2
Ara Halaunga Laka Kristus
Tutuk mur, ehas ia alalaha nei lange imo ke a poia poinga poreke ngana e ero. Pe nenge teke ta poia poinga poreke ngana mur, ara halaunga ana none lape hele ala ara nge Temene. Ngana laka Non nge Pengpeng toto nenge ene Iesus Kristus. Iange mete ke I sipona I tunginga nenge helemlem mule ita pe hulua lochloch ngana nga ich nga rera poinga poreke ngana mur.
Iri Nenge Te Etei Tote NeHalang Te Nanasia Nena Poinga
Nenge teke ta longo taua NeHalang nena hotonga mur, nem henonou hote ke mallaha nge ta eteia I ke ulolo. Pe nenge teke mele hele ke teke eteia NeHalang pe nanasia nena hotonga mur ero, mele nem channanga ke het lo iange poinga manmanna ngana tu teu nge i ero. Pe mele nenge longo taua NeHalang nena helenga mur, mutena tau tote NeHalang. Nga kue nei ta eteia ke NeHalang nena non mur toto ita: Nenge teke mele hele ke teke NeHalang nena non i toto iok, nanas tau tote poinga nenge Kristus.
Hotonga Heueu Ngana
Pekngak mur, ehas ia hotonga heueu ngana e lange imo ero koi. Helenga nei, i helenga nike ngana ia nenge a longlonge nge nike ke ulolo. Pe heueu nei hotonga nei nakuna heueu ngana kura. Iange helenga nei nganangana, ta naue nge lohot ke manmanna nge Iesus pe nge imo pule. Iange kileng au ngana het sisio pe lemenge toto ngana at lo.
Mele nenge hele ke teke tuteu nga lemenge lo pe mutena taua tina ero, mele nem tu teu nga kileng au ngana kura. 10  Mele nenge mutena taua tina, tu teu nga lemenge pe lape losio mule nga poinga poreke ngana hel ero ol. 11  Pe mele nenge mutena taua tina ero tu teu nga kileng au ngana pe i rara manmana nga kileng au ngana kura. Pe eteia langa ngana ero iange kolkol nga au.
12 Tutuk mur, imo nenge kinkino ehas lala nge imo
iange nga Kristus ene, NeHalang saua lemo
poinga poreke ngana mur
ke te lasus toto ke ulolo.
13 Pe ehas lange imo tetemeria mur pule
iange imo a eteia I nenge tu tala nge nike
nga ure lochloch te talun ngaria.
Pe ehas lange imo lolomele mur pule
iange a hekou sue non poreke ngana ke ulolo.
Ehas lange imo kinkino ngana
iange a eteia Temere ke ulolo.
14 Ehas lange tetemeria mur imo
iange a eteia I nenge tu tala nike
nga ure lochloch te talun ngaria.
Ehas lange imo lolomele mur
iange a kerkereng pe NeHalang
nena helenga tu teu toto nge imo
pe a hekou sue non poreke ngana ke ulolo.
15  Ich nei pe ure mur nenga ich nei, mutemo taua ero. Mele nenge letena tu hit mene ich nei mutena taua Temere ero. 16  Poinga lochloch ngana nenga ich nei ngana laka: singira lemene ngana nga poinga poreke ngana mur nga ich, pe nenge lemene taua ure lochloch nenge taesia nga matara. Pe nenge ta heto heke totote ita nga rera ure mur nga ich nei. Poinga nemur te lohot mana nga ich nei pe elle nge iri at nge Temere ero toto. 17  Ich nei pe ana poinga poreke ngana mur lape tehet. Pe mele nenge nanasia NeHalang lemene ngana lape tuke kokoes mana.
A Nauala Amo Nge Kristus Nena Ngarang Mur
18  Tutuk mur, ta tutu nga etue hetala ngana mur lokoi. Pe lape a longe Kristus nena ngarang nge lape at. Pe heueu nei, iri halang teat ke ulolo. Ke pomalam a eteia ke etue hetala ngana mur koloi. 19  Pe Kristus nena ngarang nemur ita pekngara mur ia iri mukam iange tetu luluch nge ita. Pe iri tetu teu toto nge ita ero iange te ua hot tala ara nike. Toinge tetu teu toto nge ita ke manmanna lape tetu luluch nge ita kura. Pe iri te ua hot ara lo ke nga poinga nem ta eteia nge iri lochloch tetu teu toto nge ita ero. 20  Pe imo a mene Tuangaola nga Opepengpeng pe a eteia helenga manmanna ngana ke ulolo. 21 Pomere? A teke ehas lange imo iange a eteia helenga manmanna ngana ero? Pa nem ero! Imo a eteia ke ulolo ke ngana koi nenge ehas lange imo. Iange helenga manmanna ngana nem pallaklaka ia ute e ero toto. 22  Pe itei toto nenge pallaka hali? Mele nenge pallaka hali laka nenge hele ke teke Iesus I Kristus ero. Ke mele nem i Kristus nena ngarang ia iange hul rumena ia NeHalang iri nai Tuna. 23  Iange mele nenge hul rumena ia NeHalang Tuna, hul rumena ia NeHalang pule. Pe mele nenge hele ke teke letena manmanna nge NeHalang Tuna nge I Kristus, mele nem tu teu toto nge NeHalang pule.
24 Hengetoro nemur nenge a longo tele pe letemo manmanna nge Iesus, a rahite ke kerkereng. Nenge teke apoi ke pomam ke kokoes lape atu teu toto nge NeHalang pe Tuna ke kokoes pule. 25 Pe lape tunge maulinga ke koko at nge ita ke pomanga helenga kerkereng ngana nenge Tuna heleia ke ulolo.
26 Pe ehas ia alalaha nei lange imo iange e teke e helete metene imo nge iri nemur nenge te teke te hekoukou ele imo ke a nanasia poinga poreke ngana. 27  Pe Tuangaola nenga Opepengpeng nenge Iesus tunge lange imo, i amo hetoronga ia pe ngana la tu teu nge imo ke ulolo. Pe a mene hengetoro nge mele ero ol, iange I hetore imo nga ure lochloch. Pe ure nemur nenge hetoro imo ia, manmanna pe pallaklaka ia ero. Pe a rahite nena hengetoro mur ke kerkereng, pomalam lape atu luluch nge Kristus ke koko.
28 Oe tutuk mur, a talue letemo ke ma ke elle luluch nge Kristus ke kokoes. Pomalam lape tames nga matana nga etue nenge at muleia pe sara loiloi ero pe ta meia ita ero.
29  Imo a eteia ke Kristus I non nge pengpeng. Pe mele hel nenge te popoia poinga nge pengpeng NeHalang tutuna mur ia iri.
2:1 Hip 7:25-26 2:2 Ioa 1:29; Kol 1:20; 1Io 4:10 2:5 Ioa 14:21, 23 2:7 Ioa 13:34; 2Io 5-6 2:8 Ioa 1:9; Rom 13:12 2:9 1Io 4:20 2:10 Rom 14:13 2:11 Ioa 12:35 2:15 Rom 8:7 2:16 Rom 13:14 2:17 Mat 7:21 2:18 Mat 24:5, 24; 2Io 7 2:19 Ume 20:30 2:20 1Ko 2:15; 2Ko 1:21; 2Io 2 2:22 1Io 4:3; 2Io 7 2:23 Ioa 5:23; 1Io 4:15; 5:1 2:27 Ioa 16:13 2:29 1Io 3:10