Epeses
Alalaha Nenge Paulus Hassia Lange Epeses Mur
1
Iau Paulus koi ehas ia alalaha nei. Nga NeHalang lemene ngana e lohot ke iau Iesus Kristus nena hekulkulonga.
Pe ehas ia alalaha nei ke lange imo NeHalang nena hana mur nge Epeses nenge te nanas tau tote Iesus Kristus.
E hetalaulau ke Temere NeHalang pe Non Soke Iesus Kristus leteria urana ia imo pe te poia letemo ke ma ke nek.
NeHalang Lape Tunge Ure Urana Ngana Mur Nga Tapa At Nge Ita
Ta heto heke NeHalang nenge ara Non Soke Iesus Kristus Temene. Nge Kristus mana NeHalang tung lochloche ure urana ngana mur nga Opepengpeng nenga tapa at nge ita. NeHalang ala hote tapa pe ich ero kura pe hesilei hote ita ke nena hana mur nge pengpeng pe naue rera poinga poreke ngana e ero toto. I mutena taua ita pomalam hesilei hote ita nge nike ke tutuna mur ita nga ume nenge Iesus Kristus poia. Pe ure nem lohot ke pomam ke nanas mene NeHalang lemene ngana nenge iech toto nge poia. Ta heto heke NeHalang nge poi hote kue urana ngana nenge poia ita ke tatu ke nek nga nenge tung mene Tuna nenge mutena taua, at nge ita. Iange Kristus lome ita nga eina nga metengana pe saua rera poinga poreke ngana mur ke te lasus toto. Pe nekinga nenge NeHalang poia nem i ure nenge palaungana toto nenge hile hot lochloche letena at nge ita nga letena tuanin ngana pe letena matana ngana urana toto ngana. NeHalang iech toto nge poia ke pomai nga nenge hemallaha hote letena tuanin ngana nenge talkomkome at nge ita, nenge lape heulo hote nga ume nenge Kristus poia. 10  NeHalang teke poia letena tuanin ngana nem ke lohot nga etue nenge i sipona talue nenge lape poia ure lochloch ngana nga ich pe nga tapa ke te eukirau pe tenau haka aria soke nge Kristus.
11  Ure lochloch ngana te lohot ke pomanga NeHalang letena tuanin hot ngana ia. Ke nge Kristus mana NeHalang hesilei hote ita ke nena hana mur ita nga nena ume. Pe poia ke nanasia utar nenge letena matana hote ke teke poia nga talun ngana nike. 12 Poia ke pomam ke imem nenge mo kulelele Kristus tala nike, mo heto heke NeHalang nena hemalmalinga nge palaungana toto. 13 Pe imo Epeses mur pule a longe helenga manmanna ngana nga helenga urana toto ngana nenge NeHalang lape mene mule imo pe letemo manmanna nge Kristus. Nga etue nenge letemo manmanna, NeHalang heilangaia imo ke cholo ele imo ke nena hana mur imo. Ngana laka Opepengpeng nenge hele talaia ke teke tunge lange imo. 14  Pe Opepengpeng nem i lala nenge heilangia ure nenge lape ta mene, nenge NeHalang heleia ke teke tunge lange nena hana mur. Ke nem hekerkereng ia letera nenge i lape mene nena hana mur ita ke ta heto heke i NeHalang nenge urana toto.
Paulus Nena Hetalaulaunga
15 Ke pomalam nga etue nenge e longe imo nge letemo manmanna nge Non Soke Iesus pe mutemo taua NeHalang nena hana mur, 16 e hele urana lange NeHalang ke kokoes mana ia imo, pe letek metene imo ke e hetalaulau amo lala nge NeHalang. 17  E hetalaulau amo ke NeHalang nenge ara Non Soke Iesus ana Palau pe Temere nenge urana toto tunge lete matana ngana nenga Opepengpeng lange imo ke a etei tote NeHalang. 18 Pe e hetalaulau amo pule ke NeHalang poia letemo matana ngana mur ke tualeme ke pomanga lemenge ke a eteia ure nenge iu imo ia pe a kulkulele. Ngana laka ure urana ngana mur nenge heleia ke teke tunge lange nena hana mur. 19  Pe e hetalaulau amo ke a eteia NeHalang nena kerkerenga kikina ngana palaungana, nenge umume nge ita nenge letera manmanna. Kerkerengnga nem pomalaka nga kikina ngana nenge palaungana toto, 20  nenge poia ke hemaul heke mule Kristus nga metenga pe here i nga ilina ele nenga pen tamalmal nga lut nga tapa. 21  Ke Kristus nena kerkerenga palaungana nem soke toto nga kerkerenga mur lochloch nga etue nei pe nga hoena pule. I soke toto nge ope mur pe naungaala mur pe hotonga mur pe hana papalauna mur. Pe Kristus ene nenge NeHalang tunge lange i, pingana iuiu toto nga hulua lochloch eria. 22  Pe NeHalang tunge kerkerenga lange Kristus pe talue iri lochloch ngana ke Kristus nauele iri pe hemes hote i ke nauele iri lochloch nga mata nenge NeHalang 23  nenge Kristus singina ia. Pe mata nem muta toto ia Kristus na kerkerenga pe Kristus tu purpure ure lochloch nga kileng lochloch ngana.
1:1 Ume 18:19-21; 19:1 1:3 Epe 2:6 1:4 Ioa 15:16 1:5 Ioa 1:12 1:7 Epe 2:7; Kol 1:14 1:9 Rom 16:25 1:10 Kol 1:16, 20 1:11 Rom 8:28-29 1:14 2Ko 1:22 1:17 Kol 1:9 1:19 Kol 1:11 1:20 Psa 110:1; 2Ko 13:4; Kol 2:12 1:21 Kol 1:16; 2:10 1:22 Psa 8:6 1:23 Rom 12:5; Epe 4:10, 15; Kol 1:18