2
Jun Tpakb'alil Kye Qerman Aj Efeso
«Ntons, intqet atz'ib'a' ikxjani tuky'i te yolil nmandad* aj atqet kxol kye qerman aj Efeso: “Wetz a'in aj akyeqet wuq che'w tuj nb'anq'ab' b'ix nkyinb'et kxol kye wuq tqatel kandel pur xtx'otx'al oro, b'ix nxik nq'uma' ikxjani:
Wetz web'en te aj etaq'umb'en b'ix te aj nkxk'ulun, b'ix nkx'ipan tuky'i nim epasens b'ix k'onti'l n'etzoqpi' exol etetz xjal nya'tx galan, b'ix ma'tx qet eb'isu' tb'aya' kyi'j kye aj nkyq'uma' qa kyetz a'e' nky'ixel per nya'tx, b'ix ma'tx tz'ok eten cha la'j-e'. Ma'tx etipaj twitz xhcho'nal tuky'i nim epasens b'ix kyaqil nini tzan tpaj etokslb'en wi'j, b'ix k'onti'l nkxsiktik [tzan etokslan wi'j].
Per at jun etil, ajna'l k'onti'l nkyinqet egani' iktza' tuq tb'aya'. Astilji instzaj ena'o' tuj etanim titza' nkxk'ulun tuq tb'aya', b'ix intjaw eky'ixpu' enab'lin b'ix intqet ek'ulu' iktza' tuq nqet ek'ulu' tb'aya'. Qa nlay ntons kyinpon eti'j, b'ix owelal win tuj tluwar te aj tqatel ekandel qa mina' tuq tjaw eky'ixpu' enab'lin.
Per at jun galan aj n'ek'ulu': Etetz n'el etik'o' te aj nqet kyk'ulu' kye aj te b'uch'uj Nicolaítas, kye aj nkye'el wik'o' wetzky.
Ntons etetz aj atok exkyin, instzaj echa'o' aj ntq'uma' te Txew Dios te etetz aj nkx'okslan. Kye aj okyipa'tz b'ix oqtel te nya'tx galan kyitza', oxe'l nsi' tzan kylo'on twitz te tze'* aj ntzaj tsi' qanq'in tuj ka'j aj ja' atqet te Qtata Dios.”
Jun Tpakb'alil Kye Qerman Aj Esmirn
Ntons, ax intqet atz'ib'a' ikxjani tuky'i te yolil nmandad§ aj atqet kxol kye qerman aj Esmirn: “Wetz akyinqet tuq atx aj b'an tb'ay oqtxi' b'ix akyinqet te jun-ele'x. Wetz inkamik b'ix injaw anq'in junky'el,* b'ix nxik nq'uma' ikxjani:
Wetz web'en kyaqil aj nya'tx galan nky'ik eti'j, b'ix kyaqil te emeb'a'ul (per etetz q'inon a'ix [wuky'i'l]), b'ix web'en ti'j kyaqil aj b'an nya'tx galan nkyyoli' kye aj nkyq'uma' qa kyetz a'e' aj tijajil Israel per nya'tx b'an'ax sinoke a'e' aj ate' tuj tq'ab' Satanas.
10 K'on kxob' ti'j te aj oky'el eti'j. Oxe'l nq'uma' b'an'ax, te Tajaw Choj ch'inky kyqex tsi' junjun te etetz tuj pres tzan eqet k'ulu' probar, b'ix owokel eten twitz xhcho'nal lajuj q'ij.* K'on kaj esi' tzan etokslan max oj ekamik, b'ix wetz oxe'l nsi' etanq'in te jun-ele'x iktza' jun ekanab'.
