10
Ɔkákiná Ɩwɩ Atosunáhɛ́
(Mateo 19:1-12; Luka 16:18)
Yesu lɔ́kʋsʋ́ tsú ɩnʋ yɔ́ Yudea ɔmátɔ́, Yordan ntsu ɔbɩn. Ɔdɔm bɛtrá befia bomlí mʋ, ɔlɛtrá suná amʋ́ atɔ́ fɛ́ alɩá ɔtɔbwɛ́ yáɩ́.
Farisifɔ akʋ bɛba mʋ wá, bʋdekléá bɔ́sɔ mʋ kɩ. Mʋ́ sʋ bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Anɩ Mbla lɛha ɔkpa ánɩ́ oyin ɔbɛ́talɩ́ kíná mʋ ka?”
Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nkálɩ anɩ náin Mose lɔ́wa mbla há mlɩ?”
Bɛlɛ mʋ ɔnɔ́ bɛɛ, “Mose lɛ́ha ɔkpa ánɩ́ oyin ɔwánlɩn ɔkákiná ɔwʋlʋ́ pʋkina mʋ ka.”
Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ klʋntɔ-odwin sʋ́ Mose lɔ́wanlɩ́n mbla ánfɩ há mlɩ. Tsú brɛ́á Bulu lɛ́lɛ ɔyɩ́ á, ɔtsɩ mʋ́a oyin ɔ́lɔbwɛ. Ɩ́nɩ sʋ oyin obótu sí mʋ sɩ mʋa mʋ yin yɛ́mantá mʋ kasʋ, amʋ́ abanyɔ́ bɔ́bwɛ ɔyʋlʋ́ʋ kʋlɛ nɩ. Bʋtráa bʋmegyí abanyɔ́, mboún babwɛ́ ɔbakʋ́lɛ. Ɩ́nɩ sʋ ahá ánɩ́ Bulu labwɛ́ amʋ́ ɩkʋlɛ a, ɔhaa mámaɩ́n amʋ́ abasʋ.”
10 Brɛ́á beyinkí ba wóyítɔ́ a, Yesu akasɩ́pʋ́ amʋ bɛtrá fɩtɛ́ mʋ asʋ́n tsú asʋ́n ánfɩ ɩwɩ. 11 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ oyin okíná mʋ ka láyétsiá ɔtsɩ bámbá á, alatɔ́ mbʋa. 12 Alɩ kɛ́n nɩ́ ɔtsɩ okíná mʋ kulu láyétsiá oyin bámbá á, alatɔ́ mbʋa nɩ́.”
Nyebí Yulá
(Mateo 19:13-15; Luka 18:15-17)
13 Aha akʋ bɛkpa nyebí ba Yesu bɛɛ, ɔpʋ́ʋ ɩbɩ dɩnka amʋ́sʋ́, támɛ mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɔwa ɩyɩn wá amʋ́. 14 Brɛ́á Yesu lówun a, ɔblɔ́ lɛkɩtá mʋ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa akasɩ́pʋ́ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩha nyebí ámʋ ɔkpa abʋba mɩ́ wá. Mlɩmátin amʋ́ ɔkpa, tsúfɛ́ ahá ánfɩ odu bʋ́ Bulu iwíegyí ámʋ nɩ. 15 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Ɔhá ánɩ́ ɔmɔhɔ Bulu iwíegyí amʋ fɛ́ kebi á, omóowie mʋ́tɔ́.” 16 Mʋ́ʋ́ ɔlɛlatá amʋ́ pútá, pʋ́ ɩbɩ dɩ́ndɩ́nka amʋ́sʋ́, oloyulá amʋ́ á.
Atonyahɛ́ Ɩwɩ Atosunáhɛ́
(Mateo 19:16-30; Luka 18:18-30)
17 Brɛ́á Yesu lɔ́pʋ ɔkpa ɔyɔ́ á, oyin ɔkʋ lɛ́srɩ́ ba bɛda akpawunu mʋ ayabitɔ fɩ́tɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Osunápʋ́ yilé, ntɔ nɔ́bwɛ asa nénya nkpa ánɩ́ ɩtamatá?”
