeki gaaŋ ute maak‑je al‑Masi se, gɔtɔ. 36 Aan gɔɔ taar kɛn Kitap taaɗ ɔɔ:
Taa naai Raa se, ɓii‑raa jeege je ɗoobm kɛn ajen tɔɔlɔ;
ɔɔ naaje se kꞋtec aan gɔɔ baatgen kꞋɓaaɗo ɓaa tɔɔlɔ se*.
37 Num ute tɔɔgŋ debm kɛn jejeki se, naajege kꞋcirki nakge paac. 38 Maam se mꞋjeelin̰ maakum ki ɗeer ɗeer: yoa, Ꞌkiŋg ɓɔrse, *kɔɗn Raage, nakgen ɔk tɔɔgɔ raan, nakgen ɓɔrse ute kɛngen naan ki, nakgen paac ɔk tɔɔgɔ do jikilimge tu, 39 nakgen raan ɔɔ kɛngen maakŋ naaŋ ki, nakgen Raa aalin̰ paac se, ɗim jaay ajeki kɔŋ gaaŋ ute maak‑je Raa kɛn jejeki ute ɗoobm Mɛljege Isa al‑Masi se tap ɓo, gɔtɔ.
* 8:36 Aak KKR 44.22.