5
Usasa ta irari.
Eto ungo God ta osa ari meniundi avoeto God ta ari avo hamo eto evujo. Eto Keriso na ungotena osa ue hamo amita avo God ta degi pene mune te avo ikitinu God na kito tunga javotoho ena avoeto ungota osa ari amina ungo titi jigoja evujo.
Eto ungo God ta embomeni avoeto tiha pahia, oine sasapura uje neite neite amina ungota irari javotoho avoeto ke sasapura eremina ungota degi mane ereto pajiresuja. Eto nei ke tongopa ganini sasapura ainge amo ungona mane jigama aisova te God ta degi osa jakeka ari ta ke avo pere evujo. Eto ungo kogova amo tiha paiha embo eto ari sasapura ari embo eto donda uje isapamane ari embo (amo donda na amita god euja) eto embomeni aingeko amina Keriso ta titi jigari ta mane toreto God ta degi hotari umbasora. Eto God ta ke agi ae ue ari avo ari embo ta degi God na tumo pajire be aisuja, avoeto embo amuna ungo ari sapura ainge ava ke sokova na jo kajasuja embo amita ke mane ingesova te embomeni ainge avo tovujo eonga tinheto irore. Eto ungo matu mume ta irari embomeni rate Bada ta embomeni ueva amina usasa ta toritava, avoeto usasa ta embomeni ta ari umbuto mitirovo usasa ai ta amo be javotoho ekasuja amo ke sokova ai ta irae, ke be ari eto javotoho ari eketija avo tambasova 10 avoeto ari deirami avo Bada na kito tunga javotoho aisuja avo pere evujo. 11 Eto mume ta ari amo be ambu avoeto ari ainge mane aisova te tovujo. Eto ari sapura evu araha ta puvurou embomeni kiore. 12 Eto enana ta ari ondikari ta eora amo me kiari ta ari avoeto amita ke ijie me kiaetera. 13 Eto ari tapa umbuto usasa ta iketo kiora amo ari amita tombu hajire be avo kiora. 14 Amo usasa amina eoi ari tapa usasa euja amita ke amo einge kajari mitia, “Umo evari embo, amburari ta eto erao Keriso na no hamo ta gaitirou usasa aisuja”. Ke ainge mitia 15 avoeto irari ungota avo simba evujo, ungo kiae kiae embomeni mane ra, ungo kiari embomeni ra, irivujo. 16 Eto iji eha sapura avoeto ari jajavotoho deirami aisova avo jombure evujo. 17 Eto ungo uta irae embomeni na arako avojo te Bada na ungo do avo uje ere uo avo jombure evujo. 18 Eto ungo jae indito kava aisova amina ungo sapura aisuja avoeto ari avo toto Ahihi Otohu na ungo titi jigoja simba evujo. 19 Eto ‘psalms’ God ta ke ta kajari mitia amite eto haveni ototohu amite amita ke umbuto ke mine ara ijie jo tapa na Bada jakeka ijie evujo. 20 Eto Bada Iesu Keriso ta javota donda tapa eto ari tapa avoeto God Mamo ta degi osa evujo.
Ivu te ae te ta ke.
21 Eto ungo Keriso Otohu ere ova avoeto agi mine ara evujo. 22 Eto ungo airi na Bada ta ke agi eova ainge nombo ungota ipone ta ke agi evujo. 23 Eto Kerisona hamo amita na ekalesia orekena avoeto titi jigiuja ainge nombo ungo ipone na airi titi jigivujo. 24 Avoeto ekalesia na Keriso ta ke agi euja ainge nombo ungo airi na ipone ta ke agi inono ta evujo. 25 Eto ungo ipone ta degi erena, eto Keriso na ekalesia osa eto hamo amita avo ikitie ambuna ainge nombo ungota airi osa evujo. 26 Eto Keriso na amita duru javotoho eto amita bapataito ari umo amina amita ekalesia egeto hande javotoho be God ta degi ikena. 27 Eto ainge ena amo amita ekalesia amo sago kiari javotoho be sapura tongopa tapa irae donda javotoho be avo nau hande ra ijie umbuna. 28 Eto embo na ae osa euja amo hamo amita avo osa euja avoeto ungo embo na hamo ungota osa eova ainge nombo ungota airi osa ava erena. 29 Eto ungo kogova amo embo na hamo tohota avo uje ae ari iraerate embo tapa na totohota hamo osa ue indari indie simba eora, eto ari ainge nombo Keriso na amita ekalesia simba euja. 30 Eto ungotena amo Keriso ta hamo amita utukoho hamo uhu ra. 31 Eto God ta ke kajari ta amo ke einge mitia, “Eto embo na avoembo amita emamo toto pambuto ae ga kajueto amiga bisi vahai aisuja” 32 ainge mitia te na kogona amo Keriso te amita ekalesia te ta timu hatirari ke rate 33 avo pere mane rate ungo ipone na hamo ungota osa eova ainge nombo airi osa ururovo airi na ipone tumota aisora amita ke ra.