18 Yesu lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ntogyi sʋ́ fʋdɛ mɩ́ tɩ ɔha yilé? Ɔhaa mégyí ɔha yilé, nkɛ́tɩ Bulu nkʋlɛ. 19 Yɛ́ɛ fʋyin Bulu mbla ámʋ dodo? Ɔbɛ́ɛ, mámɔ ɔha, mátɔ mbʋa, máwi atɔ́, máka asʋ́n dɩ́nká fʋ́ básʋ́, másisíi ɔha, bu fʋ́ sɩ́ mʋa fʋ́ yín.”
20 Oyin ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Osunápʋ́, tsú mɩ́ nyebitɔ ɔpá ndɛ ɩ́nɩ fɛ́ɛ́sʋ́ gyí.”
21 Yesu lɛ́kɩ mʋ díín, mʋ asʋ́n lɔwa mʋ ɔdwɛ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɩlasí tokukʋlɛá fɔ́bwɛ. Yɛfɛ fʋ́ ɩwɩsʋ atɔ́ fɛ́ɛ́, afʋye kɔ́ba amʋ ha ahiánfɔ, mɛ́nɩ fénya siadɩɛ ɔsʋ́sʋ́. Fɔbwɛ́ mʋ́ tá á, ba afʋbobuo mɩ.” 22 Brɛ́á oyin ámʋ lónu asʋ́n ánfɩ á, ɩwɩ lowu mʋ. Mʋ́ sʋ ɔlɛnatɩ́ díín, tsúfɛ́ ɔhɩ́ɛ́ ɔbʋ atɔ́.
23 Yesu lɛ́kɩ bomlí, ɔlɛbláa mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɩbɛ́hɩɛ wá ɔnlɩn asa ɩwɩ onyapʋ́ obówie Bulu iwíegyí ámʋtɔ!”
24 Brɛ́á akasɩ́pʋ́ amʋ bonu asʋ́n ánfɩ á, ɔnɔ́ lobwie amʋ́. Támɛ Yesu lɛ́labláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ abí, Bulu iwíegyí ámʋtɔ wie ɩbɛ́hɩɛ wá ɔnlɩn! 25 Ɩlɔpɔn ha kpɔ́sɔ́ ánɩ́ ɔbɔ́tsʋn ɔbɩn-atɔ ɔbɔ́tɔ́, dʋ́n ánɩ́ ɩwɩ onyapʋ́ obówie Bulu iwíegyí ámʋtɔ.”
26 Asʋ́n ánfɩ lɛha ɔnɔ́ lɛhɩɛ bwíé amʋ́. Mʋ́ sʋ bɛfɩtɛ́ aba bɛɛ, “Mʋ́mʋ́ ma mɛɛ Bulu ɔbɔ́hɔ nkpa?”
27 Yesu lɛ́kɩ amʋ́ díín, ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Tɔ́á ɩdʋn nyankpʋsa bwɛ mɔdʋ́n Bulu, tsúfɛ́ Bulu mʋ́ tɛtálɩ́ bwɛ́ tógyítɔ́.”
28 Mʋ́ʋ́ Petro lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Yɛ́ɛ anɩ mʋ́ anɩlasí tógyítɔ́ tswɩ bobuo fʋ o!”
29 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Ɔhagyíɔha ánɩ́ olesi mʋ wóyí, mʋ apíó, mʋ sɩ mʋa mʋ yin, mʋ abí ntɛ́ɛ mʋ ɔsʋlʋ́ʋ ɔmagyáa, mɩ́a mɩ́ asʋn wankláán ámʋ sʋ á, 30 ɔbɛ́lanyá mʋ wóyí, mʋ apíó, mʋ ayín, mʋ abí pʋ́ mʋ agyapadɩɛ ámʋ odu tsé lafa séi. Bɛ́dɩnká mʋsʋ ɛ́ séi, támɛ obénya nkpa ánɩ́ ɩtamatá brɛ́ ámʋ́ʋ́ ɩbá ámʋtɔ. 31 Támɛ agyankpapʋ tsɔtsɔɔtsɔ bɛ́ba bemlí amapʋ, amapʋ ɛ́ bɛ́ba bemlí agyankpapʋ.”
