Iut
Alalaha Nenge Iut Hasia
1
Iut Apala Lange Hehei Pe Hana
Iau Iut pe e umume nge Iesus Kristus pe tik laka Ieims.
Pe ehas ia alalaha nei lange imo hehei pe hana nenge NeHalang iua imo. Atong mur, imo, Temere NeHalang mutena tau tote imo pe Iesus Kristus nek hit tote imo. E hetalaulau amo ke poinga nenge letera porekrekeia pekngara mur pe poinga nenge tatu ke nek pe poinga nenge mutera tautaua pekngara mur tetu teu ke tehon toto nge imo.
Hana Nenge Te Hepiriu Elele Helenga Urana Toto Ngana
Titik mur pe liliuk mur, nga tele ngana letek haka ke e teke e has lala nge imo nga ume nenge NeHalang poia lange Tuna Iesus Kristus ke mene mule ita lochloch. Pe ero. Heueu nei e amneia ke e teke ehas lange imo ke ueiuei mana ke ames ke kerkereng nga letemo manmanna ngana mur. Poinga nem NeHalang hesue lange nena hana mur ke munna elle mana nike pe lape ana hetanga ero ol. Iange hana nenge te longo taua NeHalang ero, teteu kome mana ke teat luluch nge ita lo. Hana nemur tehetaua NeHalang nena mutenga ana helenga nge ita pe te hulia ke langa salaunga ana poinga lo. Pe iri lemeria ero ia Iesus Kristus nenge I Aehuna pe ara Non Soke ia. NeHalang nena helenga nge nike heleleia hana nemur nge pomam ke teke NeHalang lape heparai sue iri.
NeHalang Heneue Hana Nenge Te Longo Taua I Ero
Letemo la mule nga nei. Nge nike Non Soke mene hote Israel mur nge Ekipto pe nga hoena poia iri nenge leteria manmanna nge I ero ke te mete. Imo a eteia lo pe e teke e helete metene mule imo. Iok, letemo la mule nga nei pule. NeHalang tunge angkelo mur aria ume. Pe angkelo nemur te losio mule nga aria ume mur nenge NeHalang tunge lange iri; pomalam tetu nga tapa ero ol. Iange Non Soke kale iri nga ngautou tana palaungana nenge tu ke koko pe tetu nga kileng nenge au toto nge sio. Pe lape tetu ke te kulele etue palaungana nenge lape NeHalang amnei teu nga reria poinga mur. Iok, letemo la mule nga tuele tana palaungana nenge Sotom pe Komora pe kileng nemur nenge tetu rochroi nga tuele tana nai neu. Iri te amneia melmelenga palaungana nga oan nenge tuke koko, iange te nanasia poinga nenge angkelo nemur pe te popoia poinga poreke ngana hel pule pe te salau ngaria elela toto. Pe melmelenga nenge lohot nge iri nem teke helete metene ita ke ta nanasia poinga nenge pomam ero.
NeHalang Letena Inin Taua Iri Nenge Te Popoi Poinga Poreke Ngana
Pe hana nemur tenau operia ia poinga poreke ngana nemur pe te teke tepoi taole imo ke a nananasia. Iange iri te puoloko teu pulut mene singiria mur langa poinga poreke ngana nemur. Pomalam lemeria ero nge NeHalang I Non Soke pe te hele poreke nena angkelo mur nga tapa. Pe NeHalang nena angkelo solaki ngana nenge ene Mikael iri nai Satan te hele helia Moses koluna nge itei toto lape mene. Pe nga etue nem, angkelo Mikael hele poreke Non Poreke ngana ero. Hele mana ke teke, “Non Soke hele ke teke o reng!” 10  Pe hana nemur tesau chapupu hot pulut mene reria helenga poreke ngana mur nga ure nemur nenge te eteia luria ero. Te poia poinga nei ke pomanga kaone inolo mur nenge leteria matana ero pe te nanas mene lemeria ngaria. Ke NeHalang lape heporeke tote iri nga reria poinga nei. 11  Pe iri tenau ala aria ke nek nge NeHalang nga nei, iange te nanas tote poinga nenge Kaen! Pe leteria tumana nga umtutuna ke mange Palam. Pe te longo taua NeHalang ero ke mange Kora. Pe lape NeHalang heparai sue iri ke mange non nem.
