8
Na e'pijig ta'n wije'wa'titl Se'susal
Na tel gne'geg Se'sus mittugwatgl gjigann aq utann. Na pestung na gelu'lg agnutmaqan ta'n Gjinisgam ilgwenaji mimajuinu'. Unaqapemg ta'n newtisgegsiliji je ta'pu wije'wa'titl. Ta'sijig e'pijig elt wije'wa'titl Se'susal. Na gisi npilut'pnig milamu'gl gsnugowaqann aq mn'tu'g ejigla'tupnig ugtinnewaq. Newte'jit na Mal Matle'n ta'n Se'sus ejigla'tuapni lluigneg te'siliji mn'tu'g negmeg. Igtig na Joana ta'n tepqatgig Gusaal. Na Gusa elugowatl Elotal aq niganpugua'laji sma'gnisg. Igtig e'pit na Susa'na aq pugwelgig igtigig e'pijig. E'wmi'tij ugsulieweimual aq ugtaligamual apoqonmuanew Se'susal aq unaqapemg.
Na a'tugwaqan ta'n iga'taqewinu eljio'toqol sginminn
(Matiw 13.1-9; Malg 4.1-9)
Pugwelgig mimajuinu'g ta'n tleiawultijig pugwelgl utann el'ta'jig Se'suseg. Ta'n tujiw ma'muniw pugwelgig mimajuinu'g eimu'tijig Se'suseg na telimaji a'tugwaqan,
“Newtejgeg na'gweg ji'nm naji se'sijio'toqol sginminn. Ge's etl se'sijio'toqol sginminn, ta's'gl eljo'ltigl tajigawti'jigtug. Mimajuinu'g pastesgmi'titl aq sisipg malqotmi'titl. Ta's'gl eljo'ltigl gun'tewaqamigeg. Ta'n tujiw sginminn poqjigwegl, gispatewa'tigl muta maqamigew gispateg. Ta's'gl sginminn eljo'ltigl ginigwejijuaqsigtug. Na ginigwejijuaqsi'g wel nigwejig aq wissuignemgwi'titl glumgl. Na gisa'tu'titl glumgl ewligwegl. Ta's'gl sginminn eljo'ltigl gelu'lg maqamigew aq wel nigwegl na'te'l. Na wel minijgl. Newt gasgiptnnaqan sginminn wejiaqal alt glumgl.”
Na tujiw telimaji, “Ango'tmug. Jigs'tmutigw ta'n goqwei gis telimuloq.”
Ta'n goqwei Se'sus getu' gina'muet
ta'n tujiw e'w'gl gina'masutiewe'l a'tugwaqann
(Matiw 13.10-17; Malg 4.10-12)
Unaqapemg pipanima'titl ta'n goqwei getu' gina'muet ta'n tujiw e'w'g'p na a'tugwaqan. 10 Se'sus telimaji, “Gjinisgam gisi ignmugsioq ns'tmu'tinew ta'n goqwei mo geitas'gtnugup aq pugwelgig mo nestmi'ti'gw ta'n ilgwenanew mimajuinu'. Pas'g gis nutmi'tip a'tugwaqan. Na jigs'tuipnig gatu mo nestmu'ti'gw na ta'n goqwei gis tluei.”
