2
Se'sus ugs'tqamuit
(Matiw 1.18-25)
Na teliaqap ge's Agustus elege'witewip Lo'mewa'gi tewatgitg tplutaqan ta'n telgi'g Lo'mewa'gi. Pewalaji ms't mimajuinu'g pisgui'gusultinew ta'n wetagutmu'ti'tij. Ula na amgweseweieg mimajuinu'g pisgui'gusulti'tij ge's Gwilinius g'pnno'lewiteg Siliae'gatig. Na tujiw ms't wen eliet aq pisgui'gusit na gjigan ta'n wetagutg.
Na So'sep weji maja'sit gjigan teluisig Nasalet Galaliewa'gig. Eliet na utan teluisig Petliem Jutiaewa'gig. Petliem na utan ta'n Ta'pito'q na elege'witaq etli ugs'tqamuip. So'sep wet liet na'te'l muta wetapegsit Ta'piteg. Naji pisgui'gusijig ugte'piteml, Malial ta'n gi's getu' un'janilitl. Na teliaq ge's eimi'tij Petliemg, tetaputesg Mali un'janin. Amgwesewe'l uggwisl ugs'tqamua'latl aq ewnisgwega'latl atla'wegnigtug. Elsma'latl msigu ta'n wi'sisg esma'titen. Mali tela'teget muta mo we'jitu'tigupni getgunimgewei.
Ansale'wit gegnua'tuaji nujo'taqatilij
na gelu'lg agnutmaqan
Na wijei wela'gweg gigjiw Petliemg m'gegtug eimu'tijig ji'nmug ta'n nujiangweiwa'tiji jijgluewji. Gisiteget ugtansale'witeml neia'silitl aq pitiata's'g ta'n ji'nmug eimu'ti'tij. Gesateg wejiaq wa'so'q. Ji'nmug ma'muni jipaqita'jig. 10 Ansale'wit telimaji, “Mut jipaqita'new. Weji pgisin ugjit tlimulinew gelu'lg agnutmaqan. Ula agnutmaqan gisa'lata ms't mimajuinu'g ugs'tqamug ul'ta'sultinew. 11 Ula wela'gw na Gjisaqamaw ta'n teluisit Nujiugs'tawi'wet ugs'tqamuip. Eig na gjigan ta'n Ta'pito'q wetagutg'p. 12 Telimuloq ta'n tl nenuatoqs'p. Na mijua'ji'j nmiatoqs'p ewnisgwega'tasit atla'wegnigtug aq elising msiguigtug.”
13 Jiniw pugwelgig ansale'wijig ne'ita'jig ta'n igtigl ansale'wilitl eimlitl. Etli gtapegia'tijig ta'n tel gepmite'lma'tij Gjinisgaml. Teluejig,
14 “Miwa'lanej Gjinisgam ta'n mawi espe'g wa'so'q.
Wantaqo'ti i'tt'j ugs'tqamug ugjit mimajuinu'g ta'n wel'te'lmaji.”
15 Ta'n tujiw ansale'wijig apaita'titeg wa'so'q, na nujiangweiwa'tiji jijgluewji telimtultijig, “Ge' lta'nej Petliemg aq nat nmitunej ta'n goqwei gis tliaq aq ta'n goqwei Gisiteget gis gnua'tugsi'gw.”
16 Na smtug el'ta'jig aq nemia'tiji Malial, So'sepal aq na mijua'ji'jl ta'n elisinnitl msiguigtug. 17 Angama'titl mijua'ji'jl aq telima'tiji Malial aq igtigi ta'n ansale'wilitl telimgwi'tipnn ugjit na mijua'ji'jl. 18 Igtigig mimajuinu'g paqalaiultijig ta'n tujiw nutua'ti'tij ta'n goqwei ji'nmu ta'n angweigwi'tiji jijgluewjig gis agnutmli'tij. 19 Mali migwite'tgl ms't ta'n goqwe'l nutmapnn aq melgi angite'tgl. 20 Na ji'nmug ta'n angweiwa'tiji jijgluewji enmi gtapegia'tijig aq emtoqwala'titl Gjinisgaml ugjit ta'n te's'g gis nutmi'tij aq ta'n goqwei gis nemitu'tij. Lpa na teliaqap st'ge' ta'n ansale'wit teluep.
Se'sus tel wisungewut
21 Ta'n tujiw ugumuljin te'suguna'q iga'q ugjit na lpa'tuj elugwa'-tasin, tel wisungewatoqs'p Se'sus st'ge' ta'n ansale'wit tel wisungewapnn ge's mu Mali tele'gweg.
Mali aq So'sep ela'la'titl Se'susal gjia'sutuo'guomg
22 Na na'gweg ta'n waqama'lugsijig tetaputesg, na tujiw Mali aq So'sep ela'tijig gjia'sutuo'guomg tla'tegenew ta'n goqwei Mowisewei tplutaqan telueg. Ela'la'titl mijua'ji'jl gjia'sutuo'guomg Selusalemg ugjit neia'tuanew Gisitegelitl. 23 Ula na tel wi'gas'g Gisitegetewei tplutaqan, “Ta'n amgwesewei na e'pit un'janit aq na lpa'tujuit na tujiw ula lpa'tuj apaji ignmuatl Gisitegelitl ugjit lugowan.” 24 Na wejgwa'la'tiji tapusiliji plesg aq ignmua'titl Gjinisgaml. Ula elg tel wi'gas'g Gisiteget ugt'tplutaqanm, “Jugwa'l tapusijig plesg gisna tapusijig sisipg ta'n telgilgig aq ignmu Gisiteget.”