Yesu Lowu Ɩwɩ Asʋ́n Blɩ́ Otse Saasɩ
(Mateo 20:17-19; Luka 18:31-34)
32 Yesu mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɔpʋ ɔkpa bɔyɔ́ Yerusalem wúlutɔ, Yesu gyánkpá. Ɩlɔwa amʋ́ wánwan, ifú lɛkɩtá ahá ámʋ́ʋ́ bʋbuo amʋ́ ámʋ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛkpa akasɩ́pʋ́ dúanyɔ ámʋ ya ɩtsɛ́tɔ́, ɔlɛtrá bláa amʋ́ tɔ́á ɩbɛ́ba mʋsʋ. 33 Ɔbɛ́ɛ, “Mlɩnu! Nɩ́ awíé Yerusalem a, bɛ́lɛ mɩ́, Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ánfɩ há Bulu igyí ahapʋ́ dɛhɛn pʋ́ Mose mbla asunápʋ́. Bɛ́ha mɩ́ lowu ɩpɔ́n, pʋ́ mɩ́ wá ahá ánɩ́ bʋmegyí Yudafɔ ɩbɩtɔ. 34 Bɔ́bwɛ mɩ́ ahinlá, tú atsʋnɔ́ wʋ́lɩ́ mɩ́, nwɛ́n mɩ́ mplɩ, mɔ́ mɩ́, támɛ ɛkɛ sáásɩ́ a, Bulu ɔbɔ́kʋsʋ́a mɩ tsú afúlitɔ.”
Ɔhandɛ Osúm Mʋ Aba
(Mateo 20:20-28)
35 Sebedeo abí Yakobo mʋa Yohane bɔkpʋkpɛ́ mantáa Yesu bláa mʋ bɛɛ, “Osunápʋ́, anɩdékléá fʋbwɛ́ɛ tɔkʋ ha anɩ.”
36 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́fɩtɛ́ amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ntɔ mlɩdéklé mlɩaa mbwɛ́ɛ ha mlɩ?”
37 Bɛbláa mʋ bɛɛ, “Ha anɩtɔ ɔkʋlɛ otsia fʋ́ gyɔpɩsʋ, ɔkʋlɛ ɛ́ otsia fʋ́ bɩnasʋ brɛ́á Bulu ɔwá fʋ́ numnyam.”
38 Támɛ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩméyín tɔ́á mlɩdɛ́kʋlɩ́! Mlɛ́talɩ́ wun ɩwɩɔsɩn ámʋ́ʋ́ nɛbá bowun amʋ, ntɛ́ɛ mlɛ́talɩ́ wú lowu ámʋ́ʋ́ nówu ámʋ?”*
39 Bɛlɛ mʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ, “Ee abɛ́talɩ́.”
Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlówun ɩwɩɔsɩn ámʋ́ʋ́ nɛbá bowun amʋ, wú lowu ámʋ́ʋ́ nówu ámʋ ɛ́, 40 támɛ mma túmi ánɩ́ nɛ́lɛ ɔhá ánɩ́ obétsiá mɩ́ gyɔpɩ ntɛ́ɛ bɩnasʋ. Alɩ otsiákpá anfɩ mʋ́ ɩda gyo ahá ámʋ́ʋ́ Bulu lalá ɩnʋ yáɩ́ há ámʋ.”