Se'sus gegnua'tuaji unaqapemg na a'tugwaqan
ta'n iga'taqewinu eljio'toqol sginminn
(Matiw 13.18-23; Malg 4.13-20)
11 “A'tugwaqan ula na telueg. Na sginminn pa na wijei aq Gjinisgam ugtwi'gatign. 12 Ta'n tujiw sginminn eljo'ltig'pnn tajigawti'jigtug na pa na wijei aq mimajuinu'g ta'n nutmua'tij Nisgaml ugglusuaqanml aq smtug Gjimn'tu gisa'laji awan'ta'sultinew na gelu'lgl glusuaqann. Negla mimajuinu'g ma gtlams'tasulti'gw aq Nisgaml ma gisi ugs'tawigwi'tigul. 13 Ta'n tujiw sginminn eljo'ltig'pnn gun'tewaqamigeg na pa na wijei aq mimajuinu'g ta'n wel'ta'suatmi'tij ta'n gase'g nutmi'tij gatu mo tetapu majulgwatmi'ti'gw. Poqji gtlams'tasultijig gatu ta'n tujiw nat goqwei amsala's'g ejigli unaqita'jig. Na tujiw puni gtlams'tasulti'tij na gelu'lg agnutmaqan. 14 Ta'n tujiw sginminn eljo'ltig'pnn ginigwejijuaqsigtug na pa na wijei aq wegla mimajuinu'g ta'n nutmi'tij gelu'lg agnutmaqan gatu wesam sespete'tmi'tij milesuaqan, giso'qon aq ta'n te's'g goqwei gisa'lgwi'tiji ulgwijultinew. Na awan'ta'suala'titl Gjinisgaml aq mo goqwei tela'taqati'gw ugjit negm. 15 Ta'n tujiw sginminn eljo'ltig'pnn gelu'lg maqamigew na pa na wijei aq mimajuinu'g ta'n nutmi'tij gelu'lg agnutmaqan aq weli gsua'tu'tij. Welgwijultijig uggamlamunual je mu atigna'sultijig aq siaw tla'taqatijig ta'n Gjinisgam tel puatg. Ta'n goqwei tela'taqati'tij pa na wijei aq glumgl ta'n teli ul minigl.”
Gtlams'tuaqan na gepme'g
(Malg 4.21-25)
16 “Mo wen wasoqwa'tug wasoqonmaqan aq oqonisgwa'tug lataqsunigtug gisna iga'tug lame'g npo'qonigtug. Awna gegupa'toq patawutigtug glaman mimajuinu'g nmitaqatitaq ta'n tujiw pisgwita'tij.
17 “Ta'n goqwei mimugwa'tas'g na neia'tas'gt'tew aq ta'n goqwei anguna'tas'g na pa na wijga'tas'gt'tew.
18 “Na to'q ango'te'n ta'n tel jigs'tmn na gelu'lg glusuaqan. Ta'n wen geggung Nisgamewei gtlams'tuaqan me' ignmuaten aq ta'n wen mo geggunmug gtlams'tuaqan gatu tl'ta'sij geggung na tujiw jigla'tuaten na apje'jg gtlams'tuaqan geggung.”
Se'sus uggwitl aq ugjignamg
(Matiw 12.46-50; Malg 3.31-35)
19 Se'sus uggwitl aq ugjignamg peita'jig negmeg gatu mo gis gigjita'gwig muta wesam pugwelgig mimajuinu'g eimu'tijig na'te'l. 20 Nat wen telimatl, “Ggij aq gjignamg eimu'tijig gujmug. Getu' glul'sgig.”
21 Se'sus telimaji mimajuinu', “Ms't ta'nig nutmi'tij Gjinisgam ugtwi'gatign aq mo elistmi'ti'gw na negmow st'ge' ngij aq njignamg.”
Se'sus naqa'toq mtugunotg
(Matiw 8.23-27; Malg 4.35-41)
22 Newtejgeg na'gweg Se'sus telimaji unaqapemg, “Ge' asoqomita'nej qospemg.” Tepita'jig ugtuluaq aq pusijig. 23 Ge's pemaqtaqati'tij Se'sus nepat. Na tel gne'geg mtugunotg iga'q. Ma'muniw ugju's'g aq tgu'g tepjo'ltijig. Ugtuluow poqji ugjupaqtoqweg. Ms't eimu'tijig nsano'qonigtug. 24 Unaqapemg el'ta'jig Se'suseg aq tugwa'la'titl. Telima'titl, “Saqamaw, gi'l na assusit, apoqnmuinen ge's mu samqwanigtug nepu'tiweg.”