11 Ntons etetz aj atok exkyin, instzaj echa'o' aj ntq'uma' te Txew Dios te etetz aj nkx'okslan. Kye aj okyipa'tz b'ix oqtel te nya'tx galan kyitza', kyetz nlay tz'ok kyen twitz te tkab'i' kamikyj.”*
Jun Tpakb'alil Kye Qerman Aj Pérgamo
12 Ntons, ax intqet atz'ib'a' ikxjani tuky'i te yolil nmandad aj atqet kxol kye qerman aj Pérgamo: “Wetz a'in te aj at te nmachit kansb'il, b'a'n xhju'y b'ix kykab'il palaj at te'.* B'ix nxik nq'uma' ikxjani:
13 Wetz web'en nkxnajan aj ja' atqet twit'lel te Satanas aj ja' nk'ulun mandad, b'ix web'en etetz k'onti'l nkxky'ixwik wi'j, k'onti'l nkaj esi' tzan tok wit'let ek'u'j wi'j, ni aj tkamik te [qerman] Antipas exol, aj b'an k'onti'l tuq nkaj tsi' tzan tyolin b'an'ax wi'j, b'ix yaji oqet kansa' exol [tuj etamaq'] aj ja' nnajan te Tajaw Choj.
14 Per at junjun etil aj ngan tzan txik nq'uma' tzan tpaj tzunx akyeqet exol kye aj eq'i' kyitza' te txnaq'tzb'en Balam, aj oxik xnaq'tza' tzan te Balak tzan kyqet teq'i' kye aj tijajil Israel, tzan txik kywan tuq te aj ojetq xik kyq'apo' kye kyitzb'alil tidi'chq, b'ix tzan kyk'ajajin.* 15 B'ix [junky tidi' aj k'onti'l nqet tuj nwitz] ax tzunx nkyeqet ek'amo' kye aj eq'i' kyitza' te kxnaq'tzb'en kye aj te b'uch'uj Nicolaítas. 16 Intjaw eky'ixpu' enab'lin najji; qa nlay, kyin'ul luwew eti'j b'ix okyinq'ojiyon kyi'j junjun exol aj eq'i' kyitza' te nini, okyinq'ojiyon tuky'i nyol aj naqe jun nmachit kansb'il.*
17 Ntons etetz aj atok exkyin, instzaj echa'o' aj ntq'uma' te Txew Dios te etetz aj nkx'okslan. Kye aj okyipa'tz b'ix oqtel te nya'tx galan kyitza', oxe'l nsi' te wab'j mana aj k'u'u' witza'.* B'ix oxe'l nsi' te junjun kyetz jun ch'i tal ab'j saq b'ix ti'j te ab'j tz'ib'an-ok jun tb'i ak'a'j* aj k'onti'l ab'l otzqilal tetz sinoke a'ox te aj ok'amoyon tetz.”
Jun Tpakb'alil Kye Qerman Aj Tyatir
18 Ntons, ax intqet atz'ib'a' ikxjani tuky'i te yolil nmandad aj atqet kxol kye qerman aj Tyatir: “Wetz a'in te Tk'wa'al Qtata Dios, b'ix wetz aj naqe q'aq' kye tb'aq' nwitz§ b'ix kye woq naqe k'uxb'il brons b'an nswoye'.* B'ix nxik nq'uma' ikxjani:
19 Wetz web'en te aj n'ek'ulu' b'ix titza' nkyinqet egani' b'ix titza' nkyeqet egani' kye txq'anky, b'ix titza' n'ok wit'let ek'u'j wi'j, b'ix web'en titza' nkx'aq'unan tzan kyten jwert kye qerman exol, b'ix n'etipa' twitz xhcho'nal tuky'i nim epasens, b'ix te etaq'un aj nqet ek'ulu' mas tb'anil twitz te aj oje qet ek'ulu' tb'aya'.
20 Per ax at jun etil aj ngan tzan txik nq'uma': N'etzoqpi' tzan txnaq'tzan kye txq'anky te aj xuj Jesabel.* Tetz aj ntq'uma' qa aji jun yolil tyol Dios, b'ix tzan tpaj txnaq'tzb'en nkyeqet tz'aqik kye aj q'apo' kyib' nkye'aq'unan te wetz, nkyek'ajajin b'ix nkyewa'an tidi'chq aj q'apomaj kye kyitzb'alil ti'chq. 21 B'ix oje xik nsi' tyemp tetz tzan tjaw tky'ixpu' tnab'lin, per k'on tgan tzan tkaj tsi' tzan tk'ajajin.
