5
Letera Manmanna Nge NeHalang Tuna
Iri nenge leteria manmanna nge Iesus nge I Kristus, NeHalang tutuna mur ia iri. Pe iri nemur nenge muteria taua temere, lape muteria taua tutuna mur pule. Ke nenge teke mutera taua NeHalang pe ta longo taua nena hotonga mur, ta eteia ke mutera taua tutuna mur pule. Pe nenge teke mutera taua NeHalang, urana nge ta longo taua nena hotonga mur. Pe nena hotonga mur te meena nge ita ero. Pe iri nemur nenge NeHalang tutuna mur ia iri te hekou susue poinga poreke ngana mur nga ich nei ke ulolo. Pe letera manmanna ngana, i ure nenge hekou susue poinga poreke ngana nemur. Ke itei toto nenge hekou sue poinga poreke ngana nga ich nei? Ngana laka i nenge letena manmanna nge Iesus nge I NeHalang Tuna.
Helenga Mallaha Ngana Nenge Heleleia Iesus Kristus
Iesus Kristus at nga kue nenge ech pe toho. Pe I at nga ech mana ero. At nga ure nai nem. Pe Opepengpeng hele urume Iesus Kristus ke pomai, iange Opepengpeng I sipona I helenga manmanna ngana. Ke ure mol nei te hele urume tote I. Opepengpeng pe ech pe toho. Ure mol nei te hele ke te teke Iesus I NeHalang Tuna. Kokoes ta longe hana mur reria helenga pe letera manmanna ia. Pe NeHalang na helenga i ure nenge palaungana toto iange i sipona heleia. Pe I hele urume Iesus lo nge I Tuna ia toto. 10  Ke mele nenge letena manmanna nge NeHalang Tuna, letena manmanna nga NeHalang nena helenga ke ulolo nenge hele urumrume Tuna. Pe mele nenge letena manmanna nga NeHalang na helenga nem ero, teke NeHalang I non nge pallaklaka. Iange NeHalang i sipona heleia. 11 Pe ana helenga lohot ke pomai koi: NeHalang tunge maulinga ke koko at nge ita. Pe maulinga nem at nge Tuna. 12  Ke mele nenge letena manmanna nge NeHalang Tuna mene maulinga nei ke ulolo. Pe mele nenge letena manmanna nge NeHalang Tuna ero mene maulinga nei ero toto.
Maulinga Ke Koko Tunge Iesus
13  E hasia ure nemur lange imo nenge letemo manmanna nge NeHalang Tuna. Ke pomalam lape a eteia ke nek toto nge a mene maulinga ke koko ke ulolo. 14  Pe nenge teke ta hetalaulau lange NeHalang letera nachnai ero. Iange ta eteia ke lape NeHalang longo at nge ita, nenge teke ta onteia I nga ure nemur nenge nanasia I lemene ngana. 15 Pe nenge teke ta eteia ke kokoes NeHalang longlonge rera onteinga mur, ta eteia ke lape ta mene ure nemur nenge ta ontei I ia.
16  Nenge teke mele naue tina nge poia poinga poreke ngana nenge uruna metenga ero, hetalaulau ana lange NeHalang. Pomalam lape tunge maulinga lange tina nem. Pe iri nenge te poia poinga poreke ngana nenge uruna metenga, hetalaulaunga nei halaua iri ero toto. Ke iri nenge te poia poinga poreke ngana nenge uruna metenga, e hele teu laia ero. 17 Poinga poreke ngana mur lochloch te poreke nga NeHalang matana. Pe poinga poreke ngana hel, hehei pe hana te mete hotia ero.
18  Ita ta eteia ke iri nenge NeHalang tutuna mur te popoi poinga poreke ngana ero. Iange NeHalang Tuna nauele iri ke nek pe non poreke ngana heporeke iri ero. 19 Iange non poreke ngana nauele ich nei lochloch. Pe ita ta eteia ke NeHalang tutuna mur ita ke ulolo. 20 Pe pule ta eteia ke NeHalang Tuna at ke tunge letera matana ngana ke ta eteia NeHalang nge I manmanna. Pe ita tatu teu luluch nge NeHalang nge I manmanna iange letera manmanna nge Tuna Iesus Kristus. Iesus I NeHalang ke manmanna pe I maulinga ke koko.
21 Ke tutuk mur, aheo ele tote imo nga aetapuna mur.
5:1 1Io 4:15 5:3 Ioa 14:15, 23-24 5:6 Ioa 1:29-34 5:8 Ioa 15:26 5:9 Ioa 5:32-37 5:10 Ioa 5:36-40 5:12 Ioa 3:36 5:13 Ioa 20:31 5:14 Ioa 14:13-14; 1Io 3:21-22 5:16 Mat 12:31 5:18 1Io 3:9