Se'sus menja'sit aq ilsutg ugju'sn aq tgu'g ugjit wantaqa's'gtn. Ugju'sn naqa's'g aq tgu'g wantaqita'jig. Na tujiw qospem weli ewipg. 25 Na tujiw pipanimaji unaqapemg, “Tali gtlams'tasultioq?”
Na toqo tujiw paqalaiultijig aq jipaqita'jig. Telimtultijig. “Wen ta u't ji'nm tetuji piam melgimaji ugju'sn aq samqwan.”
Ji'nm nepilut ta'n mn'tu'l wesgweiagwitl
(Matiw 8.28-34; Malg 5.1-20)
26 Na siawaqtaqatijig aq oqwa'jig Gelasiewa'gi ta'n eteg tegpaqiw qame'g Galaliewa'gig. 27 Na Se'sus na'taqampugua'sij weltesguatl ji'nmul tleiawilitl gjigan Gelasa. Ula ji'nm wesgweiagwi'titl mn'tu'g. Gi's sa'q mo goqwei nasgmug. Mo wiguaq wesgewa'sigw gatu awna wesgowa'sit utqutaqane'gatig. 28 Ta'n tujiw nemiatl Se'susal eliet aq nutgul'pa'sit ta'n gaqamilij. Sesgwalatl, “Se'sus, gi'l na espe'g Gjinisgam uggwisl. Goqwei getu' tla'lin? Etamul, mut ugtapuliw.” 29 Ula teluet muta Se'sus gis telimaji mn'tu'g tualqa'sinew na ji'nmeg. Me' gatu gaqaisg mn'tu'g assuma'tipnn. Na tujiw mimajuinu'g gelpila'tipnn aq pija'la'tipnn laplusang gatu ula ji'nm temeg'pnn ta'n gelpiteg'pnn uggwatl aq ugpitnn, aq wesmugwap paqtaqamigtug. Nige' wigit utqutaqane'gatig.
30 Se'sus pipanimatl, “Taluisin?”
Negm teluet, “Ni'n teluisi Pugwelgig.” Ula teluet muta pugwenniji mn'tu'g pitu'gwi'titl. 31 Mn'tu'g etawaqtmua'titl Se'susal, ugjit mu lgimugsinew na ma'muniw temig elmalqe'g.
32 Gigjiw na'te'l eimu'tijig pugwelgig gulgwi'sg ta'n etl jigniga'tijig soqoqamigeg. Mn'tu'g etawaqtmua'titl Se'susal ugjit lgimugsinew gulgwi'sg ugtinneg. Na ignmuaji tla'taqatinew. 33 Smtug mn'tu'g ejiglita'jig na ji'nmul aq el'ta'jig gulgwi'sg ugtinneg. Na ms't gulgwi'sg pem'tugu'ltijig pemse'g aq nitjo'ltijig samqwanigtug. Ms't getmenetgi'g samqwanigtug.
34 Ta'n tujiw ji'nmug ta'n angweiwa'tipni gulgwi'sgi'g nemitu'tij ta'n gis tliaq smtug maita'jig aq se'sa'tu'tij agnutmaqan gjigan aq ms't ta'n tami el'ta'tij. 35 Mimajuinu'g naji angaptmi'tij ta'n goqwei gis tliaq. Ta'n tujiw peita'tij Se'suseg nemia'titl na ji'nmul ta'n mn'tu'g wesgweiat'pnig. Ula ji'nm pemgopit gigjiw Se'suseg. Gegnesit aq tetapu angita'sit. Na mimajuinu'g jipaqita'jig. 36 Na ji'nmug ta'n nuje'wa'tipni gulgwi'sgi'g telima'tiji esgwia'tiliji ta'n ji'nm teli npisip. 37 Na tujiw mimajuinu'g tleiawultijig Gelasiewa'gig pipanima'titl Se'susal ugjit jigla'silin muta jipaqita'jig. Na tujiw Se'sus aq unaqapemg tepita'jig ugtuluaq aq poqji pusijig. 38 Na ji'nm ta'n gisi npilut'p etawaqtmuatl Se'susal, “Ignmui wije'ulin.”
