3
Ekaloesiyaw kupay mabaygal
Ina mina yangukudu kedha, mabayg nga ubin miziz nuy yoewthaw zagethaw kuyku mabayg, na kapu ubilnga mabaygan nan ayman Kedha mabayg ngaru mina mabayg gegeyadhoeginga mabaygaw purkanu. Matha urapun ipilayg nuy, nungu ngara pudhamay ngaru balbayginga, mina mabayg. Adhaz mangayzi mabayg nungu lagiya muy thayan. Wara kedha nuy ngaru mina ngurpay mabayg. Koey guruk woeni mabayg lawnga, komal ngoenakap mabayg lawnga, ngaru gabu ngoenakapul mabayg. A nuy lawnga koey ubilayg bokadhzoepupa. Nuy ngaru balbayginga danal poethaypa nungu ipi kazil a nungu kazil ngaru kurusipagemipu, koeyma apasin nubepa mabaygoepa.
Mabayg nga nanga nuydh nungu buway gegeyadh danal poethaypa, nuydh midh paru danal poethaypa Awgadhaw ekaloesiya? Wara kedha, mabayg nanga kayn garthi thayan, nuy yoewthaw kupay zagethoepa matha ngoedhagidh lawnga, nungungu gamu dhub yoewruyle a wati kuthoengu gasamoeyle, matha kedha Sathanan adhathoeyay midh nanga. Kay paypa kulay nuyn Sathana mulupa thayadhin daparngu.
Matha ekaloesiyaw mabaygaw purkanu lawnga balbayginga, ekaloesiyaw kuyku mabayg ngaru lak kedha balbayginga azaz mabaygaw purkanu, nungungu azirngu gasamoeyle, Sathanan doegamoenu oerayle.
Ekaloesiyaw ibupuydhay mabaygal
Ekaloesiyaw ibupuydhay mabaygal lak kedha ngaru mina mabaygal, ngoelkay mabaygal lawnga, koey umal ngukiw woenil mabaygal lawnga, kunubur mabaygal lawnga. Thana ngaru koey ridhanga mina yoepathaman Awgadhaw yakamayzi ngurpaynu, wara wakay thoemamayginga. 10 Thana mamu nuthan, imaypa kedha thana zagethoepa balbayginga lawnga midh. 11 Thanamun ipil lak kedha ngaru balbayginga thanamun igililmaynu, yabu lumayginga, a imul poethayginga, koey guruk woenilgal lawnga. Thana ngaru kapu akasizi mabaygal mura zagethoepa.
12 Ekaloesiyaw ibupuydhay mabayg nanga ngaru matha urapun ipilayg a nuy ngaru nungu ipi kazil balbayginga danal poethaypa, nuy thanamun kuyk. 13 Mabaygal ngaya nanga mina Awgadhaw ubilnga ayimpa, thana bangal balbayginga mabaygaw purkanu, Awgadhan bangal ridh palane thanamun, a mina yoepathaman Yesu Kerisoniya muynu.
Mari doegam igililnga midh
14 Ngath ngibepa kedha thonara thusi palan, ngaw ubilnga kedha ngay bangal senawki ngibepa a ngoeba bangal kalmel thanurmoene. 15 Kasa kay kedha, ngath nanga nidhan, wa in nubi thusi ngibepa ngulayg poelaypa kedha, ngalpalpa mina pawa midh Awgadhaw buwaynu. Ngi ngulayg Awgadhaw buway ngaru koey ridhanga, pathidhayginga, ngoedhe ubar kag a samay kag, kuyk pathidayginga. Koey puridharalnga kaday sipa, nungu ngurpay zagethoenu muynu kuyk nuy igilaw Awgadh, a nungu ngurpay matha ngoedhagidh.
16 Awgadhaw pawa nanga mina koeyza a nanu pawa muynu imayginga.
Wa, Yesu Keriso nuy nungu geth yakamaydhin.
Kakal kedha nuy ngalpan gamu aymoedhin,
Maygi Mari lak ngalpa ngulayg palaydhin,
a angelal nuyn imadhin.
Nungu maygi ya lak maw tharaydhin mura po gubaw gizuya.
Nuyn mina yoepathamadhin nubi apa goewanu,
kalanu nuyn kadaypa madhin koey poerapoeralayg.