4
Kristus eman sia musti moris neon ida, hanesan isin lolon mesak ida
Haꞌu ktama bui tiꞌan tan kalaꞌo haꞌukaan Naꞌin Niakaan serwisu. Oras neꞌe, haꞌu kfoo lia tateꞌan nebee emi bele hatene oin nunabee ita musti moris tuir Naꞌi Maromak beer, tan Nia mak bolu ita dadi baa Niakaan ema. Ita musti moris haraik aan, no moris furak baa malu. Ita musti heti neon hodi haduni malu. Kalo ema ida buka lia no ita, ita keta rai hirus. Ita harui aan makaꞌas nebee moris dame malu, tan Kmalar Lulik kesi libur ita tiꞌan. Hodi nunia, ita hotu-hotu dadi mesak ida hanesan Kristus isin lolon duꞌuk. Ita hotu-hotu simu Kmalar Lulik mesak ida. Ita hotu-hotu moos haloon baa Maromak mesak ida, tan Nia mak bolu ita hotu-hotu dadi baa Niakaan ema.
Itakaan Naꞌin, mesak ida.
Ita fiar baa dalan mesak ida,
nebee ita bele kreꞌis ho Nia.
Ita simu sarani mesak ida,
nebee ita bele talin malu ho Nia.
Maromak, mesak ida.
Nia mak Ama bodik ita hotu-hotu.
Nia mak ukun ita hotu-hotu.
Nia namutuk no ita hotu-hotu.
Nia moris iha itakaan neon hotu-hotu.
Kristus foo babelen oi-oik baa Niakaan ema sia atu nodi tulun malu
Tebes. Ita mesak ida. Mais Yesus Kristus foo babelen oi-oik baa ita, nebee ita ida-idak halaꞌo serwisu bodik Nia. Hakerek Moon naꞌak,
“Nia saꞌe baa fatin aas atu natuda iha nia,
toꞌo natoba nola funu.
Hotu, Nia nodi nikar ema bui lear mai.
Nia moos foo fafaꞌek baa ema raiklaran sia.”
(Hanoin lia fuan neꞌe sia mak naꞌak “Nia saꞌe”. Kalo Nia saꞌe, neꞌe naꞌak, uluk Nia tuun tiꞌan iha raiklaran. 10 Ema mak saꞌe nia, mak Kristus. Nia tuun mai raiklaran, hotu saꞌe nikar baa laleꞌan atu babilan hotu-hotu iha laleꞌan no raiklaran.) 11 Nia latan beran baa Niakaan ema, nebee sia nodi nalaꞌo Niakaan serwisu. Balu dadi Niakaan klosan, balu dadi makoꞌan mak natoꞌo Niakaan mamenon, balu dadi makbalin bodik Niakaan ema, balu dadi manorik, balu tenik dadi makbukar mak nodi Lia Diꞌak baa fatin foun sia. 12 Nia latan beran neꞌe sia, nebee hodi hakbiit Kristus eman sia, nebee sia hotu-hotu bele nalaꞌo Niakaan serwisu. Hodi nunia, ita hotu-hotu mak fiar Yesus Kristus bele hetak biit, 13-14 toꞌo ita fiar neon ida hodi hatene tebe-tebes Naꞌi Maromak Oan. Ita la nuꞌu karau tuu inun ona, mak dada baa nabee dei, nia tu-tuir. Ita moos la hanesan lawarik ona, mak maus kona beꞌur. Tan lia nia, kalo tolek teen sia mai beꞌur ita nodi hanorin la loos, ita la kona beꞌur ona. 15 Mais ita musti kaer hanorin loos hodi hadomi ema. Hodi nunia, ita hetak biit, tan ita hanono baa Kristus mak itakaan ulun. 16 Ita hanesan Niakaan isin lolon. Kalo ema ida liman no ain, ibun no inun serwisu tulun malu tuir ida-idak niakaan serwisu, ema nia isin lolon hetak biit. Nunia moos Kristus eman sia. Kalo ita hadomi malu no tulun malu, ita moos hetak biit.
Kristus eman musti moris tuir dalan foun
17 Rona diꞌa-diꞌak saa mak haꞌu kdale neꞌe, tan haꞌukaan Naꞌin duꞌuk mak katak baa haꞌu. Ita la bele moris hanesan ema mak la natene Maromak, tan sia moris tuir siakaan momok dei. 18 Siakaan kakutak naktomak toꞌo sia seꞌi kotuk baa Maromak. Sia ulun fatuk no la noꞌuk titu baa Nia. 19 Sia tuir beer duꞌuk, toꞌo moris sasobo. Masik nunia moos, sia la natene moe.
20 Hanorin nosi Kristus mak emi simu hori hirak nia, lahoos nunia. 21 Emi rona lia Yesus tiꞌan no hatene Niakaan hanorin loos. 22 Hanorin nia naꞌak, ita musti laꞌo hela itakaan moris dalan tuan ona. Tan kalo ita moris sasobo tuir ema raiklaran beer, ita kona beꞌur toꞌo itakaan moris dodok. 23 Diꞌak liu, ita foo leet baa Naꞌi Maromak nafou itakaan neon no kakutak, 24 nebee ita dadi ema foun tuir Niakaan ilas. Hodi nunia, ita bele moris moos no loos.
25 Tan lia nia, hanawa haktolek ona. Dale lia loos ho malu, tan ita hotu-hotu talin malu dadi mesak tiꞌan, nuꞌu ema ida ain no liman, ibun no inun, matan no tilun, hotu-hotu talin malu dadi mesak baa isin lolon ida. 26 Kalo nawan saꞌe, keta toꞌo halo sala. Lalika nawan saꞌe toꞌo loro monu! Musti lai-lais diꞌak ho malu. 27 Hodi nunia, diabu ulun la netan leet atu sokur ita. 28 Ema naꞌok, hanawa ona! Diꞌak liu, serwisu diꞌa-diꞌak hodi liman duꞌuk, nebee bele faꞌe serwisu isin baa ema susar sia. 29 Keta dale lia aat. Masik lia fuan ida dei moos, keta kedas! Diꞌak liu, dale lia mak tulun ema no nakbiit siakaan neon. 30 Keta hasusar Kmalar Lulik. Nia nein iha itakaan neon nodi marak ita dadi Naꞌi Maromak eman. Hodi nunia, ita bele hatene kedan haꞌak, baa oras rai falu fila, Naꞌi Maromak simu ita atu moris nima-nimak ho Nia. 31 Dadi, keta hirus malu. Keta ruun neꞌan baa malu. Keta nawan saꞌe baa malu! Keta hakaat malu! Keta dale hahaat malu. No keta halo lia aat seluk sia! 32 Diꞌak liu, ita hadomi malu, hodi halo lia diꞌak baa malu. Ita musti haluꞌa lakon ema salan hodi foo pardua baa sia, hanesan Naꞌi Maromak moos naluꞌa lakon itakaan salan nodi foo pardua baa ita.
4:2 Kolose 3:12-13 4:8 Kananuk Sia 68:18 4:16 Kolose 2:19 4:22 Kolose 3:9 4:24 Lia Uluk Fohon 1:26; Kolose 3:10; Roma 12:1-2 4:25 Sakarias 8:16 4:26 Kananuk Sia 4:4 4:32 Kolose 3:13