Gatu Se'sus telimatl, 39 “Apaja'si giguaq aq tlim gigmaq ta'n Gjinisgam gis tla'l'sg.”
Na ji'nm getloqo eliet ta'n telgi'g gjigan aq telimaji pugwenniji mimajuinu' ta'n Se'susal gis tla'lt'pnn.
Se'sus nepilatl e'pilitl aq minua'latl e'pite'sl
(Matiw 9.18-26; Malg 5.21-43)
40 Ta'n tujiw Se'sus apaja'sit qame'g qospemg pugwelgig mimajuinu'g wel'ta'suala'titl nmianew muta etli esgmala'tipnn. 41 Na tujiw ji'nm teluisit Jailus pegising Se'suseg. Niganpuguit a'sutuo'guomg ta'n eteg na'te'l. Smtug nutgul'paqjetesing ta'n Se'susal gaqamilij aq etawaqtmuatl lielin wiguaq. 42 Wipsgunatl ugtusl ta'n metlasipuna'litl je ta'pu pemi nplitl.
Ge's Se'sus pemiej pugwelgig mimajuinu'g gigjiw wije'wa'titl. 43 Na e'pit na'te'l wije'waji. Metlasipunqeg je ta'pu pusgi mal'tewiet aq gaqotg ugsulieweim mal'pale'wiliji gatu lpa mo wenn gisi npiligugul. 44 Na etepnatl Se'susal aq sama'tuatl ugpisan pitu'gunn. Smtug naqa's'g ta'n tel mal'tewiep. 45 Se'sus pipanimapni, “Wen gi's sama'lit?”
Ms't wen petgwasit aq Pie'l telimatl, “Saqamaw, gi'l na assusit, pugwelgig mimajuinu'g gigjipugutasgig. Etug nat wen pet samtesgasg.”
46 Gatu Se'sus teluet, “Geji'g nat wen sama'lip muta ml'gigno'tim tewiaqap ni'neg.” 47 Na e'pit geitoq ma gisigasigw ta'n tel gisi npisip. Na tujiw poqji neng'tesing. Eliet Se'suseg aq nutgul'pa'sit. Telimatl Se'susal aq igtigi tal gi's wet sama'lin aq smtug gisi npisit. 48 Se'sus telimatl, “Tu's ta'n teli gtlams'tmn na weji npisin. Nige' lietes wantaqo'ti'gtug.”
49 Ge's Se'sus etlewistoq na pegising ji'nm na'te'l. Wejiet Jailus wiguaq. Telimatl Jailusal, “Gtusaq nepgaq. Mut lgowaqana'law nujigina'muet.”
50 Gatu Se'sus nutg aq telimatl Jailusal, “Mut jipasiw. Pas'g gtlams'tasi aq gtus ila'sitew.”
51 Ta'n tujiw Se'sus pegising Jailus wiguaq mo wenn ignmuagul pisgwa'lin pas'g Pie'lal, Sa'nal, Ji'mejal aq mijua'ji'j ungi'gug. 52 Na mimajuinu'g ta'n eimu'tijig Jailusal wiguaq atgitemultijig aq mesgo'ltijig ugjit mijua'ji'jl. Se'sus telimaji, “Mut gaqiemtmutinew, na mijua'ji'j mo nepmug pas'g nepat.”
53 Na ms't wesgewe'wa'titl muta gejia'titl mijua'ji'jl nepmlita. 54 Se'sus wesua'latl mijua'ji'jl ugpitng aq telimatl, “Mijua'ji'j, mn'ja'si.” 55 Na mijua'ji'j apaji mimaju'et aq smtug menja'sit. Se'sus igtigi telimaji nat goqwei smug. 56 Ungi'gug sigti paqalailiji gatu Se'sus telimaji, “Mut tlimanew wenn ta'n gis tliaq.”