22 Ajna'l wetz oqtel nxon tuj twatub', b'ix yatzun kye aj n'ok kyjunb'e' kyib' tuky'i'l, kyetz owokel kyen jun nim xhcho'nal qa nlay jaw kky'ixpu' kynab'lin ti'j te aj ntk'ulu' te [Jesabel kyuky'i'l]. 23 B'ix kye aj nkye'ok lapet ti'j, okyeqtel nkansa'. Ikxji kyaqil kye aj nkye'okslan wi'j owokel kchan, wetz n'el nniky' kyaqil te aj nkyb'isu' kye xjal tuj kywi' b'ix tuj kyanim, b'ix oxe'l nsi' te junjun iktza'x kyk'ulb'en.*
24 Yatzun etetz aj atix tuj Tyatir, etetz aj k'onti'l eq'i' etitza' te aj xnaq'tzb'ilj nya'tx tume'l, etetz aj k'onti'l nkxk'amon te aj nim xnaq'tzb'ilj ti'j te Satanas, oxe'l nq'uma' etetz ya nlay xik nsi' junky tidi' tzan tqet ek'ulu'. 25 Per te aj eq'i' etitza' ajna'l, intxik etin max oj wul wetz. 26 Kye aj okyipa'tz b'ix oqtel te nya'tx galan kyitza' max cha'oj tpon te tmankb'il b'ix oqtel kyk'ulu' te aj nxik nk'ulu' mandad, wetz oxe'l nsi' jun kyajwalil tzan kyk'ulun mandad kyajsik kyaqil amaq'§ 27 tuky'i jun kytortol k'uxb'il [tzan k'on kykaj alkawet ti'j nijunwt] iktza' oj tqet b'uchi' jun bas tx'o'tx' [tzan te tz'aqol].* B'ix [oxe'l nsi' jun kyajwalil] iktza'x te Ntat oje tzaj tsi' wajwalil wetz, 28 b'ix oxe'l nsi' kyetz te che'w aj njakul oj stzaj txeka'j.*
29 Ntons etetz aj atok exkyin, instzaj echa'o' aj ntq'uma' te Txew Dios te etetz aj nkx'okslan.”
* 2:1 Ax: ángel. 2:5 Tqatel kandel telponx kyi'j kye qerman (Tmnk. 1:20); b'ix aj tq'umaj te Qtata Dios “owelal win te aj tqatel ekandel” telponx otk'ulu'tz tuq tzan tmankun tzan tok kchimo' kyib'. * 2:7 Gén 2:9; Tmnk 22:2 2:7 Ax: paraíso de Dios. § 2:8 Ax: ángel. * 2:8 Isa 44:6; 48:12; Tmnk 1:17; 22:13 * 2:10 Lajuj q'ij telponx iktza' nya'tx b'an ky'ila'j q'ij b'ix ja ch'inky omankuyon. * 2:11 Tmnk 20:6,14; 21:8 2:12 Ax: ángel. * 2:12 Tmnk 1:16 * 2:14 Núm 25:1-3; 31:16 * 2:16 Tmnk 1:16 * 2:17 Exo 16:14-15 * 2:17 Isa 62:2; 65:15 2:18 Ax: ángel. § 2:18 Telponx b'a'n tzan txik ten kyaqil tzan k'on tkaj ewj jun tidi'; Tmnk 1:14. * 2:18 Telponx at nim tbalor; Tmnk 1:15. * 2:20 1Re 16:31; 19:2; 2Re 9:22 2:22 Ax: kye aj nkyek'ajajin tuky'i'l. 2:23 Ax: kye tal. * 2:23 Sal 7:9; 62:12; 139:1-4; Jer 17:10 § 2:26 Ax: naciones. * 2:27 Sal 2:8-9; Isa 30:14; Tmnk 19:15 * 2:28 Telponx ti'j Jesukrist iktza' tuj 22:16. Oj tmankun kyaqil, axkix tetz ojawel kanet kywitz tzan sten kyuky'i'l tuky'i xhchqitz'unal.