13
Taasaxa ne taa xuus nami pana mo aava pelalava. Tamo ne fexaxaas sena ferawai pana maana pok bina xaves sina rabuna o naak sina mu angelo sait, taasaxa ne piau ta vilaana ina vubuxan xasingitan, lavaxa a ferawaian siak a rawei malaan sena yaamut aava ri ting paloue o radalak aava ri fagaleng paloue. E tamo ne fexaxaas sena kuusan a lagasai aava Piran xa a tavaiau pana o ne toxan a maana texaasan xapiak e ne masam sena maana tuunayan fufunai, o ne toxan a namkaian aava fexaxaas sena xuus a put o i taa falet e i taa vile, taasaxa ne piau ta vilaana ina vubuxan xasingitan, nenia, ne mataa palau. E tamo ne tatavai pana maana mo xapiak siak e ne turoxo pana faramaana vipin siak malaan sena tatavai xe sina Piran, taasaxa ne piau ta vilaana ina vubuxan xasingitan, a maana mo aanabeꞌ ri taa pife xavangau.
A vilaana sina saxa aava toxan a vubuxan xasingitan tuuna a malaan: nane waan fananap e fuuna fangaasik; a pife tarasui a saxa mataa o maana mo sina; a pife ferawai malalava e pife lamon falavaie. Nane pife sarak; a pife rawet pana maana mo sina; a pife marala fataapus e a pife lamon fati a vilaana saat sina saxafuna. Nane pife faamamaas pana saatan, taasaxa, a faamamaas pana tuunayan. Nane aava toxan a vilaana ina vubuxan xasingitan i taa pife xul a vilaana sina tamo saxa i taa bilai fasaat xe sina. E a namkaian, lamon fanaian e fananapan sina ri taa pife taxapus.
A vilaana ina vubuxan xasingitan i taa waan vulai, vulai e i taa pife taxapus. Taasaxa mu kuus fatuxaian ri taa pife waan vulai; a mu ferawaian pana ling aava Vovau sina Piran a tatavai pana ri taa waan kasam e texaasan i taa malit. Senaso a ro tatavai ina texaasan e kuus fatuxaian re pife xurul 10 taasaxa layaan a mo xurul xo i taa savat, a maana mo aava pife xurul ri taa piau ta faisok fulaa e ri taa taxapus. 11 Layaan nenia, ne lak dak, a ferawaian, masaman e lamonan siak ri malaan sena lak dak. Taasaxa naboxo, ne fo matalava e ne fo taꞌulan a mu vilaana sina lak dak. 12 A so ta mo taara xalume naboxo a malaan sena xaxaalua gagaali. Taasaxa mui taara taa xalum famatavas a Piran. Naboxo, ne piau ta texaasan xapiak taasaxa mui ne taa masam xapine malaan sena Piran a texaas xapiak sega.
13 E voxo, a namkaian, lamon fanaian e a vubuxan xasingitan, narutul, rutul taa waan vulai, vulai taasaxa vubuxan xasingitan a pelalava.