2
Koto ekina꞉ta꞉ yaka hone witolota꞉ ika꞉ pukima꞉ ka꞉nda꞉ homaapa꞉na꞉ pao na ipulueke hone ua꞉me. Pa ekipeke I̱ma꞉ ika꞉ pukima꞉ ka꞉nda꞉ homa꞉ tiawa꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ ma꞉nda꞉ epima꞉ I̱ ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉ tiaalo pia꞉pe. Ota꞉ mo hande ika꞉ pukima꞉ ka꞉nda꞉ homawa꞉ tapake homeke yolo pia꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ I̱ma꞉ koto tameiya꞉ tapaowa꞉me. Pa ekipeke I̱ma꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ a꞉pa yaka ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉ tiaapeke ya꞉la꞉ tapakema꞉ kone I̱ puki ka꞉nda꞉ma꞉ homo tiaaseme laa laapa꞉na꞉ alo pua꞉me. I̱ma꞉ hone witolota꞉ I̱ ta꞉na꞉ma꞉ homolo dina꞉ta꞉ iki paeyao make ta꞉na꞉ma꞉ homelememe. Iki pa꞉ta꞉ tameiya꞉ tapaowa꞉ta꞉ yaka puki ka꞉nda꞉ tieke pitolo hata꞉ tanda tieke pia꞉me. Kutupa e̱ wopu loa꞉me. Mo tameiya꞉ tapaowa꞉ ekina꞉ teketa꞉ ika꞉ puki ka꞉nda꞉ma꞉ homaaluekema꞉ na pua꞉pate ikana꞉ma꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homoloeki hone uemena꞉yeke pua꞉me.
Hoke hau pa꞉la꞉ halina꞉ hoke hau paeyaasa꞉eki
Ma꞉nda꞉ epima꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ puki ka꞉nda꞉ma꞉ homa꞉ tiaeya꞉ ekita꞉ ipikana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ na pia꞉pate iki paeyao pa꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ putupa kia꞉me alome. Koto ka꞉nda꞉ putupa kia꞉me pi alo ekita꞉ I̱ma꞉ mo some lombei piki tupa꞉ hando lapeke yeke alome. Iki wopuma꞉ hande some dupiki tupa꞉ panisi peaeme ekita꞉ ana꞉e. Ameta꞉ epeke ekita꞉ mo somema꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homolo hata꞉ Ketiso mina꞉pa꞉laapa꞉na꞉ iki paeyaoma꞉ ipika꞉ hoke hau pa paeyao epeke hau pina꞉ sutiaapa꞉peke ya꞉la꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ ika꞉ pukima꞉ homelemeeki ota꞉ peneme yaapa꞉peke laa honke alome. I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ koto tameiya꞉ tapaowa꞉ ekita꞉ I̱ma꞉ mo hande la handa꞉la꞉eki kua꞉ ekita꞉ ikana꞉ma꞉ ekipa bepolaalimipe la handuluekema꞉ pua꞉me. Kutupa ikana꞉ma꞉ta꞉ hoto paeyao yaka alo ekimanu koto kone opua pilimio la handuluekema꞉ pua꞉me. 10 Ikana꞉ma꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ pa꞉la꞉eki pa paeyawaemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ma꞉ make pa paeyawalueke. Ma꞉nda꞉na꞉ pa paeyaapeke ekita꞉ I̱ma꞉ pa paeyaapeke ya꞉la꞉me hone ua꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ iki hoeyaapa꞉na꞉yeke I̱ma꞉ Ketisona꞉ leke popelekena꞉ hata꞉ pu halome. 11 Kutu pu halo ekina꞉ teketa꞉ mo Sadanima꞉ niki bepolaama꞉na꞉ loa꞉me. Pa ekipeke nikana꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ hoke hone pambao ula꞉eki manuta꞉ amba꞉ hone uluma꞉me.
Poloma꞉ Dotoa꞉si da pa꞉ta꞉ta꞉ hone ka꞉nda꞉ma꞉ homeekeeki
12 I̱ mo Dotoa꞉si da pa꞉ta꞉ Ketisona꞉ Pi Seliapo waluekema꞉ opolo puaata꞉ koto pa꞉ta꞉ pokolo pua꞉ eta꞉ mo Tekehalima꞉ amba꞉ pota꞉ wiayekeeki handa꞉ ua꞉me.
13  Pate I̱ta꞉ pomo tieke pia꞉me. Pa ekipeke nika꞉ kame Taitasita꞉ na handa꞉ u hao loa꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ I̱ma꞉ta꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ A꞉taloe laa mo Ma꞉sedonia nane poa꞉me.
Ketiso pa꞉ta꞉ yama꞉ bepolaapa꞉pekeeki
14 Kutu pua꞉pate Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae lomana꞉e. Pa ekipeke Ketiso pa꞉ta꞉ apa꞉tao haloma꞉ ekima꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ nikita꞉ Ketisona꞉ bepolaala꞉ ekima꞉ta꞉ dipula wanda꞉hali leke sama꞉ titina꞉ hatuku pu hala꞉me. Mo Ketiso hone wita꞉la꞉ ekita꞉ Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ yama꞉ e pokolo hata꞉ mo hande totopopiki ale putu pa꞉la꞉ tupa꞉ kenke honiki paeyao pa꞉ta꞉ putu pa꞉la꞉me. 15 Nikita꞉ mo hande Ketisoma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hala꞉la꞉ totopopiki alema꞉ handoloma꞉me. Koto aleta꞉ mo da꞉taasa꞉ wanda꞉hali make alu pa꞉la꞉ wanda꞉hali anka꞉lopuna꞉ putupu hala꞉ alema꞉ handoloma꞉me. 16 Mo alu pa꞉la꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ta꞉ wanda꞉hali lu homaasa꞉ tandepeke punkupiki alema꞉ handa꞉la꞉me. Pate mo detena꞉yeke pa꞉ta꞉la꞉la꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ta꞉ mo wanda꞉hali da꞉taapeke ya꞉la꞉ totopopiki ale ipula꞉ ekima꞉ handa꞉la꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ dupiki ka꞉nda꞉piki e pokaaluekema꞉ta꞉ epita꞉ ana꞉ pa꞉la꞉pe. 17 Nikita꞉ mo hande mandane wanda꞉halima꞉ Koda꞉na꞉ pita꞉ mo bisinisi pea꞉peke alesiki leke pu haleme tupa꞉ na pu haloma꞉pate Koda꞉ma꞉ niki tapaala꞉ ekina꞉ta꞉ nikita꞉ Ketisona꞉ e pokaasa꞉ haliweki hata꞉ ipika꞉ pita꞉ Koda꞉na꞉ leke popelekena꞉ tikitiki yao poko haloma꞉me.