3
Olde tang blo yupla
Mai gud sospamle, no ariap po kam tisa blo dem wod blo God bikoz yupla sabe, mipla uda tise ol pipol demkain, God i go zaze mipla wea nadakain mo strongwei den wiskain em go zaze ol nada pipol. Wa, i mina tru, ebribodi prom yumpla meke tumas rongting. Eni pipol uda olde tang blo dempla, ol gad gudsens lo laip blo dempla ane dempla sabe wiskain po kontrol demplaselp.
Wa, ip yumpla pute wan aian kroswei insaid maut blo os po mekem go wea yumpla wandem po go, yumpla ken stia dat os po wagbaut go diswei ane datwei. Seimkain wase dem big seilbot. Dem bot i nadakain big, bat wen da kapten i wande tane da bot po go wea em wande go, em tane da stia ane da smol rada de andanit da bot i tane da big bot, nomata da win i nadakain blou. Wa, seimkain tu, da tang i smolpat blo da bodi, bat em ken meke big tok, ane meke mina nadakain big trabol.
Wa, mina big bus eria blo ol tri i ken ban prom smol lait blo paia wea sambodi i bin laitem. Ane da tang i nadakain dedli poizin wea bodi blo yumpla. Da tang i wase paia. Ane dat paia wea i kamaut prom el, i ken sprede ol nugudting ebriwea wea laip blo yumpla ane damiz yumpla laip.
Wa, pipol i ken kontrol ane teime olkain wail bus animal, olkain pizin, olkain sneik ane lizad ane olkain pis tu, ane pipol i stil mekem. Bat ebridem pipol i kan kam bos blo da tang. Da tang i gad mina dedli poizin, nobodi i ken kontrol em.
I da seim tang wea yumpla i eso po BosLod blo yumpla ane PapaGod, ane wea da seim tang yumpla spik ol kers po daune ol pipol, uda God i bin mekem wea imiz blo emselp. 10 Wa, i prom da seim maut i kamaut eso ane ol kers. Mai sospamle, diswan i no rait. Diswan i rong. 11 Seimkain, spring i kan lego go ausaid solwata ane preswata wantaim! 12 Ane, wangai tri i kan sake prut blo manggo o greipbain i kan sake wangai prut! Wa, seimkain tu, solwata spring i kan lego go ausaid preswata!
Gudsens i kam prom God
13 Uda prom yupla i gad prapa gudsens? God i wande yupla po yuze dat gudsens ane prapa sabe po sestaman ol samting. Den yupla ken soe da gudwei wea laip blo yupla. So ip yupla gad gudsens den yupla mas meke ol gudsamting ane no meke yuplaselp big ane no bloubaut yuplaselp po demting wanem yupla i bin mekem. Gudpasin i kamaut prom gudsens wiskain God i wande yupla po mekem. 14 Bat ip yupla gad nadakain zeleswei ane mata tingbaut wanem at blo yupla i wandem, wa, prapa no blou wiskain sens yupla gad. Bambai yupla go blape yuplaselp ane go spik da tru mesiz blo God wea rongwei. Diswan gobi prapa nugud lai nau. 15 Demkain sens i no kamdaun prom de antap eben. Bat diskainwei i blo dis wold, ane i no meke ol samting wiskain God i mekem. Diskainwei i kam prom Satana emselp. 16 Wa, ol pipol uda zeles ane mata tingbaut demplaselp, yupla go luk demkain pipol i go wantaim meke ol trabol ane ebridem olkain nugud samting.
17 Bat da gudsens wea i kam prom God, i prapa klin nogad no dati, i meke gudpren wea ebribodi, i mata lisen, i mata meke gudpasin, i ebritaim mas soe sorewei po ol pipol, i mata meke ol samting wea gudat, i ebritaim trite ebribodi seimkain ane i no daune ol pipol. 18 Ane dem pipol uda meke pis wea dem nada pipol, dempla wase sid wea i gro wea prapa gud graun, ane da sid i gro kam plant, ane da plant i go sake plenti gud kaikai. So wen dempla meke gudsamting po pipol, olkain gudting i go kamaut.