25 Na ji'nm ta'n teluisit Simion wigit Selusalemg. Gelu'sit aq emtoqwalatl Nisgaml. Etli esgmalatl Nujiugs'tawi'welitl pgisinnin Lesui'pe'gatig. Wejuli Nisgam gis nisa'sit negmeg. 26 Wejuli Nisgam gis tlimatl, “Ma npmun glapis nmiates Nujiugs'tawi'welitl ta'n Gisiteget petgimatal ugs'tqamug.” 27 Simion ilgwentl Wejuli Nisgaml pisgwa'n na gjia'sutuo'guomg. Na tujiw Mali aq So'sep pisgwa'la'titl Se'susal na'te'l ugjit tla'tegenew ta'n telteg tplutaqan. 28 Simion wesua'latl na mijua'ji'jl aq miwatmuatl Gjinisgaml. Teluet,
29 “Gisiteget, ni'n na gtlugowinum.
Etawei gisa'tun ta'n teli tplumi't'p.
Geggunm wantaqo'ti ngamlamun
aq nige' gisgaje'i mittugwalulin wa'so'q.
30 Gis nmi'g Nujiugs'tawi'wet.
31 Petgimt ugs'tqamug
ugjit ms't mimajuinu'g nmian.
32 Negm na pa wijei aq waseteg.
Musga'tuata mimajuinu'
ta'n mu Lesui'peultiligwi
ta'n goqwei pewatmn.
Gepmite'lmata gmimajuinumg na Lesui'paq.”
33 So'sep aq Mali paqalaigig ta'n Simion tel usgumapnn Se'susal. 34 Simion a'sutmessewaji aq telimatl Malial, “Ula mijua'ji'j gisa'lata pugwenniji mimajuinu'g Lesui'pe'gatig gtlams'tuanew. Na tujiw ugs'tawiata gatu pugwelgig ma gtlams'tua'tigul. Wegla ma ugs'tawiagwi. Negm na agnutmewinu ta'n gis wejiet wa'so'q aq ta'sijig mimajuinu'g ma uli usguma'tigul. 35 Neia'tu'titaq ta'n goqwei telgwija's'gl uggamlamunuaq. Ulmajita'suaqan gisa'lultew ulmaje'n pa wijei aq wa'qan ta'n gi'g gisi gsigsultew.”
36 Na eig niganigjitegewinu'sgw teluisit Anna gjia'sutuo'guomg. Ujjl teluisilitl Panuel. Na ujjl wetapegsilitl A'sloq. Na Tepqatg'p pas'g lluigneg te'sipunqeg. Gi's sa'q ugji'nmuma nepmlipna. 37 Na sigu'sgw ugumuljin te'sisgegipunqeg je ne'w. Te's na'gweg tego'tg gjia'sutuo'guomg. Tepgig aq na'gweg emtoqwalatl Nisgaml. Ne'gaw a'sutmat aq sune'wit. 38 Na tujiw pegising ta'n mijua'ji'jl eimlitl aq miwatmuatl Nisgaml. Wesgumatl na mijua'ji'jl aq gelulaji na mimajuinu'g ta'n esgma'tiliji ugjit Gjinisgam ugs'tawianew mimajuinu' tleiawultiliji Selusalemg.
So'sep enma'laji Malial aq Se'susal
39 Ta'n tujiw gaqa'tu'tij ta'n telueg Gisiteget ugt'tplutaqanm, na tujiw apaita'jig Galaliewa'gig. Ula gjigan teluisit Nasaletg ta'n wigultijig. 40 Na mijua'ji'j pemigwet. Melgignat aq natawe'g. Gjinisgam wel'te'lmatl.
Se'sus lpa'tujuiteg tego'tg gjia'sutuo'guomg
41 Te'sipunqeg Se'sus ungi'gu ela'tliji Selusalemg ugjit Siawa'timgewei Pestie'umg. 42 Ta'n tujiw Se'sus metlasipuna't je ta'pu ap ela'tijig Selusalemg ugjit Pestie'umg st'ge' ta'n tela'tegejig te's newtipunqeg aq Se'sus nespnut. 43 Eimu'tijig na'te'l glapis gaqiaq pestie'umg. Na tujiw ungi'gu apajinma'tijig gatu Se'sus siawqatg Selusalemg. Ungi'gu mo gejigugwi. 44 Tel'ta'sijig Se'sus pem wije'waji wo'gumawa gisna witapua. Newtigisg'g pema'tijig aq na tujiw gwilua'titl. 45 Mo we'jia'tigul tami. Na smtug apaja'tijig Selusalemg aq gwilua'titl na'te'l. 46 Na gi's gisi nesuguna'q we'jia'titl gjia'sutuo'guomg. Na pemgopit maw nujigina'mua'tiliji. Etl jigs'tuaji aq mil pipanimaji. 47 Ms't ta'n te'sijig nutua'titl paqalaiultijig ta'n teli ns'tuewistulij aq ta'n goqwei telimgwi'titl. 48 Ta'n tujiw ungi'gu nemigwi'titl na paqalailiji. Uggwitl telimtl, “Gwi's, goqwei wet tla'tegen u't? Gujj aq ni'n sespete'lmuleg'p aq peggwi al gwiluleg'p.”
49 Se'sus telimaji, “Goqwei ta weji gwiluioq? Mo geituoqs'p amujpa tela'tegei ta'n nujj tel pualij?” 50 Ungi'gu mu nestua'gugwi ta'n goqwei Se'sus gis tluet.
51 Na tujiw Se'sus apaji wije'waji Nasaletg aq ne'gaw mu elistuagwi ungi'gu. Mali mu ne'gaw awan'ta'sigw ta'n te's'g goqwei gis tliaq aq gaqaisg angite'g. 52 Se'sus pem pitoqwiet aq me' pemi ns'tue'g. Tetapua'latl Gjinisgaml aq mimajuinu' ta'n gejigwi'titl.