12  Pe imo, NeHalang nena hana mur pe mutemo tautaua pekngamo mur. Pe nga etue nenge a eukirau ke a ngaungau nga amo ngaunga matana, hana nemur teat ke te ngau luluch nge imo. Pe te meia iri ero pe te heporeke amo ngaunga matana nem nga reria poinga poreke ngana mur. Iange iri leteria lange mele hel ero ol, leteria tumana nge iri. Pe iri tepoi ke malaka nga muchmua nenge ma hot pe pitte sio ero pe tuttula takisia kela. Pe tepoi ke manga ae nenge rora pe hei erochro pe te mete ke henai ke manga ae nenge mete pe teris heke ulanlana mur ke mete toto sapele. 13 Pe pule tepoi ke malaka nga ruach ana mee papalauna nenge ulo hekeke namnamo mur nga peipei. Pe namnamo nemur te heilangia reria poinga poreke ngana mur. Pe pule tepoi ke pomanga itoch mur nenge te nanasia reria kue nga tapa sana ero pe tei rara pulut mana. Ke pomalam NeHalang tatalo ele reria kileng au ngana nenge munaala toto. Pe iri lape tela ke tetu nga kileng neu ke koko.
14  Iok, Antam tutuna mur pe nena tete mur aria lala rahtele nai ngana nge Enok. Pe Enok hele hetatalonga ia hana porekreke ngana nemur nge nike ke teke, “Iok a naula, Non Soke pau kou atat. Pe at luluch nge nena angkelo mur nge iri hulua toto pe nakura nge tasis ele iri ero. 15 Non Soke nem lape at ke hele hot pengpengia hulua lochloch reria poinga mur. Pe hana porekreke ngana nemur nenge te longo taua NeHalang ero pe te hele porekreke I pe nenge te popoi poinga poreke ngana, lape NeHalang tung tote aria melmelenga lange iri.” 16 Hana porekreke ngana nemur te tuainaunau rara ia NeHalang pe te ngunngunu rara ia mele hel. Pe iri te nanas mene lemeria ngaria mur pe te puoloko teu tote iri nga poinga poreke ngana mur. Pe te heto hekeke iri siporia pe tepoi taolole mele hel ke te nanasia iri nga reria poinga poreke ngana nemur.
Iut Tunge Helenga Kerkereng Ngana Lange NeHalang Nena Hana Mur
17 Titik mur pe liliuk mur, letemo metene helenga nenge ara Non Soke Iesus Kristus nena hekulkulonga mur te heleia lange imo lo. 18  Iri te hele lange imo ke te teke, “Nga etue nei hetala ngana, hana nenge te ngailelele NeHalang lape te lohot. Pe lape tehul rumeria lange NeHalang pe te nanas mene lemeria ngaria mur.” 19 Hana nemur lape te heparaia NeHalang nena hana mur ke tetu ke muria elle ero ol. Iange iri, NeHalang Opene tuteu nge iri ero. Iri te nanas mene lemeria ngaria mur mana.
20  Pe atong mur imo, a halau hel pe a hekerkereng helia letemo manmanna ngana nenge NeHalang tunge lange imo. Pe a hetalaulau ke Opepengpeng halaua imo nga nena kerkerenga. 21 Pe kokoes atu pe a eteia ke NeHalang mutena taua imo pe a kulala tote ara Non Soke Iesus Kristus nge letena toto ia imo pe tunge maulinga ke koko lange imo.
22 Pe letemo ia iri nenge leteria manmanna ngana losio lo. 23  Hana hel te losisio nga oan lo pomalam a achroua iri ke a mene mule iri ke ueiuei. Pe apoi ke nek lange hel pe a nauala amo nge iri ke nek. Iange iri te puoloko teu tote iri langa poinga porekreke ngana mur ke operia muna ulu ke pomanga reria hengeron mur nge te muna ulu. Pe aheo ele tote imo nga poinga poreke ngana pe ure muna hulu ngana nemur.
Iut Hetalaulau
24 E hetalaulau ke ara Hemasinga NeHalang lape nauele imo ke a losio nga poinga poreke ngana e ero. Pe I lape mene imo kela atu nga nena kileng nenge urana toto. Pe lape a iech toto iange poinga poreke ngana e tuteu nge imo ero. 25  Pe e hetalaulau ke ara Soke Iesus Kristus poia hehei pe hana ke te heto heke NeHalang nga nena helenga kerkereng ngana pe nga kikina ngana nge palaungana toto. Pe te heto heke tote i pe tetal heke tote ke i Non Soke toto nenge nauele ure lochloch, nga talun ngana toto pe heueu nei pe nga etue lochloch! Oe, Manmanna!
1:1 Mat 13:55 1:4 Kal 2:4; 2Pi 2:1 1:5 Exo 12:51; Num 14:29-30 1:6 2Pi 2:4 1:7 Gen 19:1-25; 2Pi 2:6, 10 1:9 Dan 10:13, 21; 12:1; Zec 3:2; 2Pi 2:11; Hem 12:7 1:10 2Pi 2:12 1:11 Gen 4:7-8; Num 16:1-35; 2Pi 2:15; 1Io 3:12 1:12 2Pi 2:13, 17 1:14 Gen 5:18, 21-24 1:18 2Pi 3:3 1:20 Kol 2:7 1:23 Zec 3:2; Hem 3:4 1:25 Rom 16:27; 2Pi 3:18