41 Brɛ́á akasɩ́pʋ́ idú atráhɛ amʋ bonu asʋ́n ánfɩ á, Yakobo mʋa Yohane ɩwɩ lɔ́wa amʋ́ ɔblɔ́. 42 Yesu lɛ́tɩ amʋ́ fɛ́ɛ́ ba mʋ ɩwɩ wá, ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩyin ánɩ́ ahá ánɩ́ bʋtobú amʋ́á bʋgyi ɔmátɔ́fɔsʋ agyípʋ́ bʋtɛhɩ́ɛ́ amʋ́ ahá, amʋ́ ahandɛ ɛ́ bʋtenyá túmi amʋ́sʋ́. 43 Támɛ mlɩtɔ mʋ́ á, ɩmába alɩ. Ɔhá ánɩ́ odekléá ɔbɔ́bwɛ mlɩtɔ ɔhandɛ ɔbwɛ́ɛ mlɩ fɛ́ɛ́ ɔkpábi. 44 Nɩ́ mlɩtɔ ɔkʋ ɛ́ dékléá ɔbɔ́bwɛ mlɩ nkpá ogyápʋ a, ɔbwɛ́ɛ mlɩ fɛ́ɛ́ ɔkpábi. 45 Tsúfɛ́ mɩ́, Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ánfɩ ɛ́ mmɛba mbɛ́ɛ, bʋsúm mɩ́. Ahá osúmkpá nɛba, ampʋ mɩ́ nkpa hɔ ahá tsɔtsɔɔtsɔ nkpa.”
Ansibi Obwiepʋ́ Ɔkʋ Ɩlɔ Tsa
(Mateo 20:29-34; Luka 18:35-43)
46 Boyówie Yeriko wúlutɔ. Brɛ́á mʋa mʋ akasɩ́pʋ́ pʋ́ ɔdɔm kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ámʋ́ʋ́ bʋbuo mʋ amʋ bʋdɛdalɩ ɩnʋ á, bowun Timeo mʋ bi Bartimeo. Mʋ ansíbi labwíé, otsie ɔkpatɔ ɔdɛ atɔ́ kʋlɩ́. 47 Brɛ́á olonu ánɩ́ Yesu Nasaretyin amʋ dɛ́tsʋ́ʋn a, ɔlɔwa kplʋ́n bɩ ɔbɛ́ɛ, “Anɩ Wíe Dawid mʋ na Yesu, wun mɩ nwɛ!”
48 Amʋ́tɔ́ ahá tsɔtsɔɔtsɔ bɔkplʋ́n wa mʋ bɛɛ, ɔkpá ɔnɔ́ bun, támɛ mʋ mʋ́ ɔlɛlakplʋ́n dʋn alɩ ɔbɛ́ɛ, “Anɩ Wíe Dawid mʋ na, wun mɩ nwɛ!”
49 Yesu lési lɩɩ́, ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩtɩ mʋ ha mɩ.”
Bokpolí ansibi obwiepʋ́ ámʋ, bɛbláa mʋ bɛɛ, “Fʋ́ klʋn ɩdɩ́ fʋ́ asɩ, afʋkʋsʋ ba. Ɔdɛ fʋ́ tɩ!”
50 Ɩnʋ oyin ámʋ lɔ́tswɩ mʋ ɔsʋ́sʋ́ atadɩɛ tsálɩ́fwɩ́, wáan kʋsʋ́ ba Yesu wá.
51 Yesu lɛ́fɩtɛ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ntɔ fʋdeklé fɛɛ mbwɛ́ɛ ha fʋ?”
Ɩnʋ ansibi obwiepʋ́ ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Osunápʋ́, ha mɩ́ anwun atɔ́!”
52 Ɩnʋ Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Natɩ, fʋ́ hógyi latsá fʋ́ ɩlɔ.”
Ɩnʋnʋ mʋ ansíbi lobwií, ɔlɛkplá buo Yesu.
* 10:38 Mlɛ́talɩ́ wun ɩwɩɔsɩn ... wú lowu ámʋ́ʋ́ nówu ámʋ? Ntɛ́ɛ Mlɛ́talɩ́ nu ntá nɛba bonu ntɛ́ɛ há bɔ́bɔ mlɩ asú ámʋ́ʋ́ nɛbá bɔbɔ ámʋ?