4
Titza' Ntzaj Kyna'o' Te Qajaw Tuj Ka'j
Ntons, ya ma ky'ik kyaqil nini, oxik wen twitz ka'j jaqo' tuq jun lamel, b'ix oxik ncha'o' junky'el twi' te xjal aj oxik nchan tb'ay. Tetz twi' iktza' trompet, nyolin tuq wuky'i'l, otzaj tq'uma' wetz ikxjani: «Pajatz tzani, b'ix wetz oxe'l nyek'u' yatz te aj oky'el mas yaj.» B'eyxnajji oqet te Txew Dios wajsik b'ix oxik wen tuj ka'j jun wit'lelj te jun k'ulul mandad, b'ix tuj te wit'lelj wit'lik tuq jun xjal. Ka'yin te aj wit'lik tuq tuj te twit'lel [nspoq'e'] iktza' ab'j jasp b'ix kornalin, b'ix pe'oni' tuq ti'j te twit'lel tuky'i jun kyaqmaljab' b'an ntxaqtxon tuq iktza' ab'j esmeralt.* B'ix akyeqet tuq ti'j te wit'lelj sipa' kyib' kaj tuj kawnaq (24) wit'lelj b'ix oxik wen kyuj kye wit'lelj kaj tuj kawnaq (24) tijxjal, atok tuq kyq'anaq saq b'ix atjax kykoron pur xtx'otx'al oro. B'ix tuj te wit'lelj [nink'ajchaq] n'etz tuq xhliky'lika'j, b'ix oxik ncha'o' txini naqe kywi' xjal tuky'i ray nkyetrenun tuq,* b'ix twitz te wit'lelj [nink'ajchaq] txaqome' wuq q'analb'ilj* aj telponx kyi'j kye wuq txew aj nkye'aq'unan te Qtata Dios.* B'ix twitzky te wit'lelj, b'an chq'aj b'ix nim twitz b'ix xtx'otx'al iktza' bidrio qatzun xtx'otx'al kristalji.* B'ix sipa' kyib' ti'j te wit'lelj akyeqet tuq kaj txkup [aj nxik kyna'o' tuq te Qtata Dios] b'ix ajun tb'aq' kywitz kyi'jx kyaqil.* Te tb'ay txkup iktza' jun leon, b'ix te tkab'i' iktza' jun tor, b'ix te toxi' te twitz iktza' twitz jun xjal, b'ix te tkaji' iktza' jun yoq'on nlipan. B'ix kye kykajil txkup at tuq waqaq kxiky',* b'ix nojnaq kyi'j b'ix kyujx ajun tb'aq' kywitz.* B'ix b'ajq'ij b'ix b'ajaq'b'il k'onti'l tuq nkaj ksi' tzan kyq'uman ikxjani: «B'an ch'inwt xhchoj, b'an ch'inwt xhchoj, b'an ch'inwt xhchoj te Qajaw Dios. Tetz mas nim tajwalil twitz kyaqil. Tetz atqet tuq b'ix atqet ajna'l b'ix tzul junky'el.»
B'ix oj txik kyq'uma' kye txkup te Qtata Dios mas nim tajwalil twitz kyaqil, b'ix oj tqet kyjiq'b'a' b'ix oj txik ksi' pixon te tetz te aj wit'lik tuj twit'lel b'ix itz'oj te jun-ele'x, 10 yaji kye aj kaj tuj kawnaq (24) tijxjal nkyeqet mejlet twitz te aj wit'lik tuj twit'lel b'ix itz'oj te jun-ele'x, b'ix nkyena'on tetz b'ix te kykoron aj telponx ti'j kyajwalil, nqet ksi' twitz, b'ix nxik tuq kyq'uma' ikxjani: 11 «Qajaw, Qtata Dios aj nxhstzaj qna'o', yatz at awoklen ti'j jun awajwalil b'an nim, b'ix at awoklen tzan aqet jiq'b'a' b'ix tzan sten kyaqil tuj aq'ab', tzan tpaj yatz oqet ak'ulu' kyaqil aj at, tzan tpaj ikxji yatz agan tuq b'ix ikxji oqet ak'ulu'.»
* 4:3 Ezq 1:26-28; 10:1 * 4:5 Exo 19:16; Tmnk 8:5; 11:19; 16:18 * 4:5 Ezq 1:13 * 4:5 Tmnk 1:4 * 4:6 Ezq 1:22 * 4:6 Ezq 1:5-10; 10:14 * 4:8 Isa 6:2-3 * 4:8 Ezq 1:18; 10:12