6
Non Nenge Hasia Alalaha Nei, Hele Hote Letena
Pomalam, hengetoro nemur nenge a mene nga tele ngana nenge Kristus, tetu mukam. Pe tala pengpeng nga hengetoro mur nenge ta mene ke pomanga ita papalauna ngara. Iange toinge a etei ngamo ia iri kou ulolo. Pe nei ol, tala manmana nga ure papalauna ol. Ke hengetoro nemur tatu hit menmene iri ero; Nenge hulmulenga nga poinga poreke ngana, pe letera manmanna ngana nge NeHalang pe hengetoro mur nga henuninga, pe nga nenge tetal heke peria, pe ta maul haka mule ngara nga metenga, pe pule, hengetoro nenge NeHalang amnei teu atat nge ita elle pe elle nenge hetala ngana ero. Nga NeHalang lemene ngana mana lape ta mene hengetoro nemur ke pomanga ita papalauna ngara.
Iok, iri nenge te hile sue leteria manmanna ngana mur lo, lape teat mule ke mere ke tehul mule leteria nga reria poinga poreke ngana mur? Iri tetu teu tala nga NeHalang nena lemenge pe te mene NeHalang nena tunginga. Pe te amnei urume ume ngana, pe iri ul pekngaria mur ke te mene Opepengpeng. Iri te amnei urume NeHalang nena helenga pe te teke urana toto. Pe pule te amnei urume kerkerenga nenga etue nenge NeHalang talun ke nauele ure lochoch. Iri nenge te urana mukam pe te losio mule, lape anali toto nge tehul mule leteria ol. Nenge teke te poi ke pomam, te teke te henanas mule poinga nenge te hero taua NeHalang Tuna langa manga toto pe te hemeia i nga hulua mataria.
NeHalang na petanga tunga ume nenge pitte mol taua pe ana ngaunga haka ke urana. Iange ume nem halaua mele hel nenge te umeia. Pe ume nenge uraurau au hit mene, ume nem poreke pe poia ute pele nge urana ero. Pomalam, lape NeHalang lemene ero ia pe tonoi teua ana oan ke lasus.
Titik mur, imem mo hele mana ke mai. Pe nge imo, letememo kerkereng toto nga ure urana ngana mur nge lape te lohot nge imo – ure urana ngana nemur la tau pengpeng ia maulinga ke koko. 10  NeHalang i non nge pengpeng toto. Pe eteia nge lememo tautaua nena hana mur pe a halaulaua iri ke kokoes. Pe amo ume nemur, NeHalang letena lilil ele ero toto. 11 Pe imem lememem toto ke a rahite amo ume nem ke kerkereng ke la het nga etue nei hetala ngana. Pomalam, ure nemur nenge lememo tau totote lape te lohot ke manmanna. 12 Pe mo teke lemo melei tana ero. A nanas tau mene poinga nenge iri nenge leteria manmanna te popoia. Iri leteria manmanna pe tetu ke nek. Pomalam te mene ure nenge NeHalang hele ke kerkereng ke teke tunge lange iri.
NeHalang Na Helenga Utona Toto Ngana
13  Nge nike NeHalang poia helenga kerkereng ngana e lange Apraham. Pe NeHalang hekerkereng ia helenga nem nga i sipona ene iange mele e nge palaungana nge i ero ol. Poia helenga kerkereng ngana nem, pe 14 hele ke teke, “Iau lape e pete iong pe e poia lem tete mur ke te lohot ke iri halang toto.” 15 Iok laol, Apraham tu ke nek mana pe kulala mana ke la ure nenge NeHalang heleia neu, lohot ke manmanna.
16 Nenge teke hana nai te hunel, pe elle nge iri nai nem teke hekerkereng ia nena helenga, hekerkereng ia nga none nge pingana iuiu ene. Pomalam lape hunelinga nem het sio mule. 17 Ke pomalam, NeHalang poia helenga manmanna ngana nem pe teke hemallaha hot tote ke helenga nem i manmanna toto pe lape hul mule letena ero toto. I teke hemallaha hot tote lange iri nemur nenge lape te mene helenga manmanna ngana nem. Ol pe hekerkereng tote nga i sipona ene. 18  Pe ita, sara kikina ol! Iange NeHalang i non nge pallaklaka ero! Poia helenga manmanna ngana nem pe hekerkereng tote nga i sipona ene. Ke ita nenge ta teke ta song ke tala nge i ke ta mene maulinga ke koko, sara kikina pe ta nauala mana ol. 19  Pe sara kikina ngana nem, poi ke pomanga um meena ngana nenge te kele nga aka pe te hesue ke la are nga leme letena. Pe kileng eingana pe ruach teke ulo ule aka nem, pe ero. Iange um meena ngana nem rahit ele aka nem ke kerkereng. Pomalam mana, sara kikina ngana nem teu langa huunga nenge ma tote kileng nenge heo ngana toto nenge NeHalang tu ia. Pe i lape rahit ele letera manmanna ngana ke kerkereng toto. 20 Iange Iesus i muka teu langa kileng nem lo ke halaua ita. Pe lohot ke i Tunginga ana Non Soke ia ke ulolo ke pomange Melkisetek pe nga etue lochoch sapele.
6:6 Mat 10:22; Hip 10:26-27; 1Io 5:16 6:8 Gen 3:17-18; Mat 13:7, 22 6:10 Hip 10:32-34 6:13 Gen 22:16-17 6:18 Num 23:19 6:19 Lev 16:2-3