16
Iesus Hetoro Nga Umtutuna
Iesus hele lange nena hana mur, “Nga etuene e, none umume nge non soke e nge nena ure halang. Pe ume ngana nauelele laka non soke neu nena ure mur. Ol pe helenga e song ke teke non neu hesil sio mene non soke neu nena umtutuna mur. Ol pe non soke neu iu sapele non neu pe onteia i, ‘Pomere nenge ohesil sio mene lek umtutuna? Lape o ume nge iau ke het koi heueu lo. Pomalam ohas sue pe o hele urume umtutuna song ngana at nge iau pe ola ol.’
“Ol pe non neu letena tuanin rara sapele, ‘Lape epoi ke mere mai ol? Non soke nei lemene ero iau nge eume nge i ol i! Iau lek kerkerenga ero nge e sesel ich pe e meia iau pule nge e long us rara i!’ La ol pe letena matana pe hele, ‘Eh! Oe, letek metene kue e lo! Nenge teke epoi ke pomai lape hulua te tung peria at nge iau nga etue nemur nenge e ume ero ol.’
“Ol pe non neu la ke hele nge hana nenge reria hanganok maite non soke neu. Pe iu teua iri elechle pe onteia iri. Iok, ontei tele nenge i muka, ‘Lem hanganok hia nenge maite ak non soke?’
“Pe non neu tuacholia ke teke, ‘Iau, e mene ae oliua eina nge non soke nem. Pe e mene ke kina papalau ngana iri ana non kina lime (100).’
“Iok laol, non nenge umume nge non soke neu hele lange non nenge poia hanganok neu ke teke, ‘O mene hanganok nem ana alalaha at ke ueiuei pe ohas mana ke ana non kina iri nai pe analoch (50).’
“Iok onteia e pule, ‘Pe iong lem hanganok hia?’
“Pe non nem tuacholia, ‘Iau, e mene uit nge non soke nem. Pe uit nenge e mene nem ana kole iri ana non kina iri lime iri analoch (1000).’
“Pe non soke nena non neu hele lange non nenge poia hanganok neu ke teke, ‘O mene lem hanganok ana alalaha pe oele sue ke uit kina nem iri ana non kina lime iri rahtele mol. (800)’
“Ol pe non soke neu heto heke nena non nenge na poinga pengpeng ero, iange letena song ke nek toto nge nauele i sipona. Hulua lochloch ngana nenge leteria tu mana nga ich nei, leteria tuanin ke nek toto nge te halau mule iri siporia. Iri te etei tote poinga nem. Pe iri nenge tetu teu nga lemenge tualeme ngana, leteria tuanin ke nek ero. Te poi ke pomange aina kinkino ngana kura. A mene umtutuna mur nga ich nei pe a tunge lange hehei pe hana pe apoi ke nek lange iri. Pomalam nga hoena lape umtutuna nem het pe ala ke atu ke nek mana nga kileng nenge tu ke koko.
10  “Itei nenge leteria here i nga ure kinkino ngana lape leteria here i pule nga ure papalaungana. Pe itei nenge pallaklaka nga ure kinkino ngana lape pallaklaka pule nga ure papalaungana. 11 Ke nenge teke leteria manmana nge imo ero nga umtutuna pe ure hel pule nga ich, itei lape letena manmana nge imo nga ure urana ngana mur nga lut nga tapa? 12 Pe nenge teke leteria manmanna nge iong ero nga mele nena ure lape itei tunge iong sipom lem?
13  “Non e ume nge hana soksoke ngana nai ero. Iange lape lemene tau tote e pe lemene ero totoia e. Pe mutena tau tote e pe e mutena taua ero. Ke aume mana nge NeHalang pe mutemo taua umtutuna ero.”
14 Pe Paresio mur te longe Iesus na helenga pe te songlele ia i. Iange iri muteria tau tote umtutuna. 15  Ol pe Iesus hele lange iri, “Imo sipomo a hetei hote imo lange hulua mur iange a teke a urana nga NeHalang matana. Pe NeHalang eteia letemo nge teu ke ulolo. Utar nge palaungana toto nge hana nga ich nei poreke toto nga NeHalang matana.
Hetoronga Hel Pule
16  “Moses nena hotonga mur pe hetatalonga mur tehas ngaria te nanasia ke la het nga etue nenge Ioanes. Pe nga etue neu pengpeng te hele hote NeHalang nena helenga urana toto ngana nga nena naualanga pe nekinga nge ita. Pe hulua halang tepur kikiria toto ke teke teteu. 17  Tapa pe ich lape tehet pe NeHalang Nena Hotonga ana hasinga unne e erue ero toto.
18 “Mele nenge hile nehei pe lei haka mule i laka tomtom ia none nehei. Pe mele nenge lei heke mule none nehei nge hile poia poinga poreke toto ngana pule.
None Nge Nena Ure Halang Pe Lasarus
19 “None nenge nena ure halang pe none nenge tu ke poreke toto. Pe non nenge nena ure halang heronia hengeron urana ngana mur pe nga etue lochloch ngau ke sana una manmana. 20 Pe non nenge tu poreke toto nem ene Lasarus. I singina chanchan hulu pe kokoes mana te mene i langa non soke neu nena piunga matana 21 ke nachnei alala ngaunga mumuna. Pe kaone mur teat ke te ramram ia nena chanchan mur.
22 “Ol pe nga hoena ana non mete pe NeHalang nena angkelo mur te mene heke sapele i langa lut nga tapa ke la are nga Apraham penna tamalmal. Pe non nenge nena ure halang neu mete pule ke tealo hite. 23 Pe i nga ana metenga hoena amneia melmelenga palaungana toto iange opene lake tu nge imperno. Pe teke nau haka la pe esia Apraham nge tu ke kangkanga toto pe Lasarus tu luluch nge i. 24 Ol pe iu ke teke, ‘Temek, Apraham letem poreke ia iau, pe o hele lange Lasarus ke puo teua penna kukana mokona nga ech pe at ke hesipsipia ak hengetau. Iange e amneia melmelenga palaungana toto i, nga oan nei.’
25 “Pe Apraham tuacholia lange i, ‘Tuk, letem metene? Otu ngam nga ich, o mene ure urana ngana mur lochloch. Pe Lasarus mene ute pele nge urana ero toto. Ke heueu nei tu luluch nge iau ke nek pe iong o amneia am melmelenga pallem. 26 Pe pule liling e nge palaungana toto koi ma tote ita. Ke mele e nge imem lape lotele lalamam ero toto. Pe mele e nge imo lape lotele at lamai ero toto pule.’
27 “Pe non neu hele, ‘Iok temek, o kulosia Lasarus ke langa temek nena pele. 28 Iau titik mur iri lime pe e teke Lasarus la ke hele toto reria ke te hulia reria poinga mur. Pomalam lape teat nga kileng poreke ngana nei ero.’
29 “Pe Apraham hele, ‘Hotonga nenge Moses pe hasinga nenge hetatalonga mur tehas ia ngana la ma lo. Pe nenge teke lemeria te longo taua.’
30 “Pe non neu hele, ‘Ero iam, Temek! Te longo taua ero toto la! Nenge teke mele nenge mete lo lake lohot nge iri, laka lape te longo taua i pe te hulia reria poinga mur.’
31 “Pe Apraham hele lange i, ‘Nenge teke te longo taua Moses pe hetatalonga mur ero lape mele nenge mete pe mahul haka mule lape te longo taua i ero pule.’ ”
16:10 Luk 19:17-26 16:13 Mat 6:24 16:15 Mat 23:28; Luk 18:9-14 16:16 Mat 11:12-13 16:17 Mat 5:18